Discover and read the best of Twitter Threads about #رضاشاه

Most recents (24)

‍‍ نظام قضایی در دوره #رضاشاه

«رضاشاه با خودش عهد کرد به محض رسیدن به مقام نخست وزیری نظام قضایی را اصلاح کند همانطور که انتظار میرفت علاقه وی به اصلاحات حقوقی به واسطه ملاحظات ناسیونالیستی تحریک شد چرا که هدف اولیه‌ش الغای نظام کاپیتولاسیون بود اما بی نهایت به انتقاد خارجی /۱
حساسیت داشت و دریافت مادامی که ایران از یک نظام قضایی مشابه نظامهای قضایی غربی برخوردار نشود الغای کاپیتولاسیون ممکن است باعث تبلیغات مخالف در اروپا شود بنابراین او باحداکثر شتاب ممکن با نقشه های اصلاحگرانه‌اش پیش رفت مجموعه قوانین آزمایشی کیفری و تجارت درسال ۴۳-۱۳۴۲ ه ق/۱۹۲۴م /۲
معرفی شد. وزارت عدلیه قدیم در اوایل سال۱۳۴۴-۴۵ ه.ق/۱۹۲۶م منحل شد و در ۲۶ آوریل همان سال پرسنل جدید که بسیاری از آنها تعليم ديده اروپا بودند اداره وزارت دادگستری جدید را از مقامات سابق مذهبی تحویل گرفتند در این اثنا #رضاشاه در جمع قضات و وکلا درکاخ گلستان در یکی از نطق های مشخصا/۳
Read 6 tweets
آیا #رضاشاه سرسپرده انگلستان بود؟
پاسخ دندان شکن زنده یاد احمد کسروی به جماعت توده‌ای و مصدقی

«آدم وقتی‌ که با سران حزب توده صحبت میکند می‌بیند در نظر آنها در جهان جز دو رشته کار نیست یکرشته کارهایی‌که انگلیسها از نظر حفظ سیاست سرمایه داری خود میکنند رشته دیگر کارهایی که /۱
شورویها برای مبارزه باسرمایه داری انجام میدهند دیگران هیچ کاره اند و دارای هیچ اختیاری نمی‌باشند مثلا درباره رضاشاه آنها(حزب توده)عقیده دارند که جز آلتی در دست سیاست انگلیس نبوده است و هرچه کرده به دلخواه آنها کرده درحالیکه چنین نیست همه میدانیم که رضاشاه لشکرکشی به خوزستان کرد/۲
و آن مخالف سیاست انگليسها بلکه مخالف میل آنها بود و کار باعتراض و یادداشت دادن انجامید
در محاکمه مختاری که حزب توده در آن دخالت داشت پرونده شهربانی شیخ خزعل بدست افتاده دانسته گردید که در سال ۱۹۱۴ که جنگ با آلمان و عثمانی آغاز شده بود انگلیسها با خزعل پیمانی بسته بوده‌اند که /۳
Read 8 tweets
چرا مطبوعات در دوران #رضاشاه برخلاف دوران #محمد‌رضاشاه آزاد نبود؟
در مورد اختناق و جلوگیری از آزادی قلم و بیان، باید به این مطلب اشاره بشود که نشریات(روزنامه و مجله و کتاب)علاوه بر اینکه نشان دهنده افکار و نظرات نویسندگان است در اصل نمایانگر طرز فکر جامعه می باشد متاسفانه در /۱
جوامع عقب مانده و یا در دوران هرج و مرج اکثرا این وسایل مفيد و ناشر افکارعمومی، تبدیل به وسیله انحراف افکار جامعه و يا كلاشی و باجگیری و تهمت و فحاشی میشوند نمیدانم امروز تا چه حد دسترسی به کتابها و نشریات دوران قبل و بعد از پادشاهی رضا شاه در ایران مقدور است ولی در آمریکا اگر /۲
کسی سری به کتابخانه کنگره امریکا بزند تعداد بسیار زیادی کتاب و روزنامه و مجله دوران قبل از کودتای ۱۲۹۹ و بعد از وقایع شهریور ۱۳۲۰ را پیدا خواهد کرد با یک نظر اجمالی و مشاهده آن همه بی بند و باری و آشفته حالی جامعه، هرزه درائی و یاوه سرائی، اتهام و افتراء و فحاشی و هتاکی که بر /۳
Read 6 tweets
شاهان قاجار همه پسر بچه همراه خود داشتند به هر شهری که میرفتند برایشان دختر بچه و پسر بچه تحفه میاوردند در زمان قاجار لواط در ایران مرسوم بود بخاطر محدودیت هائی که زنان در ایران داشتند واکثرا از خانه خارج نمیشدند یا با حجاب کامل و روبنده بودند
