Discover and read the best of Twitter Threads about #WeeklyNewsletter

Most recents (13)

#[[Roam 插件]] 我一直在寻找的Chrome插件,支持将Roam Research一直悬停在浏览器侧边栏

#[[Roam 插件]] #Roam42 支持新的 Jump nav 命令,能够快速跳转到父级或同级相邻 Block

Read 35 tweets
#[[Roam 教程]] “Blocks in Roam Research” 系列视频,帮助你了解什么是 Block,Page 和 Block 的类型,“Block” 是Roam Research 的基石,[[Trees in the forest]]

#[[Roam 技术]] Roam Research API 已支持 Write 写操作,从技术上来说可以做很多有趣的插件和集成操作!

比如说做一个类似 FlomoPlus 的数据导入插件 github.com/JimmyLv/roam-p…

Read 31 tweets
#[[Roam 插件]] 增强版 PDF 扩展,作者分享了他的学术阅读工作流

#[[Roam 用例]] 学术论文阅读的五个步骤:文献管理、论文阅读与瞬时笔记写作、永久笔记写作、永久笔记管理、笔记回顾

“双向链接的自动呈现大大简化了我的工作流,也加强了我构建网状知识库的意识。 ”

Read 23 tweets
#[[Roam 周边]] 轻松创建漂亮的数字花园,将你的 Roam Research Graph 导出为可访问的静态网站

#[[Roam 插件]] 使用纯 CSS 实现 MindMap 思维导图

Read 36 tweets
#[[Roam 洞见]] 思想家的 11 项思考技能:knowledge-able 而非 information-full

#[[Roam 生态]] 作者打造自己的 NENO (stands for "network of notes") 系统,创建知识的可视化地图Read 20 tweets
#[[Roam 协作]] 如何使用 Roam Research 进行团队协作的工作流,作者还有一个 [[Roam for Teamwork]] 的 Newsletter

#[[Roam 周边]] 使用 Obsidian 的 Graph 变化,Day 1 --> Week 12 --> Month 5 反观之@RoamResearch 的 Graph 简直不能看 😂

Read 34 tweets
#[[Roam 周边]] 我最喜欢的 Twitter 插件,让 Twitter 成为社会知识媒体网络的 Memex,现已支持右边栏直接点赞或转发

#[[Roam 生态]] #Roam42 Deep Nav 键盘爱好者的 Roam Research 使用指南,不过目前我使用的是 Roam Toolkit 的 Vim Navigation 模式

Read 27 tweets
1/ Roam Portal 插件新模式 —— 交互式3D地图,可视化 Roam Graph 内的国家或城市

2/ Roam Research 的 11 月更新特性视频汇总

Read 40 tweets
1/ 文本重构:如何在 Roam 搜索和替换文本

2/ 为特定标签(包括子 Block)添加背景颜色,高亮笔记视觉重点

Read 8 tweets
हा लेख मी आमच्या #WeeklyNewsletter साठी लिहायला घेतलाय पण नंतर वाटले कि ट्विटरवरील अनेक #मराठी तरूणांनांही तो ऊपयोगी पडू शकतो म्हणुन तो इथे #Thread स्वरूपातही मांडतोय.

हल्ली मोबाईल,टिव्ही,युट्यूब,सोशल मिडीया, गुगलबाबा या सर्वांच्या गराड्यात आपण तोच विचार करतो. #म 1/9
तेच योग्य वाटते जे तिथे दाखवले जाते. मी नेहमीच म्हणतो गुगल किंवा इंटरनेट आपल्याला माहिती देते पण ज्ञान हवे असेल तर सखोल वाचन,मनन,चिंतन आणि कृती हवीच.

बऱ्याचदा आपल्याला टिव्हीवरील चर्चा पाहून किंवा सोशल मिडीयावरिल ट्रेंड पाहून तेच अंतिम सत्य वाटायला लागते पण खरे पाहता 2/9 #मराठी
आपण सारासार विचार करणेच बंद केलेले असते.

ऊदाहरणादाखल अर्णबचा विचार करा तो खरच पत्रकार आहे?आता तो जो काही मुंबई पोलिसांविरूद्ध बोलतोय ते खरे मानायचे का? किंवा FMCG च्या जाहिराती सांगतात त्यात सर्वसत्य आहे का?

महाराष्ट्र किंवा इतर राज्यातील सत्तास्थापनेवेळी वेगवेगळे राजकारणी 3/9
Read 9 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!