Discover and read the best of Twitter Threads about #برده

Most recents (4)

قرآن و ضدیت آشکار با حقوق بشر

#بخش_اول

۱/در این #رشته_توییت به برده داری و کنیزداری در قرآن،برتری مردان بر زنان در قرآن،عدم برابری و برادری در این کتاب و در پایان بندهایی از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر که قرآن در تضاد آشکار با آنان است، پرداخته میشه.
۲/ابتدا تعریف مختصری از برده و کنیز از زبان قران را ارائه میکنم خدمت عزیزان.

در ادبیات قرآن «بنده» به معنی «برده مرد» و «کنیز» به معنی «برده زن» است و معمولا با کلمه «عبد» و یا «وَمَا مَلَكَتْ» (آنچه مالک آن هستید) از آن یاد شده است.
۳/این دو نباید با خدمتکاری که در ازای خدمت به شخصی پولی دریافت میکند اشتباه گرفته شود. برده و کنیز بین انسانها معامله میشوند یا در جنگها توسط مسلمانان تصرف میشوند و تا زمانیکه صاحبشان، آنها را آزاد نکند برده خواهند ماند.
Read 26 tweets
#رشتو
۱.النصر بالرعب

پیروزی در #ترس است !

سرلوحه عملکرد همه دیکتاتورها وسیستمهای مافیایی همین است ایجاد ترس در جامعه
اجتماع مانند بدن خود انسان عمل می کند یعنی زمانیکه تحت فشار #استرس ،ترس و ناامیدی ست نمیتواند حرکت کند وتصمیمات درست بگیرد،#افسردگی می گیرد و دچار انزوا میشود.
۲.به دنبال #منزوی شدن درلاک خودفرو می رود حالت تدافعی می گیرد و درلاک خودفرو می رود،به محیط واطرافش واکنش خاصی نشان نمی دهدزیرا هدفش تنها #بقا ست!
زنده ماندن زیر آوار این ترس موفقیتی بزرگ برای او محسوب می شود وقتی هرروز فضای #مرگ تزریق می شود #زنده ماندن پیروزی بزرگی ست !
۳.پس بنابراین درچنین وضعیت درمانده ای که #جامعه دچارآن است بایدهرروز این ترس درآن اجتماع #تزریق شود.
کسانی که سعی می کنندچنین وانمود کنند که باآمدن بایدن مشکلات اقتصادی مردم ایران برطرف میشودبسیارجاهل ونادانندیا اینکه خائنند!
این فشارواسترس و ترس برروی مردم همیشه باید حفظ شود!
Read 13 tweets
اولین خطبه کربلایی🏴(انگار برای امروز ماست)
مثل امروزی سالار شهیدان #وارد کربلا شد
اولین خطبه را در جمع یارانش خواند
و در آن خطبه به این نکات اشاره فرمود:

1. اوضاع زمان #دگرگون شده
2. #زشتی ها آشکار و #معروف ها از بین رفته است
3. فضیلت های انسانی به #حداقل رسیده است

#رشتو۱)
4. مردم زندگی #ذلت باری دارند.
5. به #حق عمل نمی شود
6. از #باطل روی بر گردانده نمی شود.
7.در چنین محیط ننگینی, فرد با ایمان باید #فداکاری و #جانبازی کند.
8. مرگ در این شرایط, مرگی است همراه با #سعادت و زندگی با این شرایط, نکبت و خواری است.
9. مردم #برده های دنیا هستند.

۲)
10. دین #لقلقه زبان آنهاست.
11. حمایت شان از دین تا جایی است که دین برای #دنیاشان فایده دارد.
12. در وقت #فتنه ها و سختی ها «دین داران» به شدت کم می شوند.

کتاب سخنان حسین بن علی از مدینه تا کربلا
انتشارات جامعه مدرسین.ص 134
به نقل از «تحف العقول» و «لهوف» و «مقتل خوارزمی»

۳)
Read 3 tweets
تکنیک اصلی #برده_داری_نرم بردن ذهن #برده به دنیای غیرواقعی است و تا زمانی که ذهن برده درک روشنی از مفاهیم داشته باشد این کار غیر ممکن است. این کار نخستین بار توسط بلشویک ها روی سرواژها با موفقیت به کار گرفته شد. آنها نام سرواژ را از روی آن نگونبخت ها برداشتند اما آنان را
واداشتند تا اینبار داوطلبانه برای ارباب بزرگتر یعنی حزب کمونیست کار فداکارانه انجام دهند. این پروسه بیش از ۳۰ سال طول کشید و دو آیتم حواس پرتی (جنگ دوم جهانی و ترس ساختگی از دشمنان برده دار،...) و خشونت فراگیر (ترورها، گولاک، خشکسالی ها و قحطی تنبیهی، کشتارهای میلیونی منطقه ای،.)
برای ویران کردن ذهنیت پیشین و جایگزینی و تثبیت ذهنیت جدید به کار گرفته شد. پروپاگاندا توانست در حالی که حواس قربانیان به ... پرت بود زیرساخت های مبتنی بر اخلاق قربانیان را متزلزل و درک آنان را از تمایز بین خوب و بد، سود و زیان، ترس و احتیاط، شجاعت و حماقت، ... تار و گنگ سازد.
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!