Discover and read the best of Twitter Threads about #blødningsvagt

Most recents (1)

Det Danske #COVID19 vaccinationsprogram udfrodres af Vaccine-induceret Immun
Trombose og Trombocytopeni (VITT). Først AZ- og nu J&J vaccine sparket til hjørne. Grundig gennemgang fra @SSTSundhed @SSTbrostrom for interesserede: sst.dk/da/Udgivelser/…
Men hvad er VITT ? 👇👇👇 1/9
#VITT er sjældent forekommende bivirkning til #COVID19 vaccine (AZ/J&J) m forekomst 1/40.000 vacciner (US data for J&J ventes at lande på ca samme forekomst når data videre opgøres!). Vores udfordring : Vi kan ikke finde patienterne på forhånd, enhver kan være i risiko 2/9
Alle aldersgrupper rammes af #VITT, estimeret lidt hyppigere hos unge voksne (< 50 år), begge køn rammes ligeligt (50:50%) og der er ikke kendte risikofaktorer. Forudgående sygdom m risiko for blodprop, livsstilssygdomme eller blødninger øger ikke risiko. 3/9
Read 9 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!