Discover and read the best of Twitter Threads about #vogelrichtlijn

Most recents (2)

Update BRUSSEL
EU-ministers #Energie stemmen in met méér houtkap voor biomassa. Ook Nederland houdt rug niet recht: failliet van bossen wereldwijd lijkt ingezet (draadje 1-8)
#biomassa #politiek

@StComiteSchone1
2
@StComiteSchone1 heeft i.s.m met de Internationale Coalitie een gedetailleerde analyse gemaakt van het voorstel vandaag van de Europese ministerraad. De volgende, door de Europese Commissie voorgestelde hervormingen, zijn in EU ministerraad afgezwakt: (3-8)
#biomassa
3
▶ brede bosbescherming
De Raad schrapt brede bescherming voor #oerbossen, natuurlijke bossen en bossen met #biodiversiteit tegen het oogsten van biomassa;
#biomassa (4-8)
Read 8 tweets
Twitter zucht en steunt weer onder alle #factfree onzin en #boerenboosheid ober #stikstof vandaag. Daarom even een draadje over het natuurverhaal. Dat zou je kunnen laten beginnen bij de #habitatrichtlijn.
De #Habitatrichtlijn uit 1992 is net als de #vogelrichtlijn uit 1978 een politiek antwoord op het grote uitsterven dat we kennen van uit de 19e en de 20e eeuw. Het is een hele sympathieke richtlijn.
In de pre-ambule wordt uitgebreid beschreven dat het niet de bedoeling is dat je niet kunt wonen en werken in #n2000 gebieden en aan het bereiken van een gunstige staat van instandhouding voor de indicatieve soorten en habitats is geen datum verbonden.
Read 23 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!