Discover and read the best of Twitter Threads about #telegraaf

Most recents (3)

Goed dat er in de #telegraaf aandacht is voor #natuur want behalve over bureaucratische verplichtingen wordt het hoog tijd dat we het gaan hebben over onze visie op wat we zien als een gezonde leefomgeving - en dat kun je niet beperken tot #n2000 en #stikstof.
Wel jammer dat het het artikel eigenlijk één grote stroman is. Natuur kan tegen een stootje inderdaad. Maar er is niemand die dat ontkent. De experts missen de nuance van het verschil tussen wat #n2000 is en wat het Nederlandse beleid ervan heeft gemaakt.
#n2000 is één van de instrumenten waarmee we de doelen van de vogel- en #habitatrichtlijn gaan halen. Het is het politieke antwoord op het grote uitsterven van de 19e en 20e eeuw waarin we 85% van onze biodiversiteit zijn kwijtgeraakt.
Read 12 tweets
"Respect eisen na aanslagen is amoreel" telegraaf.nl/watuzegt/13664… Felle column Nausicaa Marbe tegen voorstellen om verbod om belediging van de profeet in te voeren.
2/ Marbe over Blauwe Moskee-imam Elforkani: "De PvdA zette hem bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in haar Amsterdamse kiescommissie. Ongekend: een imam selecteert politici." #column #Telegraaf
3/ Marbe: "Hebben ze niets geleerd sinds Kuzu en Öztürk in fractievergaderingen 'de toorn van Allah' over hun collega's afriepen? Waarom tekende de Rotterdamse PvdA in 2018 een politiek verbindingsverbond met de islamistische Nida?" #column #Telegraaf
Read 3 tweets
QUIZ.

'Vol land.'

Hoeveel Nederlanders ( - herkomst oftewel autochtonen) zijn er het afgelopen jaar netto (emigratie - immigratie) uit ons land vertrokken?

Zie ook Telegraaf: telegraaf.nl/nieuws/5794550…

Er is zelfs een hele beurs: Emigratiebeurs.
Het juiste antwoord op de quiz is ..... 1.400. netto autochtone vertrekkers. Als ik de vraag had voorgelegd aan een groep labradoodles dan had ik een beter resultaat gehad. Nu kan ik mijzelf ook onder de labra's scharen want ik gaf het antwoord uit m'n hoofd en ....

2/..
... dat kan ik beter niet (meer) doen. Het werkelijke saldo is 1.000: 25.700 emigranten en 24.700 immigranten (dus terugkeerders). Volledigheidshalve moet ik melden dat onder de immigranten een klein plukje autochtonen geboren in het buitenland zit...

3/..
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!