Discover and read the best of Twitter Threads about #dierenwelzijn

Most recents (2)

Beste @meilivos, net als heel veel andere leden van de @PvdA heb ik de brief van @RRootert en @ndubbelboer ondertekend. We roepen daarin de Eerste Kamer-fractie op om het #CETA verdrag níet te ratificeren. Dat verdrag is gemaakt voor de wereld van gisteren (1/4) Image
Een van de grote zorgpunten van #CETA is dat het ondemocratische besluitvorming in de hand werkt, onder andere door de creatie van 'technische commissies' onder Artikel 26. Hebben jullie hier al goed naar gekeken @meilivos en @CroneFerd en @RuudKoole1 ? (2/4)
Deze Artikel 26 Commissies kunnen afspraken onder #CETA veranderen, ná ondertekening, zónder tussenkomst van parlementen. In combinatie met de investeringsbescherming onder #ICS maakt dat #CETA een Paard van Troje voor democratische besluitvorming 👇bothends.org/en/Whats-new/P… (3/4)
Read 5 tweets
Mijn betoog in de hoorzitting over zoönosen en #vogelgriepvirus in de #TweedeKamer, waarin ik duidelijk probeer te maken dat de #OneHealth aanpak meer omvat dan alleen de directe bestrijding van hoog-pathogene #vogelgriep. Een draadje. 1/11

debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/hoorz…
#Nederland heeft een 6 keer hogere pluimveedichtheid dan het Europese gemiddelde. Dat is de hoogste pluimveedichtheid van alle Europese landen uitgezonderd het eiland Malta. 2/11
Daarmee wordt jaarlijks circa 1 miljard kg vlees en 10 miljard eieren geproduceerd. Parallel daaraan eten we in Nederland en de ons omringende landen meer vlees en eieren dan gezond is voor onszelf en voor de planeet. 3/11
Read 12 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!