Discover and read the best of Twitter Threads about #stikstofbeleid

Most recents (7)

Als het rapport van een student zou komen zou ik zeggen: je maakt een paar interessante punten maar probeer nu eens om ze logisch in rij en gelid te zetten. Want er zitten nogal wat interne strijdigheden in. En een paar zwarte gaten van formaat.
Als je dit, bestuurlijk gezien, als praktische oplossing wil implementeren breng je een clusterbom tot ontploffing die het #pas en de #aeriuscalculator met terugwerkende kracht doet verbleken. Daarover straks meer.
Read 80 tweets
1/ @MinPres #Rutte (@VVD) is totaal niet geïnteresseerd in het lot van de Nederlandse #boeren. Gewoon helemaal niet! Hij ziet de #boeren slechts als een vervelende bijkomstigheid, een ongemakje, waar hij het liefst zo min mogelijk tijd aan kwijt is.
2/ Hoewel #Rutte veelvuldig twittert over van alles en nog wat, vooral over buitenlandse zaken (die hij machtig interessant vindt en waarbij hij zich enorm belangrijk voelt) heeft hij de afgelopen 2½ jaar slecht DRIE(!) keer de #boeren genoemd in een plichtmatig tweetje.
3/ Ik heb de laatste drie tweets van #Rutte over #boeren even voor u op een rijtje gezet. Een recap:

🔴 In november 2019 laat hij weten een indrukwekkend gesprek te hebben gehad met #boeren over hun zorgen, wensen en ideeën. Hij belooft daar serieus naar te gaan kijken.
Read 8 tweets
Even een draadje over het stikstof-beleid, uithuiszettingen/onteigenen van de boeren, en de realiteit van de huizen van de politici zélf;

#stikstof #stikstofbeleid #VVD #Natura2000
We beginnen met @MinPres #MarkRutte

Het gaat om een penthouse van ruim 200 vierkante meter. Met een heel ruime woonkamer, drie slaapkamers en twee badkamers is er ruimte zat.

gewoonvoorhem.nl/nieuwe-huis-va…
Hier het huis van onze #klimaatpaus Frans Timmermans, uiteraard geen 40 m2, en uiteraard géén zonnepanelen op het dak..
Read 5 tweets
26/6/20 zonden we dit item uit over het verschil in #stikstof berekeningen tussen wegverkeer en andere sectoren.

Voor verkeer werd de stikstofneerslag bij 5 km afgekapt, bij andere bronnen oneindig doorgerekend.

@minIenW maakte onlangs nieuwe #Wob-docs openbaar.

Draad ⬇️
Kort voor onze uitzending was het Adviescollege Meten & Berekenen (ook wel: Commissie Hordijk) met een rapport gekomen over Aerius; het rekenkundige hart van het #stikstofbeleid.

Hordijk achtte Aerius 'niet doelgeschikt' voor het verlenen van vergunningen.
Hordijk onderbouwde dat met 2 argumenten:

- De #stikstof rekensommen voor de vergunningverlening zijn in Aerius zeer gedetailleerd, terwijl de onzekerheid is groot is.

- De ongelijke behandelingen tussen sectoren.
Read 26 tweets
#WOBteam draad: Over #Aerius SRM 2 en het #Stikstofbeleid waar de commissie Hordijk concludeerde dat daar weinig van klopt …/
Ministerie I&W zit enorm in haar maag met dit rapport …/
Gerommel achter de komma’s met als gevolg dat uitgevoerde berekeningen de #Stikstof depositie fout weergeven…/
Read 14 tweets
Draadje over #modeldenken n.a.v. Andreas Kinneging in gesprek met Jorg Gelder (podcast 1 juni 2020). Andreas heeft een sterk punt over modellen, maar gaat m.i. wat kort door de bocht.

overcast.fm/+ObeLJ1sf4
Terecht merkt hij op dat rekenmodellen niet zo betrouwbaar zijn. De werkelijkheid is veel complexer dan het model. De uitkomsten zijn erg afhankelijk van de gekozen algoritmes en variabelen.
De modellen waar hij het over heeft, zijn ooit in elkaar geknutseld door informatici. (Ik ben informaticus.) Met programmeertalen worden die modellen gebouwd. Denk aan Fortran, C, Python, Simula... Simulaties waren en zijn populair.
Read 8 tweets
Gisteren kwam het #stikstofrapport van @evert_mouw uit waarin hij uitlegde dat de basis onder het huidige #stikstofbeleid mss niet zo degelijk is als gedacht.
Een goede inhoudelijke bijdrage, maar er zijn altijd mensen die het NIET over de inhoud willen hebben.
#draadje👇
1/11
@evert_mouw Met name @HuubBellemakers liet nogal van zich horen, en dat is interessant.🤔
Huub is namelijk van @groenlinks en doet daar niet verlegen over.
Wat heeft dat met Evert te maken?🤨
Heel simpel: Huub noemde Evert een ‘erkende nazi.’👇
2/11
groenlinks.nl/huub-bellemake…
@evert_mouw @HuubBellemakers @groenlinks Eerst even over de beschuldiging van Huub.
Die gaat over onderstaand citaat👇 uit het CIDI-jaaroverzicht antisemitisme 1999.
Heftig, nietwaar?
Ai…😱 Is Evert een #antisemiet?
Twee vragen:
1) Hoe oud was Evert in 1999?
2) Staat hij nog achter deze uitspraken?
3/11
Read 11 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!