My Authors
Read all threads
اسرائیل دوست است یا دشمن؟ #رشته_توئیت
از اونجایی که #اسرائیل به نوعی صندوقچه اسرار سر به مهر بخشی از تاریخ معاصر حساب میشه هیچوقت کارشناسان از روی غرض یا مصلحت پاسخ واضحی به این سوال نداده اند. من برای پاسخ، بخشهای قابل عنوانی از تاریخ رو براتون به شکل یک پازل رسم میکنم.
۲.حدودا نیم قرن به عقب برمیگردیم به زمانی که تیم فوتبال ایران در دو فینال پیاپی جام ملتها و آسیایی #اسرائیل را شکست میدهد و قهرمان میشود. این درحالیست که اعراب و حتی چین و کره شمالی مقابل اسرائیل بازی نمیکنند. پرچمهای اسرائیل در امجدیه به آتش کشیده میشود. شیشه مغازه های یهودیان
۳.شکسته میشوند. جو جهود ستیزی به راه می افتد. شایعات بی پایه در مورد جهودها پخش میشود، مثلا همه بلیطهای استادیوم رو خریدن تا ایرانیهارو راه ندن. مثلا عتیقه های ایران رو دارن میخرن میفرستن اسرائیل! اینکه پدرتون هنوز ضد جهوده یادگار همون دوران است. عامل این شایعات و خرابکاریها کیه؟
۴.حدستان درست است! همش زیر سر #چپ ها و کمونیستهای عسلامی بود! در این تاریخ هیچکس حتی خواب ج ا را نمیدید. سورپرایز! حتی علی #خامنه_ای که روضه خوانی گمنام در مشهد است در شلوغیهای بعد از مسابقه با اسرائیل در تهران رویت میشود! اما اولین دشمن اسرائیل در ایران از این هم قدیمیتر است!
۵. این خائن بیوطن زیر پتو، محمد #مصدق اولین دشمن رسمی اسرائیل در ایران است! در دوران او رابطه با اسرائیل قطع میشود. نوچه هایش حتی میگن اسرائیل در ۲٨ مرداد نقش داشته! یکی نیست به این قرشمالها تاریخ تاسیس #موساد رو یادآوری کند؟ اگر موساد ۲ساله در کار شما دخالت کرده که خاک بر سرتان!
۶. اینجا باب یک شایعه دیگرو باز کنیم. اینکه مثلا برجهای ونک پارک و شهرک غرب را اسرائیلیها ساختن. یا فرودگاه مهرآباد یا...! شما ببینید در اون دوران اسرائیل یه چیزی بوده نهایت اندازه چندتا شهرک اکباتان تهران! اصلا چیزی نبوده! اگر هم کاری بوده آمریکا کرده و به اسم اسرائیل تموم کرده!
۷. اجازه بدین روشن بگم اسرائیل اون کشور کوچولو نیست! اسرائیل خانواده ها و کمپانیهای ثروتمند و لابیهای قدرتمند آمریکا هست. و میلیونها یهودی که هیچکدام متولد اسرائیل نیستند، اما اسرائیل رویای کودکی و آبا و اجدادی همه شان است! و اتفاقا در سطح جهان بیشمار #دشمن داشته است! و ... دارد!
٨.اسرائیل بهمراه چند کشور دیگر یک شبه جایی بوجود می آید که همه دشمنند. اما یک دوست استراتژیک هم هست. ایران! افرادی مثل صدام و جمال عبدالناصر و... از رقبای منطقه ایی شاهنشاه آریامهر هستند، از طرفی اینکه #پهلوی ذاتا مانعی مقابل شوروی و کمونیسم است این دوستی را منطقیتر میکند
۹. یوزی
این اسلحه تماما اسرائیلی آدرس فتنه های زیادی در جهان است. سبک، کوچک با قدرت آتش مبهوت کننده در زمان خود. بی نقص برای ترور! #یوزی اسلحه سازمانی ساواک میشود که اساس تاسیسش مقابله با نفوذ کمونیسم است!
