Discover and read the best of Twitter Threads about #crisisbeheersing

Most recents (2)

Documenten van de vergaderingen van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) in de maanden maart tot en met juni van 2020.

#CoronaCrisis #WOB #Crisisbeheersing

wobcovid19.rijksoverheid.nl/publicaties/de…
Dit waren ruim 1 jaar geleden (31 maart 2020) overwegingen bij de besluitvorming:

#CoronaCrisis #Crisisbeheersing #WOB
Uit presentatie MCCB ruim 1 jaar geleden (16 maart 2020, er werd gesproken over #Kuddeimmuniteit).

Dit was de dag van de speech van #Rutte over #Groepsimmuniteit.

#CoronaCrisis #Crisisbeheersing #WOB

Dit al gezien @KustawBessems @Jopinie @JorisvanDuin @SiebeSietsma ?
Read 5 tweets
Interessante documenten vergaderingen Interdepartementale Commissie #Crisisbeheersing (1e golf) zijn vrijgegeven

#CoronaCrisis

Automatisch aangeleverd op de publicatiedatum via penstock.online (iedereen kan dossiers per onderwerp bijhouden)

rijksoverheid.nl/binaries/rijks…
Brief TK Deelbesluit Wob Covid-19 ICCb stukken

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-12-2020

#CoronaCrisis #Crisisbeheersing

rijksoverheid.nl/documenten/kam…
Bijlage 1 – Relevante artikelen uit de Wob

Publicatie | 02-12-2020

#CoronaCrisis #Crisisbeheersing

rijksoverheid.nl/documenten/pub…
Read 9 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!