Discover and read the best of Twitter Threads about #میدان_میلیونی

Most recents (5)

اگر امروز سازمان هواشناسی هشدار طوفانی سهمگین را برای فردا بدهد چه خواهیم کرد؟ به حکم عقل اقدامات و تمهیداتی را انجام خواهیم داد که از خسارتهای احتمالی جلوگیری کند حتی اگر در وقوع آن شک داشته باشیم حال اندک عقلایی که ماندند سالهاست هشدار میدهند و یکسال اخیر با شدت بیشتری که/۱
کشور در حال از دست رفتن است فکری بکنید اما دریغ از گوش شنوایی، ج.ا کشور را در آستانه ی جنگی خانمانسوز قرار داده تحریمهای وحشتناک در حال بازگشتند فقر و فساد و تورم و ناکارآمدی در کشور به حد فوق بحرانی رسیده سرمایه های ملی که پشتوانه ی حیات یک ملت است به شدت تخریب شده و ما بجای /۲
اتحاد برای #نجات_ایران درحال جنگ با یکدیگر بر سر هیچیم عزیزان اگر میدانیم که ایران درحال ازدست رفتن است و باز هم به این جدلها میپردازیم که وای به حال ما و اگر هنوز خطر را درنیافته ایم وامصیبتا، اگر #دموکراسی_خواهیم اگر #ایران در اولویت ماست بدانیم که این بیمار درحال احتضار است/۳
Read 5 tweets
#تفرقه_بینداز_حکومت_کن
#رشتو

۱_رژیم اسلامی در طول حیات ننگین خود همه مخالفانی را که دارای وزن سیاسی برای تاثیرگذاری ست یا حذف کرد یا از کار انداخت.

به نمونه های مختلفی از این دست میتوان پرداخت

مثلا بختیار آخرین نخست وزیر شاه یا رهبران احزاب بومی نظیر شرف کندی
۲_یا نویسندگان و شاعران نظیر مختاری

و درکل شخصیتهای مخالفی که میتوانستند تاثیر گذار باشند و در ایجاد اجماع برای براندازی کمک کنند.

بارها نوشته ام رژیم به لحاظ روانشناختی ملت ایران را به خوبی می شناسد و شناگری ماهر در بحرانهاست.

بنابراین از ایجاد آشفتگی و بحران هیچ هراسی ندارد
۳_خمینی برای رسیدن به پیروزی در انقلاب ۵۷ همیشه از وحدت کلمه می گفت

وحدت کلمه یعنی چه؟ :

اگر در لغت بخواهیم به این واژه بپردازیم یعنی اتحاد،همبستگی و اتفاق نظر در کلمه
از طرفی ریشه واژه وحدت به وحدانیت هم ارتباط دارد یعنی توحید

متحد شدن برای توحید
Read 15 tweets
دوستان برانداز لطفا این هشتکها رو حمایت کنید :

#جاوید_شاه
#جاویدشاه
#آبان_ادامه_دارد
#آبان_ماه_اتحاد
سئوال : چرا این هشتکها ترند نمیشن ؟!
چرا آبان فاقد اهمیت شده ؟

چرا هیچکس دنبال اکتهای میدانی و حرکت واقعی براندازی نیست ؟

چرا در مورد شیوه های اکت خیابونی و براندازی گفتمانی صورت نمی گیره ؟

چرا برای این هشتکها کسانی که ادعای اکتیویست بودن دارن تبلیغ نمی کنن؟!
حداقل در مورد آبان که باید بکنن؟
چرا در مورد لزوم و اهمیت رفتن به سمت #میدان_میلیونی کسی حرف نمیزنه ؟

چرا هشتک های صرفا احساسی که جنبه ی تخلیه ی احساسات رو دارن وهیچ تاثیری در روند مبارزه ندارن بولد و حمایت میشه ؟

چرا هشتکهایی که سطح براندازی رو به اندازه ی یک فحش پایین میارن
Read 4 tweets
اسرائیل دوست است یا دشمن؟ #رشته_توئیت
از اونجایی که #اسرائیل به نوعی صندوقچه اسرار سر به مهر بخشی از تاریخ معاصر حساب میشه هیچوقت کارشناسان از روی غرض یا مصلحت پاسخ واضحی به این سوال نداده اند. من برای پاسخ، بخشهای قابل عنوانی از تاریخ رو براتون به شکل یک پازل رسم میکنم.
۲.حدودا نیم قرن به عقب برمیگردیم به زمانی که تیم فوتبال ایران در دو فینال پیاپی جام ملتها و آسیایی #اسرائیل را شکست میدهد و قهرمان میشود. این درحالیست که اعراب و حتی چین و کره شمالی مقابل اسرائیل بازی نمیکنند. پرچمهای اسرائیل در امجدیه به آتش کشیده میشود. شیشه مغازه های یهودیان
۳.شکسته میشوند. جو جهود ستیزی به راه می افتد. شایعات بی پایه در مورد جهودها پخش میشود، مثلا همه بلیطهای استادیوم رو خریدن تا ایرانیهارو راه ندن. مثلا عتیقه های ایران رو دارن میخرن میفرستن اسرائیل! اینکه پدرتون هنوز ضد جهوده یادگار همون دوران است. عامل این شایعات و خرابکاریها کیه؟
Read 19 tweets
#خیزش_نهایی ملت ایران. بایدها و نبایدها
۷۸ و ۸۸ و ۹۶ و ۹۸ و اینک #قیام_آخر...
میگویند یک احمق یک اشتباه را بارها و بارها انجام میدهد و هربار انتظار نتیجه ای متفاوت دارد!
درسهای امروز را با سختی و هزینه بسیار و با قیمت خون دلیرترین فرزندان ایران بدست آوردیم. ما حق اشتباه نداریم! Image
۲-من قیام ملت ایران رو به دو دسته قبل از ۹۶ و بعد از آن تقسیم میکنم. اما چرا؟؟
چون تا پیش از آن رهبری خیابان در اختیار #اصلاحطلبان شارلاتان بود و بعد از آن خیر! و متاسفانه فقط خیر!
این اولین چیزیست که باید تغییر کند! درس اول: ما نیاز به #رهبری داریم! و #اتاق_فکر! Image
۳-رهبر یک شخص یا گروه است، یک آرمان، یک نماد! اما رهبری یک فرآیند! رهبر و رهبری دو پدیده جدا از هم نیستند. رهبر بدون رهبری معنا ندارند.
خمینی مگر برای عنقلاب چه کرد؟ جز مشتی روضه و نوحه؟ خمینی فقط یک نماد بود با یک رساله در مورد لاپایی با شیر خواره! اما #اتاق_فکر درست رهبری کرد! Image
Read 41 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!