به همین خاطر پسر بچه ها /۱
مورد پسند مردان بودن در طویله ها و آخورها هم رفت وآمد روزانه وشبانه آزاد بود خیلی چیز ها را نمیشود از تاریخ گذشته ایران و در زمان قاجار نوشت مورد پسند مردم نیست اما همین قدر باید بدانند وقتی رضاشاه در سوم اسفند 1299به تهران آمد بسیاری از مردم گرفتارسوزاک و سفلیس وتراخم و شپش /۲
و سالک بودند در ابتدای سال 1300 پزشکی بنام دکتر لقمان همان بیمارستانی که زمینش را بدستور #رضاشاه به او دادند در جنوب باغشاه احداث کرد بیمارستان لقمان هم 3 بخش عفونی داشت که مربوط به عفونتهای مجرای ادرار بود
متاسفانه ویروس سفلیس از سگ به انسان سرایت میکرد و این ویروس در نخاع /۳
Read 7 tweets
روشنفکران عصر #رضاشاه برخلاف بسیاری از فرزندان فکری خویش در دهه‌های آینده، هم ازغرب و هم ازجامعه و سنت ایران درک روشنی داشتند نه افسون شده‌ی شکوه و شوکت غرب‌ بودند و نه اسیر مالیخولیای غرب زدگی وغرب هراسی‌، بنابراین نمیتوان ازین عصر سخن گفت و از نقدهای عرفی(سکولار)این روشنفکران/۱
بر سنت دینی یاد نکرد نقد بر سنت‌گرایان، مانند آنچه در داستان “درد دل ملا قربانعلی”#جمالزاده آمده است بخشی از برنامه‌ی روشنفکران برای آزادسازی جامعه از سرپرستی فکری سنت پیشگان بود شیخ فضل اله نوری و ستایش‌اش از به توپ بستن مجلس، مخالفت روحانیان با طرح جمهوری و براندازی دستگاه /۲
خودکامگی سلطنت و مقاومت آنان در برابر رفع تبعیض‌های اجتماعی و حقوقی علیه زنان ضرورت چنین نقدی را در خاطر روشنفکران زنده نگه میداشت حقیقت این است که پیش از این دوران ایرانیان درک روشنی از تاریخ ایران باستان نداشتند این دوره آگاهی تاریخی آنان را در پی پژوهشهای اندیشمندان متعهد /۳
Read 6 tweets
برآمدن #رضاشاه بر تخت قدرت همزمان با سربرآوردن نخستین نسل پس از #انقلاب_مشروطه در پهنه‌ی سیاسی و فرهنگی ایران است نسلی که ناکارآمدی و بی‌عملی پادشاهان قاجار، بی‌رحمی آقا محمد خان، جنگهای تباهی آور فتحعلی شاه، سستی مظفرالدین شاه، ستمگری محمدعلی شاه و بچه سالی احمد میرزا را /۱
در خاطره‌ی جمعی اش مرور میکرد و از اینرو #رضاشاه را نماد رویاروئی با تمامی کاستی‌های پیشین در دستگاه فرمانروائی قاجار میدید
رضا شاه نه از طبقه‌ی اشراف و درباریان برخاسته بود و نه به صنف روحانیان، بازرگانان، بازاریان و زمینداران وابستگی داشت جدایی او از تبار قاجاریان نیز راه /۲
مخالف خوانی را بر روشنفکران ضدقاجار می‌بست رضاشاه نخستین دستگاه حکومتی غیرقبیله‌ای از دوران صفویان تاروزگار خویش را بنانهاد تا پیش از این صفویان، زندیان، افشاریان وقاجاریان همه بر اساس پیوندهای ایلی و قبیله‌ای و آنچه که ابن خلدون رشته‌های عصبیت مینامد بر ایران فرمان رانده بودند/۳
Read 9 tweets
۱/خانم شادی امین اکنون در ادامه‌ موج‌سواری‌های خود بر حقوق دگرباشان، خواست که از همجنسگرایی نیکا بهره‌برداری کند! انگار فراموش‌مان شده که همین چند سال پیش، چند خانم همجنسگرا فاش کردند که او آنها را آزار جنسی داده؛ و در واقع به ازای خدمات پناهندگی، از آنان اخاذی جنسی کرده بوده است
۲/شادی امین که همچنان بر سیاق گذشته‌اش در فداییان خلق به حمله‌ی تروریستی سیاهکل مفتخر است، در کنار شادی صدر، دائما بر طبل قبیله‌‌پرستی در #ایران هم می‌کوبد!
