'De kern van het probleem: het verdienmodel van de veeteelt is gebouwd op een gigantische input van stikstof.  Dat die stikstof deels in de natuur terechtkomt, is één van de symptomen.'
decorrespondent.nl/13711/het-stik…
'Een ander symptoom van het stikstofprobleem is dat die enorme input van stikstof langzaam onbetaalbaar wordt.'

Door stijgende gasprijzen, stijgt de prijs van #kunstmest
'Nu de aardgasprijzen door het dak knallen, is de brandstof van de intensieve veehouderij ineens schaars en kostbaar. Het verdienmodel zakt erdoor in elkaar.'
'Dat veehouders zich in hun bestaanszekerheid bedreigd voelen door de stikstofplannen van het kabinet is begrijpelijk. Maar ook als de overheid níet rigoureus ingrijpt worden die boeren in hun bestaanszekerheid bedreigd. (...)
Niet door ‘Den Haag’, maar door de instabiele wereldmarkt en de oplopende kosten.'
'De enige manier waarop zowel landbouw als natuur toekomstbestendig worden: pak het stikstofprobleem aan bij de bron. En die bron is kunstmest.'
'Dat kunstmest nu zo duur is, is een rib uit het lijf van melkveehouders. Die gooien jaarlijks over elke vierkante kilometer grasland gemiddeld zo’n 45 duizend kilo kunstmest.'
'Maar de hoge prijs van kunstmest maakt ook nog iets anders duurder: veevoer. Kunstmest mag voor koeienboeren dan een flinke kostenpost zijn, de hele veehouderij valt of staat met veevoer.'
Niet alleen kunstmest maar ook veeboer, granen en vervoer zal duurder worden.

'Maar vaststaat dat vlees, zuivel en eieren van Nederlandse boeren komende maanden en jaren flink duurder worden. De vraag is alleen wie daarvoor uiteindelijk de prijs gaat betalen.'
'De overheid heeft 24,3 miljard euro uitgetrokken voor het stikstofprobleem. Het overgrote deel daarvan is volgens het huidige plan bestemd om bedrijven uit te kopen en voor technische oplossingen om de stikstofuitstoot te verminderen. (...)
Maar dat beschermt resterende boeren niet tegen de steeds verder oplopende kosten.

In plaats daarvan kan de overheid er met zo’n berg geld ook voor zorgen dat de landbouw structureel minder afhankelijk wordt van kunstmest en geïmporteerd veevoer. (...)'
Hier hoor je #lto niet over. Die praten vandaag met #remkes over nog meer geld voor #innovaties en over het wegduwen van wetenschappelijke en wettelijke kaders. Daarmee helpen ze niet de boeren maar wel de banken. Maar, terug naar het stuk:
'Dat is geen gemakkelijke opgave, want anders dan het uitkopen van een stel bedrijven is daarvoor werkelijk een landbouwtransitie nodig. De overheid zal boeren in een nieuw verdienmodel moeten voorzien, en genoeg tijd en middelen beschikbaar maken om dat te bereiken. (...)
Niet zoveel mogelijk produceren tegen de laagste prijs zou het doel moeten zijn, maar voedselzekerheid en een gezond ecosysteem voor mens en natuur.'

Dan moet je produceren voor de export loslaten. Dat is in deze tijden een uitstekend idee als je het mij vraagt.
'Want júist als de wereld op zijn kop staat, is het wel fijn om zelf eten te kunnen maken, en niet volledig afhankelijk te zijn van aardgas en veevoer uit het buitenland.'

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Sander Turnhout

Sander Turnhout Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Sanderturnhout

