Discover and read the best of Twitter Threads about #ajara

Most recents (1)

आमदार @abitkar_prakash @PrakashAbitkar साहेब दरवर्षी न चुकता सणाच्या शुभेच्छा संदेश पाठवतात. पण आपल्याला सांगू इच्छितो की उत्तूर् आजरा आंबोली रस्त्याची जी चाळण झाली आहे त्यातून नागरिक जिवंत वाचले तर नक्कीच दिवाळी शुभ होईल. आपल्याला दिवाळीच्या शुभेच्छा.
मागच्या प्रवाशांनी सीटबेल्ट, बाईक वर हेल्मेट नसेल तर आम्हाला आर्थिक भुर्दंड करणारे कायदे करणारे आपण @OfficeOfNG @nitin_gadkari रस्त्यामुळे आमच्या कण्याचा भुगा होत आहे. अश्या परिस्थितीत आपण मंत्री अधिकारी आमदार यांना कुठला दंड लवाल? की आम्हीच आमचा मेरदंड झिजवून दंड भरत राहावं
फक्त भकास राजकीय व्यवस्थेत जन्माला आलो म्हणून? आपल्या सारख्या निष्क्रिय व्यवस्थेमुळ भारतात जन्म मिळणं हे आमच्या पूर्वजन्मीच पाप वाटत आहे. @mrhasanmushrif मडीलगे उत्तुर् आपल्या मतदासंघात येत असावे. साधारण ३० वर्षांपूर्वी जसे रस्ते होते तसाच हा रस्ता आहे. निवणुका आल्या की रस्ते
Read 9 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!