Discover and read the best of Twitter Threads about #ontbossing

Most recents (3)

1/ Waarom klimaat- en milieuvriendelijke #gascentrales superieur zijn aan #biomassacentrales als het gaat om #klimaat-impact en #vervuiling. Een draadje. 👇
2/ #Biomassacentrales worden vaak gepromoot als een "schone" energiebron, maar in werkelijkheid stoten ze aanzienlijke hoeveelheden #CO2 uit. Volgens een studie van de #EU stoten #biomassacentrales vaak zelfs meer #CO2 uit dan kolen- of gascentrales!
3/ Het kappen van #bomen voor #biomassa betekent ook dat er minder bomen zijn om #CO2 op te nemen. Bovendien kost het produceren van pellets of chips voor #biomassa veel energie en creëert het extra uitstoot van broeikasgassen.
Read 10 tweets
BREAKING #Klokkenluider:
@Enviva - grootste houtverkoper vd wereld (VS) beweerde altijd “goed te zijn voor de planeet” blijkt doorgestoken kaart: 100% hele bomen en illegale kaalkap voor #biomassa (draadje 1-8)
@TimmermansEU @mongabay @jcatanoso #ecocide
news.mongabay.com/2022/12/enviva…
2
Enviva zegt geen grote, hele bomen te gebruiken - alleen houtafval: “toppen, dunnere takken" voor verbranding in voormalige #kolencentrales in VK, EU en Azië. @Enviva zegt dat deze praktijk dat niet bijdraagt ​​aan #ontbossing maar niets is minder waar.
#biomassa #politiek
3
In allereerste interviews met klokkenluider van binnenuit @Enviva, hoort @Mongabay-journalist, @jcatanoso dat alle Enviva-claims onjuist zijn. Bovendien blijkt uit nieuwe wetenschappelijke studies dat Enviva structureel bijdraagt ​​aan ontbossing in zuidoost VS.
#biomassa
Read 6 tweets
Mijn betoog in de hoorzitting over zoönosen en #vogelgriepvirus in de #TweedeKamer, waarin ik duidelijk probeer te maken dat de #OneHealth aanpak meer omvat dan alleen de directe bestrijding van hoog-pathogene #vogelgriep. Een draadje. 1/11

debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/hoorz…
#Nederland heeft een 6 keer hogere pluimveedichtheid dan het Europese gemiddelde. Dat is de hoogste pluimveedichtheid van alle Europese landen uitgezonderd het eiland Malta. 2/11
Daarmee wordt jaarlijks circa 1 miljard kg vlees en 10 miljard eieren geproduceerd. Parallel daaraan eten we in Nederland en de ons omringende landen meer vlees en eieren dan gezond is voor onszelf en voor de planeet. 3/11
Read 12 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!