Sander Turnhout Profile picture
Jun 11, 2022 23 tweets 10 min read Read on X
Twitter zucht en steunt weer onder alle #factfree onzin en #boerenboosheid ober #stikstof vandaag. Daarom even een draadje over het natuurverhaal. Dat zou je kunnen laten beginnen bij de #habitatrichtlijn.
De #Habitatrichtlijn uit 1992 is net als de #vogelrichtlijn uit 1978 een politiek antwoord op het grote uitsterven dat we kennen van uit de 19e en de 20e eeuw. Het is een hele sympathieke richtlijn.
In de pre-ambule wordt uitgebreid beschreven dat het niet de bedoeling is dat je niet kunt wonen en werken in #n2000 gebieden en aan het bereiken van een gunstige staat van instandhouding voor de indicatieve soorten en habitats is geen datum verbonden.
Je kunt nu eenmaal niet van de kelder naar de zolder springen. Het enige dat echt niet mag is een beperkt aantal soorten en habitats nog verder achteruit laten gaan. Het beroemde #artikel6. Dat is ons de afgelopen 30 jaar dus niet gelukt.
Dat is - gezien het historische verlies vóór 1992 - ongelofelijke armoe. De landbouwsector pocht vol trots dat er 90 miljard omgaat in de sector van dat geld is het dus niet gelukt om een beetje fatsoenlijk voor natuur, landschap en de boeren te zorgen. Ook dat is armoe.
Ik wil niet mee in de 'het is allemaal de schuld van de boeren' maar de landbouw als sector heeft zo'n beetje de hele #boterberg op zijn hoofd. Na het eerste politieke gekrakeel over #mest werd natuur snel weggehaald bij #wvc en ondergeschoven bij landbouw. Image
Daar werd het #natuurbeleidsplan net zo versnipperd als de natuur in het land. De crises die we vandaag de dag hebben met #stikstof, #water, #fosfaat, #nitraat, hebben we omdat de politiek altijd klakloos gedaan heeft wat de landbouwlobby ze voorschotelde.
Op de publieke tribune van de tweede kamer heette dat 'de landbouwmeerderheid. En de lobbyisten hebben honderden uren aan exerts aangehoord die uitlegde dat het onverstandig beleid was. Ecologen maar ook juristen, economen en bestuurskundigen.
Maar de lobby heeft zich ziende blind en horende doof gehouden. En daarmee hebben ze vooral het woord van de grote bedrijven gesproken: het aantal boeren is sinds de knechting van natuur door landbouw net zo hard gedaald als het aantal boerenlandvogels. Image
De daling is grofweg omgekeerd evenredig aan de melkproductie. Dit is wat mensen bedoelen met de boeren hebben geen verdienmodel, ze zijn een verdienmodel. Image
Daarom is het dapper dat minister @MinisterNenS eindelijk een streep trekt, in het belang van natuur en landschap maar ook en het belang van de boeren. Dat laatste deel kan beter, dat is aan de @ministerlnv.
Wat wel jammer is, is dat het natuurbeleid nog steeds alleen door juridische ogen bekeken wordt. Die 'we doen moet van Europa' is buitengewoon onhandig. De indicatieve soorten en habitats worden misbruikt, een natuur met alleen indicatoren is niet gezond. naturetoday.com/intl/nl/nature…
De 'nationale koppen eraf' van #rutte1 was niet alleen een bezuiniging. Als je niks méér en niks minder doet dan wat de regels voorschrijven, organiseer je wat de vakbonden een #stiptheidsactie noemen. Je kunt er elk proces kapot mee krijgen.
Dit juridisch minimum: we gaan ons aan de wet houden, is nog steeds leidend in het beleid. Maar ecologisch is het niet zo zinvol. Vanuit natuur bekeken moet je veel méér doen, voor veel meer soorten en habitats.
Ja koekoek, zullen veel boeren denken, die paar soorten leggen nu al mijn bedrijf plat en jij wil er méér? Dat snap ik wel, maar sturen op méér soorten in grotere gebieden schept ruimte.
Met één soort kan altijd iets aan de hand zijn waar je 'niks mee kan', een palet soorten geeft een beter beeld. En in een klein gebied krijg je nooit een hele kringloop voor elkaar en moet je blijven rommelen. Grote landschappelijke eenheden zijn robuuster, daar kan dus ook meer.
Ik ben er van overtuigd dat je daar met veel boeren goed uit kan komen maar dan moet je wel weg van het juridisch minimum en het denken dat daar bij past. naturetoday.com/intl/nl/nature…
Dat 'we doen zo min mogelijk' is typisch landbouwlobbytaal. Heel veel boeren doen namelijk heel veel. Daarom moet je ook andere gesprekken gaan voeren. ru.nl/nieuws-agenda/…
Is dat dan allemaal nodig? Zeker. We kunnen in het natuurbeheer best veel maar de zandgronden en het boerenland zijn ecologisch kapot. rijksoverheid.nl/documenten/rap…
Los van het - enorme - historische verlies hebben we tegenwoordig behalve #rodelijsten ook een #zwartelijst. Daar staan de terminale patiënten op, levende doden die we alleen met heftige inspanningen kunstmatig overeind houden. trouw.nl/duurzaamheid-n…
We graven stukken Europees gebergte af om steenmeel uit helikopters te gooien, dat werk. nos.nl/l/2350920
Waarom? Omdat het moet maar ook omdat het nodig is. Het geeft ook aan dat we een enorme reductie opgave hebben. Die is onderbouwd in onder andere dit rapport:
wwf.nl/globalassets/a…
Waarom? Omdat mensen dit ook willen. Laat je niet misleiden door de 'iedereen is het met ons eens' roepers. Check voor de grap hoeveel stemmen mark den oever van #fdf - die die uitspraak deed - kreeg bij de gemeenteraadsverkiezingen. Of lees dit bericht: naturetoday.com/intl/nl/nature…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Sander Turnhout

