My Authors
Read all threads
1/ De afgelopen 7,5 jaar gedurende de laatste twee kabinetten onder leiding van @MinPres #Rutte (@VVD) moesten maar liefst elf bewindslieden #aftreden.
2/ De reden voor het vertrek van de bewindslieden was in alle gevallen min of meer hetzelfde: zij werden erop betrapt dat ze #leugens hadden verteld tegen het Nederlandse parlement. En daarmee logen ze feitelijk alle media en de hele bevolking voor.
3/ Het ging daarbij niet over kleine onbelangrijke dingetjes. Nee, het waren vaak politieke doodzonden op essentiële #beleidsterreinen als sociale voorzieningen, internationale betrekkingen, veiligheid en volksgezondheid.
4/ Maar in geen enkel aftreden zag @markrutte als eindverantwoordelijke aanleiding om het ontslag van zijn kabinet aan te bieden en zélf op te stappen. En ons parlement liet hem daar keer op keer mee wegkomen. Dit is volstrekt ongeloofwaardig en ondemocratisch.
5/ Ik loop alle tussentijdse aftredens van bewindslieden gedurende de kabinetten #Rutte2 en #Rutte3 nog even met u na... de elf lijken die uit de kast kwamen onder het regime van #Rutte.
6/ 1⃣ Staatssecretaris Co Verdaas (#PvdA) dient op 6 december 2012 zijn ontslag in vanwege een declaratie-affaire uit de tijd dat hij als gedeputeerde werkzaam was in de provincie #Gelderland. Hij verstrekte onjuiste gegevens over zichzelf bij de formatie van het kabinet #Rutte2.
7/ 2⃣ Staatssecretaris Frans Weekers (#VVD) treedt af op 30 januari 2014, omdat na invoering van een nieuw registratiesysteem bij de belastingdienst grote achterstanden ontstaan in uitbetaling van huur- & zorgtoeslagen. #Rutte blijft zitten. Er vielen kabinetten om minder.
8/ 3⃣ Minister Ivo Opstelten (#VVD) neemt op 9 maart 2015 ontslag, omdat hij de Tweede Kamer opzettelijk onjuist had ingelicht over een geheime overeenkomst die het Openbaar Ministerie sloot met een drugscrimineel. #Rutte blijft zitten.
9/ 4⃣ Staatssecretaris Fred Teeven (#VVD) treedt op 9 maart 2015 terug. Hij was als officier van justitie betrokken bij deze deal die voor de #Belastingdienst verborgen moest blijven en die de naam #Teevendeal kreeg. Hij loog hierover in het parlement. #Rutte blijft zitten.
10/ 5⃣ Staatssecretaris Wilma Mansveld (#PvdA) treedt af op 28 oktober 2015 nadat uit een rapport v/d parlementaire enquêtecommissie rondom #ProRail en #Fyra blijkt dat ze heeft gelogen tegen de Tweede Kamer. #Rutte blijft zitten. In het verleden vielen kabinetten om minder.
11/ 6⃣ Minister Ard van der Steur (#VVD) biedt op 26 januari 2017 zijn ontslag aan. Zijn ministerschap werd gekarakteriseerd door gestuntel en het vertellen van leugens & halve waarheden over de #Tevendeal. Uiteindelijk werd het de Tweede Kamer te gortig. #Rutte blijft zitten.
12/ 7⃣ Minister Jeanine Hennis (#VVD) op 3 oktober 2017 treedt af nadat een onderzoeksrapport blootlegt dat 2 militairen in #Mali omkwamen door nalatigheid van het ministerie van #Defensie. Het mortierongeluk waarbij dat gebeurde had voorkomen kunnen worden. #Rutte blijft zitten.
13/ 8⃣ Minister Halbe Zijlstra (#VVD) stapt op 13 februari 2018 op, nadat bleek dat hij loog over zijn aanwezigheid bij een ontmoeting met president #Poetin, waarin de laatste zou hebben verteld te streven naar een 'Groot Rusland'. Dit schaadde de NL-se relatie met #Rusland.
14/ 9⃣ Staatssecretaris Mark Harbers (#VVD) treedt af op 21 mei 2019, nadat bekend werd dat het ministerie van #Justitie & #Veiligheid cijfers over zware criminaliteit onder asielzoekers bewust heeft verdoezeld. #Rutte blijft zitten. In het verleden vielen kabinetten om minder.
15/ 1⃣0⃣ Staatssecretaris Menno Snel (#D66) dient op 18 december 2019 ontslag in na het deels wissen van dossiers die vele gedupeerde burgers hadden opgevraagd om inzicht te verschaffen over waarom zij door de belastingdienst lange tijd onterecht als fraudeur waren bestempeld.
16/ 1⃣1⃣ Minister Bruno Bruins (#VVD) neemt op 19 maart 2020 ontslag, officieel wegens ‘oververmoeidheid’. Hij stortte in de Tweede Kamer in elkaar tijdens een debat over de #coronacrisis. Hij kon de werkdruk en verantwoordelijkheid niet meer aan. En trok daaruit zijn conclusies.
17/ In alle genoemde gevallen verdedigde @MinPres #Rutte zijn bewindslieden tot de laatste snik (vaak tegen beter weten in, zelfs als bleek dat ze de Tweede Kamer opportunistisch bedrogen hadden), om ze vervolgens keihard te laten vallen.
18/ In een normale wereld zou dit betekenen dat vanwege de aantasting van zijn #geloofwaardigheid ook de premier zou terugtreden, indien een van zijn bewindslieden (die hij tot kort daarvoor nog zo hartstochtelijk verdedigde) moet opstappen. Maar niets is minder waar.
19/ De conclusie die je mag trekken is dat #Rutte het voorliegen v/h parlement niet als problematisch ziet. Het gedrag v/d minister-president maakt duidelijk dat hij in het bedonderen v/d bevolking van #Nederland geen enkel probleem ziet, zolang hij maar aan de macht kan blijven.
20/ En omdat het #journaille van de mainstream media allang haar werk niet meer naar behoren doet komt #Rutte er keer op keer mee weg.

Dit is de droevig stemmende toestand van de democratische rechtsstaat #Nederland, anno 2020.

*Einde draadje*

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Percolator 💎

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!