انگار که در ساختار طایفه و قبیله و عشیره و ایل و قوم، اصولا حقی برای زنان و #دگرباشان می‌توان متصور شد!
۳/پرسش این نیست که چطور فعال حقوق دگرباشان، همزمان در مقام دفاع از قبیله برآمده؛ پرسش آن است چطور اینان بی‌هیچ شرمی می‌توانند ده‌ها سال این لاطائلات را به خورد غربی‌ها دهند صرفا و مطلقا به هدف پر کردن جیب‌هایشان! نه برای بهبود شرایط دگرباشان و نه هیچ هدف خیرخواهانه دیگری برای ملت
Read 5 tweets
از هانری کوربن تا هانری لوی؛
اسلام، امپریالیسم و چپ‌گرایی ۳ عامل اصلی انحطاط ایران است. عامل درونی دیگری نیز وجود دارد به نام ناآگاهی! ایران همواره مورد توجه و کشاکش ۳ ابرقدرت بوده: روسیه، بریتانیا و فرانسه. هر سه این بزرگواران مستعمرات خود را بر بنیان #مردم‌شناسی بنا کرده‌اند.
۱ Image
تاثیر روشنفکران چپ فرانسه و اهالی کلژ دو فرانس بر روغنفکران شورش۵۷ غیر قابل انکار است. افرادی نظیر ماسینیون، گورویچ، فوکو، فانون، سارتر، کامو و کوربن که یکی از پدر خوانده‌های اسلام ایرانی در ۵۰ سال گذشته است. #آنتروپولوژی کلید استعمار نوین است. آنها بر روی اقوام کار می‌کنند.
۲ Image
روابط اجتماعی ملت‌ها را می‌کاوند. بر روی دین به عنوان عاملی مهم تمرکز می‌کنند و نهایتا با سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن، منافع خود را پیش می‌برند. ۵۰ سال پیش شریعتی را صادر کردند و امروز برنار آنری لوی‌ها با برجسته کردن اختلاف قومی، زبانی و دینی به دنبال تجزیه کشورها هستند.