Sander Turnhout Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Sanderturnhout

Jul 1, 2023
Dit is een mooi essay van @DirkSijmons1, geen groei of ontgroei maar vooral anders. Lees het @DeGids en als je daar toch te lui voor bent, quote ik u er even doorheen. Het begint met aandacht voor de nu al vergeten bijlage 3 van #nietalleskanoveralde-gids.nl/artikelen/moed…
'Een keur aan beleidsinitiatieven passeert de revue, met werkgroepen, taskforces, onderzoeksprogramma’s, handreikingen en pogingen het probleem aan te pakken, en evenveel mislukkingen of halve successen door de frisse tegenzin van De Sector, (...)
het ontbreken van naleving en controle op afspraken die wél werden gemaakt, et cetera, ad infinitum. Deze surplace van het beleid speelt zich af tegen de achtergrond van een al die jaren flink groeiende veestapel, (...)
Read 32 tweets
Jun 6, 2023
Ik loop weleens een krantje achter maar deze van @CasparJanssen wilde ik jullie niet onthouden.
volkskrant.nl/nieuws-achterg…
Waarom lukt het niet de boeren een perspectief te bieden? Dat is omdat het kabinet 'de sector' belangrijker vindt.
Heel veel boeren laten zien dat er heel veel kan. Zo ook Maurits Tepper: ‘Hier ligt de sleutel tot de oplossing voor stikstof- en andere problemen.’ Dat zit zo: ‘Wij hebben een gesloten bedrijfskringloop. We halen geen ruwvoer of krachtvoer van buiten ons bedrijf, (...)
de koeien eten ons kruidenrijk gras, we halen ook geen mest van buiten. De enige nutriënten die wij toevoegen komen uit het natuurgebied, en dat zit in ons bedrijfssysteem. Wij beheren dus ook een deel van de natuur. (...)
Read 13 tweets
May 29, 2023
Als wetenschappelijk onderzoek ons energiezuinige koelkasten of goed werkende medicijnen brengt, kan dat rekenen op onze waardering. Maar als de feiten ons een waarheid voorhouden die we niet zo leuk vinden, gebeuren er andere dingen.
Sommige mensen weigeren zoiets te accepteren en gaan doelredeneren: ‘het kan gewoon niet kloppen’ en daar zoeken ze dan de ‘feiten’ bij. Het rapport van #HenriPrins is hier een goed voorbeeld van. samenlevinglandbouwnatuur.nl/natuur-anno-20…
Niet iedereen ziet het meteen maar hier gebeuren vanuit wetenschappelijk perspectief hele gekke dingen. Wat zijn dan de belangrijkste fouten? Als eerste de referentie. Dit is de #meanspeciesabundance #msa: clo.nl/indicatoren/nl…
Read 38 tweets
May 29, 2023
Deze dan nog maar even. nrc.nl/nieuws/2023/03…
Maar ook met dit commentaar, want je kunt het vervelend vinden, maar het probleem gaat niet weg. nrc.nl/nieuws/2023/05…
Sterker nog: de meter tikt door:

"Ook Nederland is daar niet immuun voor, zo bleek vorig jaar, toen rivieren droog vielen. En in 2021, tijdens de overstromingen in Limburg, België en Duitsland. En dat is dan alleen nog Europa."
Read 14 tweets
May 28, 2023
Die mensen van @NLRebellion zijn echt heel goed bezig. Vriendelijk, inclusief, zorgvuldig. Logisch dat kerken, artsen, grootouders, wetenschappers zich aansluiten. Het is het juiste om te doen. Ik kreeg een mail met een verzoek om de feiten te delen en dat doe ik dan ook.
Het is een beetje off-topic voor mij want meestal tweet ik over biodiversiteit maar het heeft van alles met elkaar te maken. Dus daar gaan we. Net als in de landbouw gaat het niet om boeren versus natuur maar om een paar bedrijven tegen de rest. Het is een verdelingsvraagstuk:
"Gemiddeld draagt elke werkende Nederlander jaarlijks ruim een netto maandsalaris bij aan fossiele subsidies voor bedrijven als Shell, Tata Steel, KLM, Schiphol, Vattenfall etc. En waarom? Shell maakte vorig jaar alleen al 36 miljard euro winst."
Read 11 tweets
May 27, 2023
"Ik weet niet hoe ze die onderzoeken doen, maar het klopt niet." #bbb
Dwaallichten die niet verder komen dan #iknuhier. Vleesgeworden individualisme, het ik als centrum van het universum.

Het is echt kwalijk. @overlistener legt dat goed uit.

'De onderbuik overtroeft de cijfers en alleen resultaten die de eigen ­mening ondersteunen, worden voor waar aangenomen. De mening vormt zich niet naar de feiten, de mening wordt een feit.'

trouw.nl/opinie/ik-werd…
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(