Profile picture
Joan Canadell @jcanadellb
, 4 tweets, 2 min read Read on Twitter
#PqRepublica FIL 7/8 Com ho farem?
1.A la catalana, dialogant amb els actors principals, la UE o altres actors interessats. Espanya s’hi veurà forçada, sobretot si està dèbil. El Govern sorgit del #21D haurà de fer proposta de negociació d’actius i passius i enviar-la a la UE
2.En aquest article en parlo, no serà una negociació bilateral si no multilateral. Hi ha massa interessos al món en la zona geoestratègica que estem... elmon.cat/opinio/27055/l…
3.Encara que ara veiem una Espanya unida i forta, està molt més tocada del que pensem i ben aviat pot entrar en col·lapse. De fet el 2018 pot ser l’any on les 4 crisis estructurals que pateix entrin en ressonància in.directe.cat/joan-canadell/…
4. Hi ha varies opcions on la Catalunya Estat pot estar integrada. A priori tot i q la UE sembla la més apropiada, no es pot descartar cap altra. El moment x fer-ho efectiu serà, guanyant clarament el #21D i després de la negociació q ha de fer el govern amb els diferents actors
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Joan Canadell
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($3.00/month or $30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!