Discover and read the best of Twitter Threads about #روسيه

Most recents (7)

#رشتو
قيمت كالاهاي اساسي در روسيه
-حقوق ماهيانه كارگر45-60هزار روبل(16ميليون و400 تا21 ميليون و900 هزار تومان)
١-اجاره خانه(سوييت 25 متري)ازماهيانه 7ميليون و300هزار تومان شروع ميشه
٢-پول آب وبرق در تابستان از 1ميليون و 277 هزارتومان و درزمستان از 1ميليون و642 هزارتومان به بالا/1
قيمت #آرد
در روسيه به مواد غذايي و سوخت يارانه تعلق نميگيره و به قيمت جهاني به فروش ميره
١- قيمت آرد درجه 1 كيليويي از 21,900تومان تا 29,560 تومان
٢- آرد دو كيلويي از 43,430 تومان تا 58,000 تومان
"روسيه يكي از بزرگترين توليد كنندگان گندم و آرد دنياست/2
قيمت #ماكاروني در روسيه

بسته به كيفيت و وزن از 20/000 تومان الي 127,385 تومان /3
Read 13 tweets
#PS752 “فرمانده نیروی پدافند هوایی (۱۳۶۴ تا ۱۳۷۰ )”

facesofcrime.org/profile/ Crimes against humanity and Terrorism by Islamic Republic of Iran.
On Jan. 8, 2020, the Iranian military shot down Ukrainian Airlines Flight #PS752 «The air defence unit that downed Flight PS752 was a Russian-made SA-15 (or Tor-M1) short-range, SAM delivery system. international.gc.ca/gac-amc/public… »٫while the plane was leaving Iranian airspace.
#سپاه_پاسداران #انقلاب_اسلامی بدستور #خامنه‌ای_جنایتکار #هواپیمای_اوکراینی را باشلیک دستکم دو موشک #روسيه ساقط کرد و با پنهان‌کاری، دروغگویی، ریاکاری، ماله‌کشی، فشار، تطمیع و در اختیار گرفتن همه امکانات و افراد سعی بر خاک‌پوشی #جنایت دارد
#همدست_شیطان
Read 33 tweets
‍ بزرگترين پاشنه آشيل كشور #چين، #ايغورهاى #ترك و #مسلمان هستند كه مستعد ميباشند در ذيل هويت #تركى و #سلفى سازمان يافته و منافع #ملى چين را به مخاطره اندازند. بى جهت نبود كه اين كشور براى خنثى كردن اين خطر بالقوه كه از طرف #تركيه و #اسلامگرايان تقويت شده و ميشود ١/٦
از چند سال پيش شروع به ساخت اردوگاه ها و كوچاندن اجبارى #تركها دست زد. موضوع وقتى اهميت بيشترى مى يابد كه امروز، #طالبان #قومگرا و #اسلامگرا همسايه #چين شده است. با تمامى اعتراضاتى كه غربى ها در مورد ايغورها و #حقوق_بشر از چين ميكنند، بايد واقف به اين بود كه خود غربى ها هم ٢/٦
با چنين مخاطراتى روبرو بوده اند و اين تهديدات و موانع را در چند قرن پيش كه #حقوق_بشر، محلى از اعراب نداشت، با كوچ اجبارى و اخراج و كشتار و #نسل_كشى ها از پيش پاى خود برداشته اند.(بدترين كارنامه در اين مورد هم از آن #آمريكا و #كانادا و #روسيه و #تركيه و #آلمان و #انگليس و ٣/٦
Read 6 tweets
روز چهارشنبه بيست و دوم امرداد سال ١٢٩٧ با وساطت #فرانسه نشستی با حضور دکتر ابوالقاسم خان فرید و میرزا رضاخان افشار نماینده میرزا کوچک خان جنگلی و نمایندگان سیاسی و نظامی #انگلیس به رهبرى ژنرال دنسترويل برگزار شد و بر مبنای آن دو طرف بر سر قراردادی با هشت ماده توافق کردند.١/٤
مفاد کلی این توافق آن بود که دو نیرو مزاحمتی برای هم ایجاد نکنند! تا قواى #انگليس به راحتى به #قفقاز دسترسى داشته باشند. حالا كه با آن عكس تاريخى سفير #روسيه بحث كنفرانس #تهران گرم است، اين پرسش به وجود ميايد چرا در جنگ جهانى دوم متفقين كه ميخواستند به روسيه كمك تسليحاتى كنند٢/٤
چرا بجاى توافق، #ايران را اشغال كرده و شخص اول مملكت را تبعيد كردند؟ جداى از بهانه هايى كه #رضاشاه بدليل نا آگاهى از مناسبات بين الملى به دست متفقين داده بود، اولين و مهمترين دليل اشغال ايران خودكامگى سيستمى بود كه رضاشاه آنرا ايجاد كرده و پارلمان را از اعتبار انداخته ٣/٤
Read 4 tweets
ببنيد آمار چقدر قشنگ حرف مي زنند.

