avestajam Profile picture
Jun 20 7 tweets 6 min read
سی ام خرداد ۱۳۰۱ نخستين شماره نشريه هفتگی «هحييم» در چهار صفحه و به‌ مديريت شموئیل حايم‌ در #تهران منتشر شد. اين نشريه كه ستونهايى نيز به زبان عبرى داشت در اولین چاپ خود در سرمقاله خود با عنوان «اسباب انتشار» توضيح داده : #رشتو ۱/۷
كليميان #ايران از سياست دور مانده‌اند. «براى آشنا ساختن يهود ايران به اصول سياست و شركت آنها در قضاياى #ملى كه از لوازم آزادى و #مشروطيت است ما را وادار نمودند هحییم را منتشر سازيم و از اين طريق اول به مملكت و بعد به يهودیان ايران خدمت كرده باشيم.» حالا بریم سراغ بیوگرافی ۲/۷
شموئيل حييم (حايم) حدود ۱۲۶۷ در #كرمانشاه متولد شد و در مدرسه آليانس آن شهر درس خواند. رفته‌رفته با چند زبان خارجى آشنايى يافت. مناصب دولتى را با استخدام در اداره دارايى و گمرك كرمانشاه آغاز كرد. سپس به گمرك #خرمشهر منتقل شد و در نهايت به رياست گمرك #كردستان رسيد. ۳/۷
در جنگ جهانى اول به خدمت نيروهاى #انگليس درآمد و معاون اداره سياسى قواى انگليس در #ايران شد و از #كردستان به #قزوين رفت. وى در اين دوره با رجال انگليس و #ايرانيان مرتبط با آنها پيوند يافت. او از دوستان نزديك سيد كاظم سركشيك‌زاده مدير روزنامه اتحاد بود. ۴/۷
بعدها به دليل اختلاف حساب از تشكيلات سياسى نظامى #انگلستان در #ايران جدا شد و به #تهران آمد؛ در پايتخت به سازماندهى جوانان يهودى پرداخت و در تأسيس و انتشار روزنامه اتحاد با سركشيك‌زاده همكارى كرد؛ در ۱۳۰۱ روزنامه هحييم را تأسيس كرد و به تقويت جنبش صهيونيسم در ايران پرداخت ۵/۷
و به عنوان نماينده يهوديان #ايران به #مجلس پنجم راه يافت؛ در مجلس مؤسسان با دادن رأى موافق از برپايى سلطنت #پهلوى حمايت كرد؛ در دوره ششم مجلس رقيب او دكتر لقمان يهودى- به گفته برخى با نظر مثبت دولت- به مجلس راه يافت. ۶/۷
حايم بعدها به دنبال اعتراض به اين امر دستگير و زندانى و در ۱۳ آذرماه ۱۳۱۰ به دستور #رضاشاه اعدام شد. منبع: يهوديان ايران در تاريخ معاصر، ج ۳، مركز شفاهى يهوديان #ايرانى، كاليفرنيا، ۱۹۹۹ م، صص ۴۳ تا ۵۷ پایان ۷/۷

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with avestajam

avestajam Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Avestajam1

Mar 6
خانم @zeynabpeyghamba افكار عمومى و علائق آنها را ميتوان با تبليغات و تغيير دادن جاى مثبت با منفى و بلعكس تغيير داد. تا پيش از سال ١٣٦٩ تمامى مراكز علمى پزشكى همجسگرايى و دو جنسگرايى و ... را نوعى اختلال روانى تشخيص ميدادند. همانطور كه امروزه ما افراد پدوفيلى (بچه باز) ١/٧
را بيمار بشمار مياوريم. اگر امروز شما دوجنسگرا بودنتان را فرياد ميزنيد و به آن افتخار ميكنيد به خاطر اينست كه جامعه پزشكى آمريكا و سازمان بهداشت جهانی زیر فشار تظاهرات جنجالی و رسوا برانگیز گروه هاى همجنسگراها و گروه هاى چپ از فهرست بیماریها خارج شد. ٢/٧
دروغ چرا در اينجا پای یکی از دو طرف می لنگد يك طرف علم است كه خودش را ثابت كرده است و يك طرف ادعاهاى بى مبنا و برساخته اى كه عده اى آنها را بعنوان بديهيات پذيرفته اند. براى من خيلى جالبه در تعارض «علم» و «دین»، همیشه! یعنی یا «شبه علم» موجب تعارض شده و یا «شبه دین»! ٣/٧
Read 7 tweets
Jan 15
#رشتو
اهالی #آذربایجان و #قفقاز تا قرن پنجم و ششم غالباً پیرو دین #زرتشتى - #مسیحى از کلیسای #ارمنی#گرجی و #نستوری بودند و به حاكمان و امراى #مسلمان جزيه پرداخت ميكردند. در اوایل قرن ششم گروهی از #اکراد سنجار زیر فرمان امیر ادهم به آذربایجان تاختند و بر آنجا استیلا یافتند ١/٧
و #مسلمانی را آنها در سرزمین مزبور (#آذربايجان و #قفقاز رواج دادند.
ولى با اين وجود وقتى سفرنامه #ماركوپلو را كه بعد از گذشت حدود ١٥٠ سال از آن واقعه نوشته شده است را مطالعه ميكنيم متوجه ميشويم #اكراد #سنجار در اين كار موفقيت زيادى كسب ننموده اند. ٢/٧
#ماركوپلو در اواخر قرن هفتم قمرى زمانيكه #تبريز مقر اصلى #ايلخانان به فرماندهى آباقاخان بود وارد اين شهر شده و در سفرنامه اش اطلاعات بسيار مفيدى از اوضاع اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى آن زمان تبريز و #آذربايجان به خواننده ارائه ميدهد. در آن زمان با سقوط #بغداد ٣/٧
Read 7 tweets
Jan 13
هميشه شاهد آن بوده ايم كه عده اى #سلطنت_طلب مردم را بخاطر تماشاى تصوير #امام در ماه مورد نكوهش قرارداده و #ملت #ايران را محكوم و مستحق چنين حكومتى دانسته اند. ولى يك شخصى كه كارش با #تاريخ است بايد زواياى ناديده را بررسى نمايد. ١/٤
در اسناد #ساواك اسم مستعار امام #خمينى نمكدان بود. در يكى از اسناد ساواك آمده است نمكدان را بجاى موز به ماه بفرستيد. در اينجا منظورشان تبعيد امام به هند بوده و منظور از ماه نجف. يعنى قبل از خروج #شاه از #ايران كه عده اى از دوستانم آنرا بزرگترين خطاى شاپوربختيار دانسته اند، ٢/٤
شاه خودش فهميده بود كه جايى براى ماندن در #ايران ندارد. سيستم هاى امنيتى هم ميدانستند كه شاه به دلايل شخصى حال مقاومت كردن ندارد و قبل از همه سازمانها فروپاشيده بود. تمامى نظام ها و حكومتها را سيستم هاى امنيتى و اطلاعاتى سرپا نگه ميدارند. ٣/٤
Read 4 tweets
Oct 16, 2021
#رشتو

