Discover and read the best of Twitter Threads about #fdf

Most recents (5)

@lientje1967 Karin heeft hier toch wel degelijk een punt mevr. van der Plas. Ik woon midden in 't boerenland en zie het om mij heen. Er ligt in onze supermarkten groenten uit Kenia, Israel, fruit uit Tunesie, Spanje, vlees uit Polen, Brazilie, etc. Dat staat gewoon op de verpakkingen. 🧵1/11
@lientje1967 Ruim 75% van onze voedselvoorziening komt uit het buitenland. Dat terwijl wij 83% van onze eigen productie exporteren. Deze cijfers zijn allemaal openbaar, en met een beetje googelen eenvoudig terug te vinden. Dit is natuurlijk enorm scheef. Maar daar zit een reden achter. 2/11
@lientje1967 Die reden is de groot-kapitalistische Agro industrie, de megalomane geldmachines in de keten, ná de boeren. Voedermengers, vervoersbedrijven, tussenhandel en uiteindelijk grote supermarktketens. Precies die bedrijven waarvoor u lobbyt. De boeren verdienen geen cent hieraan. 3/11
Read 15 tweets
Zie hier de dreigmethode van #FDF: als je zegt waar het op staat - bewijs van wat ik in mijn tweet zeg is ruim voorhanden - klagen ze je aan.

Dus: zelf veelvuldig dreigen en verbale klappen uitdelen. Maar incasseren, ho maar!👇🏼 #draad
Ik ga mijn tweet uiteraard niet verwijderen. Simpelweg omdat ik iets benoem wat klopt. We lopen de punten af.

1. Oproepen tot intimidatie?
Na intimiderende actie voor deur minister deze tekst in Volkskrant 18 juni: “Zou zomaar nog eens kunnen gebeuren, maar dan met veel meer.”👇🏼
2. Dreigende taal? Oordeel zelf.👇🏼Voor de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid was het reden FDF in 2019 op te nemen in dreigingsrapport.
Read 7 tweets
Even een draadje over mijn positie binnen de problemen van de #boeren #boerenprotest #boerenopstand
Ik ben huisarts. Maandagochtend staat mijn spreekuur al vol met mensen bij wie in ieder geval het lang uitstellen van zorg een probleem is. Even kan wel, maar als ik er morgen ...
...niet om 8 uur zit, krijgen we toch een vertraging uitstel van processen. Dat zal niet meteen doden (hoop ik ) tot gevolg hebben, maar zet de toch al noodlijdende zorg wel onder druk. Nu ben ik huisarts en dus uitgenodigd om over de vluchtstrook te rijden en mijn verhaal...
Staaldraadje 3:
...te doen. Maar ik heb ook assistentes en een praktijkondersteuner. Zonder hen kan ik niet. Tevens ben ik afhankelijk van de koerier van het lab, die maandagochtend komt om laboratoriummateriaal te halen en naar het lab te brengen. Zonder hen komen uitslagen...
Read 14 tweets
Twitter zucht en steunt weer onder alle #factfree onzin en #boerenboosheid ober #stikstof vandaag. Daarom even een draadje over het natuurverhaal. Dat zou je kunnen laten beginnen bij de #habitatrichtlijn.
De #Habitatrichtlijn uit 1992 is net als de #vogelrichtlijn uit 1978 een politiek antwoord op het grote uitsterven dat we kennen van uit de 19e en de 20e eeuw. Het is een hele sympathieke richtlijn.
In de pre-ambule wordt uitgebreid beschreven dat het niet de bedoeling is dat je niet kunt wonen en werken in #n2000 gebieden en aan het bereiken van een gunstige staat van instandhouding voor de indicatieve soorten en habitats is geen datum verbonden.
Read 23 tweets
Quando sono entrato la prima volta su twitter era tutto molto più bello. I tifosi del Napoli non erano ancora divisi in fazioni, Salvini odiava ancora i meridionali, impazzivo per i racconti di fútbologia e le #FdF di @xho, per il Mentalista che "dispensava" consigli,
Per i mammtweet di @annatrieste, la partita non guardata di @giannimontieri. C'era @extranapoli che si inventò il totomondiale, vinsi dei gratta&vinci e il libro di @BorisSollazzo. Il calciomercato lo faceva solo Di Marzio, Pedullà e @Torrenapoli1
Si pariava cn i video di @pepromano.Le partite in musica di @raffamad81 Insomma era un"posto"dove trascorrere 10min in spensieratezza.Ora è il contrario, entro 2min,twitto na strunzata e vado via. Odiatori,invidiosi,frustrati.Nn che prima nn ce ne fossero,ma erano netta minoranza
Read 5 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!