Mx1h374 Profile picture
12 Dec, 13 tweets, 14 min read
#رشتو
۱.النصر بالرعب

پیروزی در #ترس است !

سرلوحه عملکرد همه دیکتاتورها وسیستمهای مافیایی همین است ایجاد ترس در جامعه
اجتماع مانند بدن خود انسان عمل می کند یعنی زمانیکه تحت فشار #استرس ،ترس و ناامیدی ست نمیتواند حرکت کند وتصمیمات درست بگیرد،#افسردگی می گیرد و دچار انزوا میشود.
۲.به دنبال #منزوی شدن درلاک خودفرو می رود حالت تدافعی می گیرد و درلاک خودفرو می رود،به محیط واطرافش واکنش خاصی نشان نمی دهدزیرا هدفش تنها #بقا ست!
زنده ماندن زیر آوار این ترس موفقیتی بزرگ برای او محسوب می شود وقتی هرروز فضای #مرگ تزریق می شود #زنده ماندن پیروزی بزرگی ست !
۳.پس بنابراین درچنین وضعیت درمانده ای که #جامعه دچارآن است بایدهرروز این ترس درآن اجتماع #تزریق شود.
کسانی که سعی می کنندچنین وانمود کنند که باآمدن بایدن مشکلات اقتصادی مردم ایران برطرف میشودبسیارجاهل ونادانندیا اینکه خائنند!
این فشارواسترس و ترس برروی مردم همیشه باید حفظ شود!
۴.آمدن بایدن برای #پدرخوانده خوب است زیرا میتواندبه #منابع ایجادترسش دسترسی بیشتری داشته باشد.
ترس عامل تمام بدبختیهای یک بدن و یک #ملت است،وقتی #بدن میترسددرمقابل تمام #ویروس ها شکست می خوردحتا اگر ویروس مرده باشد!
۵.برای ایجادترس طرق مختلفی وجود دارد
اخبار #منفی و انتقال این تفکر به ملتها که شما هیچ کاره اید یکی از روشهاست،به وضوح میتوانیم اینرا درشیوه های #گلوبالیسم ببینیم

آنها به #برده گانی #فرمانبر برای پیشبرد اهدافشان نیازمندند.
۶.#رسانه های وابسته به این محافل مدام وقوع پیشامدهای ناگوار و فجایع #وحشتناک را به مخاطبان خود گوشزد می کنند،قرائت آخرالزمانی از دنیا قرائتی محبوب و مورد پسند در نگرش فکری آنهاست،همیشه برای پایان دنیا آماده باشید! بزرگترین پروژه تزریق ترس!شیعه هم اندیشه #آخرالزمان ی دارد!
۷.ویکی از دلایل علاقه گلوبالیسم به #شیعه همین است،هلال شیعی در راستای پروژه ترس درمانی جوامع #خاورمیانه شکل می گیرد وباید ادامه یابد!
وقتی ترس شکل می گیرد دیگر ارزشهای والای انسانی از قبیل #شجاعت ،#صداقت ،
#فدارکاری و #گذشت ،#عشق و #ایثار و ...جایی در جامعه هدف ندارد.
۸.ایجاد #ارعاب و فضای #امنیتی درسایه دشمنی ناشناخته،یکی دیگر از روشهای حاکمیتی ست برای حاکم کردن ترس در دل مردمان،شما همیشه در معرض تهاجم دشمنان خارجی و داخلی هستید و برای دفاع از خود مجبورید خوی انسانی خود را کنار بگذارید تا دشمنان برشما چیره نشوند،بکش تا کشته نشوی !
۹.برای پیروزی در این مسیر میتوانی #دشمن خودرا دستگیر کنی ،شکنجه کنی،اعدام کنی
زیرا در معرض #خطر هستی !
می بینید چطور این ترس دو طرفه ست!
پدرخوانده برای بقای #جور و #ستم خود ترس را هم در دل هوادارن خود و هم در دل بدخواهان خود ایجاد می کند،چرا که باید از #خدا ی خویش ترسید!
۱۰.این خدایگان ترس و وحشت زمانی از اریکه #قدرت پایین می آیند که شما در #بازی آنها نیفتید یعنی بازیچه پیروزی آنها نشوید
یعنی #نترسید !
وقتی ترس کنار می رود،اولین نتیجه اش طلوع ارزشهای #انسانی در وجود آن انسان است،وقتی بدن نترسد به سیستم دفاعی اش اعتماد خواهد کرد.
۱۱.ونیازی نیست خود را درحالت تدافعی قرار دهدوقتی ترسی نیست تهاجمی عمل خواهد کرد.تمام بافتهای بدن درحالتی که استرس و فشار وجود ندارد #متحد عمل می کنند.
اولین نتیجه فروریختن ترس #اتحاد است
وقتی ترسی نیست شجاعان همدیگر را پیدا می کنند وشجاعت وایثارو فداکاری ارزشی والا محسوب میشود.
۱۲.باور کنید اولین پله #رهایی و رسیدن به #آزادی فرو ریختن ترس است اگرملتها افکار و جسم خود را در اختیار برده داران قرار ندهند هیچ برده ای در دنیا بوجود نمی آیدوهیچ برده داری با سلاح ترس نمیتواند برده ها را برای اهداف خود به صف
کند.
وقتی ترس می ریزد #پدرخوانده می ترسد !