۳ Image
Read 8 tweets
آمارها نشان می‌دهد که در دهه سی خورشیدی که آقایان جبهه ملی شعار دموکراسی میدادند فقط 33 درصد جمعیت شهری ایران باسواد بود و از آنان هم 70 درصد در حد ابتدایی سواد داشتند این وضعیت در دهه پنجاه‌ با سیاستهای شاه تغییر کرد جای باسواد و بی‌سواد در جدول عوض شد و از میان باسوادان هم /۱
بخش مهمی تحصیلات متوسطه داشتند و جمعیت دانشگاه دیده هم سه برابر شد بنابراین تازه در اواخر دهه پنجاه میشد کم کم دربارۀ دموکراسی یعنی واگذاری کنترل‌شدۀ بخشهایی از قدرت به مردم صحبت کرد
حرف زدن از دموکراسی در ایران دهه سی خورشیدی یعنی گوینده یا دموکراسی را نمی‌شناسد یا /۲
ایران دهه سی را،
حرف از دموکراسی قبل از #رضاشاه که درصد سواد تک‌رقمی بود و تعداد کل تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی به صد نفر هم نمیرسید که واقعا مضحک است از این رو گفته‌اند که دموکراسی بدون دموکرات‌ها نمیشود
متاسفانه بسیاری از هواداران #پهلوی دن‌کیشوت‌وار با دموکراسی مبارزه میکنند /۳
Read 9 tweets
کاملترین #رشته_توئیت درمورد #رضاشاه
ایران در آستانه سلطنت رضا شاه آباد نبود، این آباد نبودن حتی در مقایسه با کشورهای همسایه ایران نیز در آن روزگار به چشم می آمد، نهادهای اقتصادی ایران بدویی و جامعه هنوز دهقانی بود، چندشهر مهم ایران همچنان بافت قدیمی داشتند و بیشتر به روستا Image
شباهت داشتند تا یک شهر قرن بیستمی، کوچه ها تنگ و تابستان پر از گرد و غبار و زمستان پر از گِل و لای میشد و رفاه برای مردم مفهومی نداشت، رضا پیشتر و در کارنامه‌اش نشان داده بود که فردی اجرایی و مرد عمل است، سالها در میدانهای نبرد سراسر کشور را از نزدیک دیده و پیموده بود،او Image
مراسم تاجگذاری و مهمانی های مخصوص به آن را به سرعت به پایان رساند تا هرچه سریعتر شنل و ردای مجلل و رسمی پادشاهی را کنار گذاشته و بر خلاف سنت پادشاهان پیشین خود آستین همت را برای آباد کردن سراسر ایران بالا بزند،رضاشاه در اولین قدم اور به سراغ آرزوی دیرینه ایرانیان رفت، احداث
Read 41 tweets
سال۱۳۲۰به هنگام خروج #رضاشاه از کشور ناله‌هایی بلند شد که این دیکتاتور درحال بردن جواهرات سلطنتی است و بعدا معلوم شد که رضاشاه همه جواهراتی که به امانت به دربارش سپرده شده بود را به بانک پس داده و در ازایش رسید دریافت کرده است!
سال ۱۳۳۲هم لمپن‌های تحصیل‌کرده و پابرهنگان ظاهرا /۱
برجسته‌ای چون فاطمی بدو بدو رفتند تا بگردند ببیند آیا شاه‌فقید به هنگام خروج از کشور جواهرات را دزدیده یا خیر؟ که باز هم روسیاهی ماند به زغال! البته از رو نرفتند و این افسانه‌ها را سال ۵۷هم تکرار کردند!
این بیچارگان درک نمی‌کردند و نمی‌کنند که پادشاه، به‌ویژه در فرهنگ ایران /۲
کشور را از آنِ خودش میداند و خودش را با کشور درهم‌تنیده می‌بیند صاحب‌خانه از خانه دزدی نمی‌کند! مستاجرهای سیاسی (رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیر، مدیر) که می‌آیند و میروند اگر ذاتشان خراب باشد دزدی میکنند درست مثل فاطمی که حتی سابقه دزدی از کلیسا هم در پرونده داشت /۳
Read 4 tweets
#کودتای_مصدق!