۱۰. همه چیز خوب پیش میرود که ناگهان اسرائیل با #سادات میبندد، شوروری در سراشیبی سقوط قرار میگیرد و #نفت استراتژیک ترین متاع جهان میشود! شرایط سخت تصمیمات سخت را سبب میشود. یوزی اینبار در دستان کمونیستهای مسلمان قرار میگیرد و همین از تعدادی جوان، تروریستهایی با توان بالا میسازد.
۱۱.شاه میرود. اکنون صدام میماند که هم خطرناک است و هم نزدیک اسرائیل. اساس تشکیل کشور اردن همین ایجاد منطقه حائل با #صدام_حسين است. ولی کافی نیست! 1991 به همه ثابت شد صدام تنها کسیست که توان محو اسرائیل را دارد. اسرائیل در جنگ پشت ایران می ایستد. آخوندها از یکطرف به اسرائیل
۱۲.یکنفس فحش میدهند از اونور ازش #اسلحه میگیرن. آریل شارون میگوید به ایران اسلحه میدیم تا پنجره برای ارتباط آینده باز بماند. به لطف ایران، اسرائیل از گزند #صدام دور میماند، حتی در زدن رآکتور #اوسیراک به اسرائیل کمک میکنند. بماند خدمات آخوندها به اسرائیل البته فراتر این حرفهاست!
۱۳. یهودیان یکبار توسط مسلمانان از سرزمین تاریخی خود رانده شدند. بار دوم توسط اروپای مسیحی پذیرفته نشدند! اروپا با #یهودیان کاری کرد که حتی مسلمانان نکردند! اروپا به لحاظ تاریخی عاشق جنگ و نابودی اسلام و یهود است. از دوستی #امارات_اسرائیل آتش گرفته اند! نیم قرن است
۱۴. که آرزو دارند که اسرائیل توسط #بمب_اسلامی از صفحه روزگار محو شود و در مقابل چند تمدن منطقه توسط اسرائیل حذف شود. فکر نکنید چون مسیحیت از اروپا رخت بسته این آرزو هم دیگر وجود ندارد! اتفاقا #گلوبالیسیم این آرزو را با اشتها و شهوت بیشتری دنبال میکند!
۱۵. عصر معاصر دیگر کشیشی در اروپا وجود ندارد و کلیساها تبدیل به موزه شده اند. در اسرائیل هم دیگر خاخامها مشتری ندارند. ایران هم دیگر مسلمان یا لااقل پیرو آخوند نیست. بازی #قدس تمام شده است. بازی کاپیتالیسم و گلوبالیسم آغاز شده است. در صورت سقوط آخوندها محور #تهران_اورشلیم تبدیل
۱۶. به محوری تاثیرگذار در کتب تاریخ میشود. اروپای گلوبالیست نمیخواهد این اتفاق بیفتد. دلیل حمایت تمام قد و علنی #اروپا از آخوندها همین است. دشمن مشترک ایران و اسرائیل یعنی اروپا و کشیشهای گلوبالیست دوباره دو دوست قدیمی را بهم نزدیک میکند. دشمنی ایران و اسرائیل ساختگی و جعلی است.
۱۷. روزگاری #کوروش_کبیر دروازه های بابل را گشود و اسیران یهود را آزاد کرد و با افتخار وارد #اورشلیم شد و سند منشور کوروش عامل پیوند دو ملت شد، امروز نوبت آنهاست که ادای دین کنند و اسیران ایران را از بند ضحاک برهانند!
۱٨. راه حل چیست؟ از نظر نگارنده #میدان_میلیونی و طرحهای در پیت دیگر ضمانت براندازی ندارند! نه تا وقتی تک تیراندازهای ارتجاع سرخ به جوانان دست خالی شلیک میکنند! ما سه سال است در خلا یک رهبری #ترامپیست میسوزیم. کسی که در سمت درست تاریخ بایستد. آنگاه یوزی ها میدانند و تک تیراندازها!
۱۹. کلام آخر. دوستی #ایران_اسرائیل یک واقعیت تاریخیست. اسرائیلیها بدانند اجدادشان در هیچ جای این کره زمین به اندازه ایران مورد احترام نبوده اند. فرهنگ اسرائیلی و ایرانی قابل تفکیک نیست. از علاقه اسرائیلیها به ایران تعجب میکنید. فقط یک خطر هست! دزدیدن این دوستی توسط فرصتطلبان!✋
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Shayan👊

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!