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Mx1h374

Mx1h374 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @nibiro_

10 Dec
#رشتو
۱.درآستانه ۲۱آذرروزی که ارتش شاهنشاهی برای نجات آذربایجان وارد تبریزشدوبه حکومت ۱ساله حزب دموکرات آذربایجان به رهبری پیشه وری پایان داد #اردوغان در
مراسمی که به مناسبت پیروزی ارتش آذری درجنگ ۴۴روزه قره باغ تدارک دیده شده بود،حضورمی یابدوشعری دررابطه باجدایی #ارس می خواند!
۲.معنای بخشی ازشعرمی گوید:رودارس را جدا کردندوآنرا باخاک پرکردند،این شعر
فولکلور آذری درزمان جداشدن آن بخش از خاک ایران دردوره قاجارسروده شده وسینه سینه توسط مردم منتقل شده است،درد جدایی آذربایجان از ایران ونقش رودارس دراین جدایی.
حالااردوغان کسی که سودای امپراتوری #عثمانی رادارد
۳.دایه عزیزتر از مادربرای آذربایجانیها شده است! اردوغان هم همانند #رژیم_اسلامی مهره #گلوبالیسم در #خاورمیانه است واهداف آنهارا درمنطقه دنبال می کند.توجه داشته باشیم ترکیه نوین توسط #آتاتورک بنانهاده شد حدود۷۵سال پیش.
درجمهوری ترکیه احزاب نقش اساسی را درسیاست ایفا می کنند.
Read 18 tweets
9 Dec
#رشتو

۱-تحریم #جامعه_المصطفی از سوی دولت ترامپ یکی از بهترین #تحریم هاست که اصولن باید سالهاپیش انجام میشد.

این نهادبازوی #ائدولوگ رژیم است که درپوشش نهادهای مذهبی و تبلیغات مذهبی میلیاردها دلار پول جابجایی می کند،نهادی فوق العاده امن برای #پولشویی!
۲_گستره فعالیتهای این نهاددرظاهر #مذهبی بسیاروسیع است از #چین گرفته تا #آمریکا ،از #واتیکان گرفته تا #نجف!

بودجه هنگفتی برای #عضو گیری در این سازمان درسراسر جهان خرج می شود،هدف اصلی سازمان گسترش #مکتب_شیعی ست که البته افکار #تروریستی از این طریق انتقال می یابد.
۳_تقریبن در تمام کشورهای حوزه نفوذ وپایتختهای آن کشورها این نهاد نمایندگی فعال دارد.
کارخانه ای عظیم برای تولید #خرافات شیعه و کاربرد عملی آن در جوامع!
تمامی مفاهیم فرهنگی،اقتصادی،سیاسی نظام دراین مکان تئوریزه می شودازجمله #مهدویت و نحوه پیاده کردن اصول آن در یک اجتماع مهدوی.
Read 4 tweets
8 Dec
رسوایی جدید حزب دموکرات؛ سیاستمداران حزب دموکرات در دام جاسوس چینی

کریستین فَنگ که با نام “فنگ فنگ” نیز شناخته میشود از طرق شرکت در کمپین های جذب سرمایه، شبکه سازی های گسترده و ایجاد روابط رمانتیک و جنسی توانست با سیاستمداران امریکایی ارتباط ایجاد کند. Image
او به خصوص با نماینده دموکرات کالیفرنیا “اریک سوال وِل” توانست نزدیک بشود. ابتدا در سال ۲۰۱۱ به عنوان دانشجو در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا ثبت نام کرد، سپس با سیاستمداران امریکایی آشنا و دوست شد.
اوبارهابانماینده “سوال وِل” دررویدادهای سیاسی دیداربه جذب سرمایه برای کمپین انتخاباتی اش کمک وحداقل یک کارآموزدر دفترکارش قرار داد.اوهمچنین برای دیگر نماینده دموکرات “تولسی گَبِرد”جذب سرمایه کردو براساس گزارشات با چندین شهردار روابط عاطفی و جنسی داشت.
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!