در ساعت یک بامداد روز ۲۵مرداد ماه ۱۳۳۲محمدمصدق حکومت مشروطه پارلمانی ایران را به پایان رساند مصدق مشروطه شاهنشاهی ایران را با حکومتی جایگزین کرد که او وهمدستانش آن را «حکومت ملی مصدق» نامیدند نخستین تصمیم مصدق بعنوان شخص اول این حکومت بدست گرفتن فرماندهی ارتش بود/۱
پس از اینکه مصدق رسیدِ فرمان عزل خود را به سرهنگ نصیری داد به سرتیپ ریاحی دستور داد هنگامیکه نصیری نزد وی می‌آید او و افسر همراهش را دستگیر کند سپس به سرتیپ ریاحی دستور داد که گاردشاهنشاهی را خلع سلاح و منحل سازد افسران گارد شاهنشاهی دستگیر و زندانی و سربازان گارد شاهنشاهی به /۲
باغشاه برده شوند و بی‌درنگ میان تیپ‌ها و لشکرها پخش گردند مصدق دستور داد که کاخهای شاهنشاهی مهر و موم شوند ونگهبانی از کاخها را به سربازان ارتش سپردآنگاه مصدق دستور به زندانی شدن این افراد بدون حکم قانونی دادگاه داد از جمله سلیمان بهبودی کاخدار سلطنتی، سرهنگ آزموده، سرهنگ نصیری/۳
Read 20 tweets
اگر #پهلوی را دوره طلایی تاریخ ایران پس از اسلام بدانیم در دل دوره پهلوی هم دو دوره زرین خودنمایی میکند یکی از ۱۳۰۴ تا ۱۳۱۴ که فرهیختگان و دولتمردان برجسته‌ای در کنار #رضاشاه قرار گرفته بودند از جمله فروغی و تیمورتاش و داور. دوره زرین دوم از ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۶بود که #شهبانو_فرح_پهلوی
در کنار آریامهر قرارگرفت و نه تنها به او روحیه‌ و اعتمادبنفس بخشید بلکه خودش نیز وظایف اجتماعی و فرهنگی ارزشمندی را بعهده گرفتند درواقع برخلاف تصور عموم تاریخنگاران و روشنفکران عصرجدید تاریخ پهلوی از فردای سقوط مصدق در ۲۸مرداد۳۲ آغاز نشد البته به ۱۲سال آنارشی و ۲سال بحران سیاست/۲
خارجی و یکسال بحران روابط دولت و دربار پایان داده شد ولی همچنان تا ۶سال دیگر شاهد شرایط چندان درخشانی نبودیم آنهم با وجود بازگشت درآمدهای نفتی و وامها و کمکهای آمریکا. دوره اوج پهلوی به حضور شهبانوفرح پهلوی در دربار برمیگردد و این واقعیتی‌ست که حتی برخی پهلوی‌دوستان هم عمدا /۳
Read 4 tweets
اکثریت گمان میکنند که #رضاشاه یک میرپنجی بود که یک شب زد به سرش و کودتا کرد و شاه شد!
کودتا سخت افزار ماجراست! حقیقت این است که همه گروههای سیاسی آن دوره حامی رضاشاه بودند سوسیالیستها، فراماسونها، ملی‌گراها، آخوندها وحتی کیانوری توده ای در مدح رضاشاه سخنرانی میکرد /۱
البته قبل از اینکه به خدمت ک.گ.ب در بیاید اندیشه‌ای که در دوران مشروطه و توسط بزرگانی مثل فتحعلی اخوندزاده و میرزا اقاخان کرمانی و... تئوریزه شد باظهور رضاشاه بزرگ این اندیشه جسم پیدا کرد حتی مصدق السلطنه وقتیکه رضاشاه از نخست وزیری استعفا داد به رضاشاه مشاوره میداد! /۲
درحقیقت رضاشاه برآیند فعالیت همه نخبگان کشور بود
مردم اما در دوران قاجار یا از سوزاک و سفلیس میمردند و یا تریاک میکشیدند و شادمان از اینکه سوخته تریاک را به انگلیسیها میفروختند و یا همدیگر را غارت میکردند بیگانگان هم در رقابت با هم بودند و انگلیس نقشه داشت کسانی مثل خاندان /۳
Read 14 tweets
۱- #حجاب
شاهدخت اشرف در خاطرات خود و در وصف خصوصیات اخلاقی #رضاشاه مینویسد

علیرغم برنامه کاری فشرده‌ای که پدرم داشت اکثر روزها ناهار را با فرزندان خود میل میکرد، روزی من که هنوز کودکی بودم با پیراهن بدون آستین برای ناهار به دفتر او ‌رسیدم
برای چند ثانیه
#خیزش_محله_محور
۲- با چشمانی غضب آلود به من نگاه‌کردند و سپس گفتند بلافاصله لباست را عوض کن و دیگر هرگز آستین کوتاه نپوش

چند سال بعد زمانی که ۱۶ سال داشتم پدرم، من، خواهرم شمس و مادرم را از تصمیم خود برای پایان دادن به حجاب مطلع کردند و در ادامه گفتند

این سخت‌ترین کاریست
#خیزش_محله_محور
۳-که در زندگی پر فراز و نشیبم انجام میدهم
علیرغم میل باطنی و باورهای مذهبیم باید از شما بخواهم بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوید
برای رساندن ایران به کشورهای پیشرفته جهان نمیتوانم نقش نیمی از جمعیت ایران را ندیده بگیرم و شاهد ضایع شدن استعداد و حقوق آنها باشم
#خیزش_محله_محور
Read 3 tweets
#نئو_سرخ ها #نئوکمونیست ها از کجا آمدند و چکار دارند؟
نام کمونیست بیش از هر چیز تداعی کننده شوروی است. نمادی از خفقان، دروغ، سرکوب، تقلب، پروپاگاندا، بی سلیقگی، بی هنری، بردگی جمعی، شعارهای توخالی #برابری و...
