Discover and read the best of Twitter Threads about #कृषि

Most recents (1)

"म्या हाय ना रे तुमास्नी..नका काळजी करू!!"🔥🔥♥️♥️
कालच पहिल्या तिमाहीचा(1996 पासुन आपण दर तिमाहीला GDP घोषीत करतो त्याच्याआधी वर्षाच्या शेवटी सांगितला जायचा) GDP घोषित झाला आणि तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहेच की '-23.9' हा पहिल्या तिमाहीचा GDP आहे जी की अत्यंत चिंताजनक बाब आहे ImageImage
त्याआधी तुम्हाला आणखी एक महत्त्वाची बातमी सांगतो की भारताच्या GDP ने पहिल्यांदाच negative आकडा गाठला ‌नसुन ‌1957-58 ला '-1.2%',1965-66 ला '-3.7%' आणि 1972-73 ला '-0.3%' ही आर्थिक स्थिती होती आणि ज्यावेळीस ‌1977-79 साली मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात पहिले बिगर Image
काँग्रेसी सरकार(जनता पार्टी सरकार) आले त्यांच्यावेळीही 1979-80 साली देशाचा GDP '-5.7%' ‌पर्यंत खाली गेला.
GDP साधारणपणे 8 क्षेत्रांच्या प्रगतीवरून काढला जातो उदा.कृषी,उद्योग,हाॅटेल सेवा,खाणी इ..
तर ह्या तिमाहीत सगळे sectors negative मध्ये गेले आहेत फक्त 'कृषी' एकमेव क्षेत्र ImageImage
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!