Discover and read the best of Twitter Threads about #KrishnaJanmashtami2021

Most recents (2)

#threadstorytimes

#कृष्ण जन्मतो कारागृही

आषाढाचा पाऊस. एवढा प्रचंड पाऊस पडतोय. पण पहारा! तो अजूनच कडक! कारागृहावर अजून दासींनी आणि रक्षकांनी दाटी केली आहे! १+
हलगर्जीपणा नको म्हणून प्रत्येक प्रहराला सैनिक बदलत आहेत. देवकीने जरा काही खुट्ट केलं तरी कंसाला खबर जातेय. घटका भरत आली आहे! नऊ मास उलटून गेले आहेत! आज नववा दिवस.

आपल्या आधीच्या सात अपत्यांसारखं ह्याला देखील तो नीच कंस मारून टाकणार का? २+
नको तो विचारच नको! आता ही कुडी फक्त त्याच्या भक्तीसाठी खर्च करायची! त्याला जे उचित वाटेल ते तो करेल. दिवस सरला! सकाळ पासून पावसाने जोर धरला. गोरज मुहूर्तावर त्याला अजून उधाण आलं! एवढा धुवांधार पाऊस की अगदी दोन हातावरच काही दिसत नव्हतं! मधेच सोसाट्याचा वारा सुटायचा! ३+
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!