چه بر سر این مفاهیم آمد در دنیایی که شوروی (لنینیسم) دیگر وجود ندارد؟
بیش از ۴دهه تحقیق شبانه روز بر روی دشمن باعث شد که آمریکایی ها کمونیسم رو حتی بهتر از خود روسها بشناسند. محققان غربی متوجه شدند بقای نیم قرنی شوروی بیش از هرچیز مرهون روشهای بسیار کارآمد در کنترل جامعه بود. این روش چنان وسوسه انگیز بود که بعد از فروپاشی شوروی این طمع در ذهن
عده ایی شکل گرفت که اگر شوروی با یک دهم ثروت و قدرت بلوک غرب نیم قرن بر پهنه عظیمی از دنیا حکومت کرد یا #چین بر ۱میلیارد انسان مسلط شد پس غرب با همان فرمول قطعا میتواند دنیا را ببلعد! این استارت پروژه #گلوبالیسم جهانی است و آغاز شراکت با سلطان بیگاری جهان یعنی حزب مائوئیست چین
Read 21 tweets
شِمه ی مهمی از تصمیم جهان بر ساختن چهره خمینی و تحمیل این دروغ بزرگ به ایرانیان و جهان و کمی از ریشه ی هندی خمینی و شخصیت سازی پدر رَمالش از کتاب "آخرین روزها" اثر فاخر دکتر نهاوندی:
((همانگونه که «دومینیک لورنز» یکی از روزنامه نگاران لیبراسیون درکتاب خود «جنگ» که در آن پیرامون/۱
چند ماجرای مهم دهه‌های اخیر بسیار پژوهش کرده آورده در آن دوره ی #نوفل_لوشاتو آمریکایی‌ها ناگهان همه کوشش خود را بر #خمینی متمرکز کرده بودند تا شاه را سرنگون کنند و برای این کار لازم بود او را برای فراگرفتن یک دوره روش «برانگیختن احترام» از عراق بیرون آوردند و در پاریس قرار دهند/۲
اما این امر اگر رأس دولت فرانسه با آن مخالف بود، امکان پذیر نمی‌شد بعدها، پژوهشهای دیگر نیز این واقعیت را تأیید کرد اندکی پس از رسیدنش به پاریس روح الله خمینی درخانه ای در نوفل لوشاتو مستقر شد
از همان لحظات ساختن این شخصیت را آغاز کردند
تبار او ازهند بود که هیچ چیز بدی به حساب /۳
Read 7 tweets
1_ آیا می‌دانستید بخش فارسی بی بی سی در سال ۱۹۴۰ میلادی تنها با هدف تبلیغات علیه #رضاشاه و تضعیف وی و همچنین رقابت با بخش فارسی رادیو برلین تأسیس شده که به تمجید از رضاشاه برخواسته بود .