جناب آقاى #ضرغامى من بعنوان يك #شهروند عادى خجالت ميكشم به شما كه وزير ميراث فرهنگى اين مملكت هستيد نقش و اهميت #تخت_جمشيد در تاريخ #ايران و جهان و اعتبار بخشى آن به هويت #ملى #ايرانى را يادآورى و تفاوت آن با محصولات كشاورزى را برايتان توضيح دهم.١/١٣
آقاى وزير #تخت_جمشيد از اينرو در تاريخ بشرى اهميت دارد كه در دوران باستان قدرت هر فرمانروايى با اندازه بناهايى كه ساخته ميشد مورد سنجش قرار ميگرفت و اندازه و عظمت بناها نيز ارتباط مستقيم با شمار بردگانى داشت كه آن جوامع به خاطر داشتن بعضى خصوصيات غير انسانى توانسته بودند ٢/١٣
انسانهاى بيگناه و بيشمارى را به اسارت خود درآورند و براى چندين نسل از نوجوانى تا لحظه مرگ از ايشان در پاى اهرام جيزه #مصر و در معبد پارتنون و زئوس #آتن و همچنين ديوار #چين به بيگارى بكشند و نهايتاً وقتى برده ها با مردن از دست آن وحوش و از زندگى خلاص ميشدند تبديل به مصالح ٣/١٣
Read 13 tweets
Sep 9, 2021
دوستى پرسيده سال ٦٧ چطور يادت مياد؟
سال ٦٤ اول ابتدايى را شروع كردم. به اصرار پدر مادرم همزمان در كلاسهاى جزو عم شركت كردم. براى همين سه سال بعد وقتى شنيدم فضانوردى قرآن را به فضا برده است در پوست خود نميگنجيدم 🤦🏻‍♂️ ١
هم بابام و هم مادرم دوست نداشتند سر و كارم با مسجد باشد. آشنايى داشتيم كه از شاگردان آخوند شريعتمدارى بود و از او اجازه اجتهاد داشت. ولى بعد از انقلاب با اينكه خلع لباس نشده بود ولى از سهم امام هم چيزى نصيبش نميشد. تنها راه درآمدش از آموزش قران و جلسات تفسير نهج البلاغه بود. ٢
جالب اينكه جلسات ما هم مختلط بود:) وقتى سال ٦٩ براى مسابقه در مسجد ثبت نام كردم، مورد تمسخر كسانى قرار گرفتم كه صبح تا شب در مسجد محل علاوه بر حفظ جزو عم به هر كار ديگرى هم دست ميزدند. علت آن هم نحوه پوشش و موهاى بلند من بود كه هميشه و در تمامى مقاطع تحصيلى برايم مشكل ساز ميشد. ٣
Read 6 tweets
Aug 17, 2021
‍ بزرگترين پاشنه آشيل كشور #چين، #ايغورهاى #ترك و #مسلمان هستند كه مستعد ميباشند در ذيل هويت #تركى و #سلفى سازمان يافته و منافع #ملى چين را به مخاطره اندازند. بى جهت نبود كه اين كشور براى خنثى كردن اين خطر بالقوه كه از طرف #تركيه و #اسلامگرايان تقويت شده و ميشود ١/٦
از چند سال پيش شروع به ساخت اردوگاه ها و كوچاندن اجبارى #تركها دست زد. موضوع وقتى اهميت بيشترى مى يابد كه امروز، #طالبان #قومگرا و #اسلامگرا همسايه #چين شده است. با تمامى اعتراضاتى كه غربى ها در مورد ايغورها و #حقوق_بشر از چين ميكنند، بايد واقف به اين بود كه خود غربى ها هم ٢/٦
با چنين مخاطراتى روبرو بوده اند و اين تهديدات و موانع را در چند قرن پيش كه #حقوق_بشر، محلى از اعراب نداشت، با كوچ اجبارى و اخراج و كشتار و #نسل_كشى ها از پيش پاى خود برداشته اند.(بدترين كارنامه در اين مورد هم از آن #آمريكا و #كانادا و #روسيه و #تركيه و #آلمان و #انگليس و ٣/٦
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(