Discover and read the best of Twitter Threads about #aftreden

Most recents (2)

#ClimateGate Nederland speelt een belangrijke rol in dit internationale schandaal. Het Nederlandse Schwabinet offert met veel plezier bewust de Nederlanders op. #Nexit is noodzakelijk. #Aftreden en #arresteren kartelleden is ook noodzakelijk šŸ‘‡
Het is belangrijk te beseffen, door deze cijfers, dat het Nederlandse Schwabinet dus BEWUST een onhaalbare doelstelling heeft gesteld, zodat alle Nederlanders in arrmoede worden gestort. Nogmaals, dit is bewust, en dit is de werkelijke agenda: "You will own nothing and be happy'.
Rond het millenium gebruikte de Staat dezelfde tactiek om varkensboeren failliet te laten gaan. In een paar jaar tijd werden tot twee keer toe de regels zodanig aangescherpt dat de meeste varkensboeren het niet konden overleven. Dientengevolge is Roemeniƫ nu varkensleverancier...
Read 4 tweets
1/ De afgelopen 7,5 jaar gedurende de laatste twee kabinetten onder leiding van @MinPres #Rutte (@VVD) moesten maar liefst elf bewindslieden #aftreden.
2/ De reden voor het vertrek van de bewindslieden was in alle gevallen min of meer hetzelfde: zij werden erop betrapt dat ze #leugens hadden verteld tegen het Nederlandse parlement. En daarmee logen ze feitelijk alle media en de hele bevolking voor.
3/ Het ging daarbij niet over kleine onbelangrijke dingetjes. Nee, het waren vaak politieke doodzonden op essentiƫle #beleidsterreinen als sociale voorzieningen, internationale betrekkingen, veiligheid en volksgezondheid.
Read 20 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!