#bbcpersian
#بی_بی_سی_فارسی
👇👇👇
۱) رادیو لندن با پخش مطالبی علیه رضاشاه زمینه اشغال ایران را فراهم می كردو روس‌ها نیز با اعلامیه‌های فارسی كه توسط هواپیماهای جنگنده روی شهرهای شمالی می‌ریختند، وی را مورد انتقاد قرار میدادند.
۲) در مجموع اهداف و محورهای برنامههای بخش فارسی رادیو بی بی‌سی را در ایام اشغال ایران در شهریور 1320 میتوان به شرح زیر جمعبندی كرد:

تلاش برای نشان دادن خود به عنوان رسانه بیطرف در رویدادهای داخلی ایران در حوزه‌های مختلف
Read 5 tweets
سی ام خرداد ۱۳۰۱ نخستين شماره نشريه هفتگی «هحييم» در چهار صفحه و به‌ مديريت شموئیل حايم‌ در #تهران منتشر شد. اين نشريه كه ستونهايى نيز به زبان عبرى داشت در اولین چاپ خود در سرمقاله خود با عنوان «اسباب انتشار» توضيح داده : #رشتو ۱/۷
كليميان #ايران از سياست دور مانده‌اند. «براى آشنا ساختن يهود ايران به اصول سياست و شركت آنها در قضاياى #ملى كه از لوازم آزادى و #مشروطيت است ما را وادار نمودند هحییم را منتشر سازيم و از اين طريق اول به مملكت و بعد به يهودیان ايران خدمت كرده باشيم.» حالا بریم سراغ بیوگرافی ۲/۷
شموئيل حييم (حايم) حدود ۱۲۶۷ در #كرمانشاه متولد شد و در مدرسه آليانس آن شهر درس خواند. رفته‌رفته با چند زبان خارجى آشنايى يافت. مناصب دولتى را با استخدام در اداره دارايى و گمرك كرمانشاه آغاز كرد. سپس به گمرك #خرمشهر منتقل شد و در نهايت به رياست گمرك #كردستان رسيد. ۳/۷
Read 7 tweets
۱) آیا #رضا_شاه را انگلستان به قدرت رساند؟ا

این تهمت کینه توزانه و انتقامجویانه قاجاری علیه #پهلوي را شخص محمد خان مصدق السلطنه ..نوه دختری عباس میرزا قاجار و نور چشمی (پسر خوانده) محمد علی شاه قاجار ساخت و انتشار داد
۲) کتاب "خاطرات و تالمات محمد مصدق جمع آوری شده زیر نظر پسر ایشان دکتر غلامحسین مصدق را ببینید...
انگلستان نمی توانست پایان دهنده قاجار و به قدرت رساننده رضا شاه باشد.... به دلیل حقایق غیر قابل اشتباه و یا غیر قابل انکار زیر...
1- انگلستان با تحمیل قرارداد استعماری 1919 به احمد شاه قاجار ادامه سلطنت آن خاندان همیشه وابسته به روس و انگلیس را تضمین کرد و این گونه #کاپیتولاسیون روسی را که از قرارداد ترکمنچای به ایران تحمیل شده بود را به کاپیتولاسیون انگلیسی تبدیل نمود..
Read 24 tweets
این که اگر رهبری ارتش به دست #کلنل_محمدتقی_خان_پسیان یا هر افسر دیگری که بیش از #رضاشاه نماینده قابل اعتماد #مشروطیت ایران بود می افتاد, تاریخ ایران در دهه های 1300 و 1310 تا چه اندازه ممکن بود متفاوت شود, پرسشی است که تنها با حدس و گمان می توان به آن پاسخ داد... ImageImage
شاید در این خصوص مقایسه ای با تحولات ترکیه در دوره حکومت یک افسر تجدد خواه دیگر, #مصطفی_کمال_آتاتورک, آموزنده باشد. هرچند رضاشاه و مصطفی کمال هر دو اقتدار طلب,حتی دیکتاتور مآب, بودند. اما نظام هایی که هر کدام مستقر ساختند, هم در عملکرد روز مره شان و هم در نتایجشان برای آینده... ImageImage
بسیار متفاوت بودند. کمال همواره مراقب بود که برای اقداماتش در پی #مشروعیت باشد و آن ها را بر اصولی #قانونی مبتنی سازد. او ارتش را از دخالت در زندگی سیاسی بازداشت و یک حزب سیاسی بادوام, حزب جمهوری خواه خلق, را بوجود آورد, که سرانجام این آمادگی را داشت که از قدرت دست بکشد,... Image
Read 7 tweets
رضاشاه فرزند راستین مشروطه و اندیشه ترقی بود. برخلاف روایت مورخین چپ-اسلامی که برای سالها به کمک سانسور به روایت غالب بدل شده بود برآمدن #رضاشاه نه الغای مشروطه که ماحصل برخورد نخبگان مشروطه‌خواه با واقعیتهای ایران و اصلاح ناگزیر پروژه مشروطه‌خواهی در ایران بود.
