Discover and read the best of Twitter Threads about #رهایی

Most recents (2)

🔴#برادران_لیلا و #پورنوگرافی_فلاکت

فیلم بهتر از چیزی بود که عموما می‌گن. اثر از لحاظ فنی نقاط قوتی داره. فیلمنامه از اغلب فیلم‌های ایرانی بهتر پرداخت شده. نقشه‌ی داستانی، پیچیدگی‌های خوب و البته گاهی اغراق‌آمیز داره (مثل مورد پرایدها). بازی‌ها خوبه؛ خصوصا پورصمیمی و علیدوستی.🔻
🔺️اما چند مشکل عمده با این فیلم دارم. اول اینکه، چنین آثاری خوراک #جشنواره‌های_ناتو هستن.

اگر من فیلمی درباره مشکلات داخلی بسازم، مخاطب داخلی رو در نظر می‌گیرم. فیلم داره درد عمیق این جامعه رو به این جشنواره‌ها می‌فروشه. همیشه با #پورنوگرافی_فلاکت مخالف بوده و هستم.🔻
🔺️با اینکه فیلم به فقیرترین لایه‌های جامعه می‌پردازه، ولی کاملاً مشخصه که فیلمساز درکی از اون طبقه نداره.

علیرضا با بازی محمدزاده، در چند مقطع جوری حرف می‌زنه که انگار سرنوشت اعضای خانواده از هم جداست. تأکید او در مقام کارگر روی این مسائل، ناشی از عدم‌آگاهی طبقاتی فیلمسازه.🔻
Read 7 tweets
#رشتو
۱.النصر بالرعب

پیروزی در #ترس است !

سرلوحه عملکرد همه دیکتاتورها وسیستمهای مافیایی همین است ایجاد ترس در جامعه
اجتماع مانند بدن خود انسان عمل می کند یعنی زمانیکه تحت فشار #استرس ،ترس و ناامیدی ست نمیتواند حرکت کند وتصمیمات درست بگیرد،#افسردگی می گیرد و دچار انزوا میشود.
۲.به دنبال #منزوی شدن درلاک خودفرو می رود حالت تدافعی می گیرد و درلاک خودفرو می رود،به محیط واطرافش واکنش خاصی نشان نمی دهدزیرا هدفش تنها #بقا ست!
زنده ماندن زیر آوار این ترس موفقیتی بزرگ برای او محسوب می شود وقتی هرروز فضای #مرگ تزریق می شود #زنده ماندن پیروزی بزرگی ست !
۳.پس بنابراین درچنین وضعیت درمانده ای که #جامعه دچارآن است بایدهرروز این ترس درآن اجتماع #تزریق شود.
کسانی که سعی می کنندچنین وانمود کنند که باآمدن بایدن مشکلات اقتصادی مردم ایران برطرف میشودبسیارجاهل ونادانندیا اینکه خائنند!
این فشارواسترس و ترس برروی مردم همیشه باید حفظ شود!
Read 13 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!