▫️اعضاي اوپك و غير اوپك تا مي ٢٠٢١ مجموعا ٣/٩ ميليون بشكه عدم تطابق با برنامه داشته اند!
▫️اعضاي اوپك تا مي ٢٠٢١ مجموعا ١/٥ ميليون بشكه عدم تطابق با برنامه داشته اند كه ٨٠٠ هزار بشكه از آن مربوط به #عراق است./١
▫️ اعضاي غير اوپك تا مي ٢٠٢١ مجموعا ٢/٤ ميليون بشكه عدم تطابق با برنامه داشته اند. #روسيه به تنهايي ١/١ ميليون بشكه بيش از سهميه اش نفت توليد كرده است. قزاقستان ٥٣٠ هزار بشكه و سودان جنوبي ٦٦٠ هزار بشكه بيشتر نفت توليد كرده اند./٢
▫️در ميان اوپكي ها #عراق، #گينه و #گابن مجموعا قرار است تا سپتامبر ٢٠٢١، مجموعا ٩٦٠ هزار بشكه از اضافه توليدشان را جبران كنند.
▫️ از ميان غير اوپكي ها، #قزاقستان، #عمان و #برونئني قرار است تا پايان سپتامبر ٤٩٠را هزار بشكه جبران كنند.اين در حاليست كه #روسيه هيچ برنامه جبراني ندارد
Read 4 tweets
سرنوشت #اسنپ_بك به فرجام #دابل_وتو بستگي دارد
سرنوشت اسنپ بك و فعال كردن #بند_ماشه به اين بستگي دارد كه آمريكا توان استفاده از دابل وتو را خواهد داشت يا خير.دابل وتو رويه حقوقي در شوراي امنيت است كه بر اساس ماده ١٠٩منشور ملل از سال ١٩٤٦به اين سو بارها مورد استفاده قرار گرفته است.
اين اتفاق زماني رخ مي دهد كه اعضاي دايم #شوراي_امنيت پيرامون يك مساله اختلاف نظر شديدي دارند و امكان اجماع به هيچ شكل وجود ندارد.در مورد اخير نيز در مورد صلاحيت #آمريكا در استفاده از #قطعنامه_٢٢٣١ و فعال سازي #بند_ماشه اختلاف نظرها آنچنان است كه تصور اجماع بعيد به نظر مي رسد.
از همين رو مخالفان در نفي حق امريكا در استفاده از #اسنپ_بك #قطعنامه_رويه اي يا آيين نامه اي را در قالب يك نوتيفيكشين مطرح خواهند كرد.قطعنامه هاي رويه اي برخلاف قطعنامه هاي بنيادين ذيل بند٢٧منشور ملل. تعريف مي شوند
Read 22 tweets
#آمريكا چگونه مي خواهد #مکانیسمماشه را فعال كند؟

آمريكا براي پيشبرد سياست يكجانبه خود عليه #ايران و #برجام بر چند موضوع تكيه مي كند:
الف-#قطعنامه #٢٢٣١سندي مستقل از #برجام است و بدليل عضويت آمريكا در #شورای_امنیت برغم خروج از توافق هسته اي اين كشور مي تواند با توسل به اين قطعنامه اسنپ بك را فعال كند.
ب-در #قطعنامه #2231از لفظ (participant states)دولت هاي مشاركت كننده يا شركت كننده در برجام به جاي (members of JCPOA)اعضاي #برجام استفاده شده است و #أمريكا آمريكا هم يكي از دولت هاي مشاركت كننده در برجام بوده است.
Read 18 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!