زادروش پیروز.
پروژه مشروطه‌خواهی که با امضای قانون مشروطه به پروژه غالب بدل شد المانهایی داشت که با توجه به ظرفیت جامعه و نظم سیاسی عصر قاجار با هم در تضاد افتاده بودند: توسعه، دولت مقتدر، حکومت قانون، آزادیهای اجتماعی، و دموکراسی. این تضادها در پایان قجر کشور را در آستانه فروپاشی قرار دادند.
نخبگان مشروطه‌خواه در پایان دوره قجر به این نتیجه رسیدند که همه این خواسته‌ها را نمی‌توان همزمان برآورده کرد. اجماعی میان نخبگان شکل گرفت که بدون داشتن دولت مقتدر، توسعه، و حکومت قانون دستیابی به دموکراسی امکان‌پذیر نیست. برآمدن رضاشاه ماحصل این درک درست از شرایط ایران بود.
Read 3 tweets
🔽 رد پای شوروی در قتل تقی ارانی
۱) #انور_خامه_ای برای نام بردن از گروه زندانیان متهم به داشتن مرام اشتراکی در عهد #رضاشاه (موسوم به گروه ۵۳ نفر) نمی‌گفت ۵۳ نفر، بلکه می‌گفت ۵۰ نفر و ۳ نفر.
۲) #تقی_ارانی نفر اول آن سه تن است که خامه‌ای از بقیه جدایشان کرده، #عبدالصمد_کامبخش نفر دوم و #محمد_شورشیان نیز سومین بود. تقی ارانی از آن تبریزی‌هایی بود که عشق به #ایران در خونش موج می‌زد.
Read 31 tweets
در سالروز تلخ خروج شاهنشاه از ایران، تصمیم دارم برخی از مطالعات پراکنده‌‌ - مخصوصا درباره فضای سیاسی در دوران پهلوی - را، جهت روشن‌سازی برخی از ابهامات، به شکل رشته توییتهای بهم‌‌پیوسته منتشر کنم. امیدوارم مفید واقع شوند و مرا در بازنشر آن حمایت کنید.
رشتو ۱- فضای باز دهه ۲۰ 👇🏼
سال ۱۳۲۰ حزب توده تاسیس شد. پس از تبعید #رضاشاه بزرگ فضای سیاسی باز و فرمان عفو عمومی صادر گردید و‌ کمونیستهای‌خطرناک‌ (تجزیه) از زندان آزاد شدند.
سال ۱۳۲۳ جمعیت مبارزه با بی دینی ایجاد شد که هسته ابتدایی فداییان اسلام بود. روشنگرانی چون کسروی هم به فعالیت می‌کردند.

۱/۱۲
پرچم کسروی و هفته نامه پرچم اسلام هر دو‌ منتشر می‌شدند به اضافه روزنامهٔ مرد امروز که کارش فحش دادن به دربار و پهلوی بود. همه در آزادی کامل داشتند یکدیگر و حتی خودشان را ترور می‌کردند و بقتل می رساندند تا به اهداف مذهبی و ایدئولوژیکی خود برسند. نه ساواکی هم بود و نه خفقانی!
۲/۱۲
Read 13 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!