Discover and read the best of Twitter Threads about #bodemdaling

Most recents (2)

Ik ben met vakantie!🙄
Maar nu heel boerenhatend Nederland juicht over dit @FTM_nl stuk van #klimaatjournalist @tiesjoosten toch even een klein #draadje🧵
Geen volledige #factcheck (want vakantie) maar er viel me iets op.
1/8
ftm.nl/artikelen/de-p…
Er is altijd strijd in de #waterschappen over het #grondwaterpeil
#Boeren willen het peil graag laag, om rottend gewas te voorkomen en om met de trekker het land op te kunnen.
#Natuurbeheerders willen het vaak hoog.
2/8
Dit blijkt voor Joosten aanleiding te zijn om de #boeren de schuld te geven van #bodemdaling in Nederland.
Hier👇 geeft hij als #voorbeeld de bodemdaling in de #Noordoostpolder.
En dat is interessant.
Waarom?
3/8
Read 8 tweets
Draadje over must-have boek inzake juridische kant van schade door #mijnbouw #gaswinning #zoutwinning #oliewinning:

"Schadevergoeding voor #mijnbouwschade door #bodemdaling en #aardbevingen"

Publicaties van prof. mr. Jan van Dunné over dossier #Groningen uit periode 2002-2020 Image
Uit de beschrijving:

"#Gaswinning in #Groningen houdt al decennia de gemoederen bezig: in #politiek, #wetgeving en #rechtspraak" Image
Uit de beschrijving:

"Het boek geeft een weinig verheffend, maar leerzaam beeld hoe wetgeving tot stand komt: een #Staat (EZK) die lokaal bestuur monddood maakt, #burgers niet hoort, open staat voor lobbyisten en verborgen houdt ook zelf #mijnexploitant te zijn en kosten draagt" Image
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!