Aug 29
Dit was een draadje uit de losse pols; inmiddels zijn we een stuk verder. Woord- weerwoord - weerwoord. Maar uiteindelijk verandert er nauwelijks iets aan de brede consensus over #stisktof. Over het 'plan' kunnen we duidelijk zijn - het is geen echt plan. naturetoday.com/intl/nl/nature…
'Het plan bevat een mix van algemeen erkende informatie over stikstof, stellingen die aanvechtbaar zijn, maar ook informatie die incompleet, uit context of onjuist is. In de onderstaande bijdrage wordt een reactie gegeven op de belangrijkste stellingen uit deze notitie.'
En de conclusies van een halve eeuw onderzoek staan nog altijd overeind: 'Er is meer dan genoeg bewijs voor de effecten van stikstof en voor noodzaak van emissiereductie, zowel landelijk als regionaal.'
Read 5 tweets
Aug 12
Als het rapport van een student zou komen zou ik zeggen: je maakt een paar interessante punten maar probeer nu eens om ze logisch in rij en gelid te zetten. Want er zitten nogal wat interne strijdigheden in. En een paar zwarte gaten van formaat.
Als je dit, bestuurlijk gezien, als praktische oplossing wil implementeren breng je een clusterbom tot ontploffing die het #pas en de #aeriuscalculator met terugwerkende kracht doet verbleken. Daarover straks meer.
Read 80 tweets
Aug 5
Jullie verhaal is veel te technisch - hoor je vaak als mensen vragen waar in al het geweld de stem van de natuur is. Soms proberen we schoonheid #laatdenatuurnietstikken, soms een bestuurskundig verhaal, laat ik het #natuurbeleidsplan nu eens vergelijken met een fiets.
Waar de gegoede burgerij zich al lang per automobiel verplaatste kreeg de natuurbescherming in 1990 een fiets. Geen racemodel, geen opsmuk, een degelijke stadsfiets. En net toen we erop weg wilde rijden schoof een zwaar gesponsorde bolide de weg op,
het geblindeerde raampje ging omlaag en je hoort: 'wat moet jij met de dure fiets?' En op de valreep worden de handvatten en de versnellingen eraf gehaald. Vlak voordat je op wil stappen haalt iemand de banden eraf.

'Die heb je niet per se nodig om vooruit te komen.
Read 9 tweets
Aug 4
Ik Twitterde eerder iets over de ongezonde verweving van landbouw en overheid maar de #landbouwvrijstelling kende ik nog niet.

'Oké, helder: het voordeel voor landbouwbedrijven bestaat omdat het voordelig is voor landbouwbedrijven.' decorrespondent.nl/13639/dit-hond…
'De landbouwvrijstelling heeft de overheid – ons dus – de afgelopen tien jaar al meer dan 11 miljard euro aan misgelopen belastinginkomsten gekost.  Om je verontwaardiging te kalibreren: dat zijn twee Betuwelijnen, 110 Sywert-mondkapjesdeals of 174 Joint Strike Fighters.'
‘De landbouwvrijstelling heeft geen specifiek beleidsdoel en draagt dus ook niet bij aan het bereiken daarvan’, liet de Algemene Rekenkamer in 2020 weten.'
Read 9 tweets
Aug 4
Er was de afgelopen tijd wat aandacht @nrc over de vraag of de #boerenprotesten nu vergelijkbaar waren met de 'deplorables' in 'red states' ik ben best vatbaar voor een relatie tussen de bureaucratie van de overheid en de boosheid van populisme maar vond de analyse wel slordig.
Omgekeerde vlaggen = platteland = achtergesteld, klopt volgens mij niet. In het land can Maas en Waal hing het enige dagen vol vlaggen maar allemaal publieke ruimte. Als je de tuinen bekeek was het rond Opheusden 2 boeren en één woonhuis.
Omdat ik vandaag van Amsterdam naar Wageningen moest heb ik even een #flagcount gedaan. IJburg nul vlaggen. Ja een regenboogvlag maar die telt ff niet. Buitengebied dan: over de dijk naar Muiden. Nul vlaggen. Via de vecht kom je dan melkveeland in, daar wordt het anders.
Read 12 tweets
Aug 4
"Stikstofdeadline kan schuiven, stellen partijen: ‘2030 is een puur politieke keuze’"

- je kunt met een bek vol rotte kiezen natuurlijk best een maandje later naar de tandarts gaan. Puur politieke keuze... ad.nl/binnenland/sti…
Het artikel opent al verkeerd: 'De politiek aan de ene kant van de tafel heeft ambitieuze doelen, waar de boeren aan de andere kant liefst grotendeels een streep door halen.' Dat is het perspectief van de veehouderij. Voor natuur is het het juridisch minimum.
Vanuit de natuur moet er vooral veel meer natuur bij volkskrant.nl/columns-opinie…. Dat schept ruimte voor natuur om minder bureaucratisch te doen en voor boeren die niet meer hoeven te millimetren met mest.
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(