Thijs Kuiken Profile picture
Feb 18 12 tweets 7 min read
Mijn betoog in de hoorzitting over zoönosen en #vogelgriepvirus in de #TweedeKamer, waarin ik duidelijk probeer te maken dat de #OneHealth aanpak meer omvat dan alleen de directe bestrijding van hoog-pathogene #vogelgriep. Een draadje. 1/11

debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/hoorz…
#Nederland heeft een 6 keer hogere pluimveedichtheid dan het Europese gemiddelde. Dat is de hoogste pluimveedichtheid van alle Europese landen uitgezonderd het eiland Malta. 2/11
Daarmee wordt jaarlijks circa 1 miljard kg vlees en 10 miljard eieren geproduceerd. Parallel daaraan eten we in Nederland en de ons omringende landen meer vlees en eieren dan gezond is voor onszelf en voor de planeet. 3/11
De grootschaligheid en intensiteit van deze #pluimveehouderij geeft allerlei problemen. Veel kippen dicht op elkaar verhoogt het risico op hoog-pathogene #vogelgriep en andere #zoönosen, en verlaagt het #dierenwelzijn. 4/11
Grote volumes #fijnstof en #stikstof die uit de kippenstallen komen zijn een risico voor #volksgezondheid en beschadigen Nederlandse #natuur. 5/11
Ook natuur overzee en het klimaat worden beschadigd: dat komt door het grote landoppervlak, o.a. verkregen door #ontbossing in Zuid-Amerika, dat nodig is om alle #soja en ander voer te verbouwen voor de Nederlandse kippen. 6/11
Bovenstaande problemen sluiten naadloos aan bij belangrijke wereldwijde problemen: pandemisch risico, #biodiversiteitsverlies en #klimaatopwarming. 7/11
Volgens wetenschappelijke consensus is transformatieve verandering van onze maatschappij nodig om het tij te keren. Daarbij past het besef dat de mens onderdeel is van de natuur, niet apart van de natuur. 8/11
Wat betreft hoog-pathogene vogelgriep wordt nu vooral gesproken over korte-termijn oplossingen, zoals verhoogde #bioveiligheid en #vaccinatie. Echter, nog belangrijker zijn lange-termijn oplossingen om het risico op toekomstige uitbraken te verlagen. 9/11
Opties daarvoor zijn o.a. minder kippen/bedrijf, bedrijven verder uit elkaar, & geen bedrijven in watervogelrijke gebieden. Een belangrijke optie voor de andere genoemde problemen is vermindering v/d totale #pluimveestapel, & de daarbij behorende aanpassing van ons dieet. 10/11
Deze opties versterken elkaar en passen bij de One Health aanpak: verbetering van de gezondheid van zowel mens, dier, als ecosysteem. 11/11
Voor degenen die de feitelijke basis voor de uitspraken in dit betoog willen lezen, is hier de link naar de 'position papers' van deze hoorzitting, met een uitgebreide lijst van referenties naar wetenschappelijke artikelen.

tweedekamer.nl/debat_en_verga…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Thijs Kuiken

Thijs Kuiken Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @thijskuiken

Feb 18
Fijn dat u erover vraagt. De @IPBES conclusie van transformatieve veranderingen waarmee de Nederlandse overheid akkoord is gegaan betreffen alle aspecten van de maatschappij, ook de economische.

rijksoverheid.nl/documenten/rap…
In die appreciatie van het IPBES rapport staat o.a.: "Een hoofdbestanddeel voor een duurzame traject is de verandering van globale financiële en economische systemen, waarbij afgebogen zou moeten worden van het huidige paradigma van economische groei."
"Op die manier kan ongelijkheid verminderen, overconsumptie en afval gereduceerd worden, en kan het lange afstands– milieueffect van economische activiteiten aangepakt worden."
Read 4 tweets
Jan 6
De huidige uitbraak van Afrikaanse varkenspest begon in 2007 in Poti (Georgië), een havenstad aan de Zwarte Zee. Een mogelijke bron van het virus zijn voedselresten van een schip die op een stortplaats werden gedumpt. 1/6
Daar pikten gedomesticeerde varkens het virus op, dat zich verspreidde in de varkensstapel. Van daaruit is het weer terecht gekomen in Europese wilde zwijnen. 2/6
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P…
De huidige uitbraak van hoog-pathogene vogelgriep begon in 1996 in gehouden ganzen in China, en is verder verspreid onder pluimvee in Azië. De uitbraak werd niet onder controle gebracht, en het virus is in 2005 overgesprongen op wilde vogels in Qinghai Meer, west China. 3/6
Read 6 tweets
May 23, 2021
Petra Chlumecka reported the death of juvenile white-tailed #eagles from highly pathogenic avian #influenza #H5N1 in #Estonia. I discussed it with the responsible vet. 1/7

#vogelgriep #birdflu #Vogelgrippe #InfluenzaAviaire

@VroegeVogels @GlobalFlyway

zoocam.info/zapis/mladata-…
I think this case may herald a new phase in the expansion of highly pathogenic avian influenza into wildlife. This infectious viral disease was historically restricted to poultry farms; an old name for the disease is "fowl plague". 2/7
In recent years, highly pathogenic avian influenza has spread to wild waterbirds. However, outbreaks in wildlife were restricted to mainly to autumn and winter, and had stopped altogether or were at very low levels by the time spring arrived. 3/7
Read 7 tweets
Nov 21, 2020
1/17 Highly pathogenic avian #influenza in poultry & wild birds remains a problem, with repeated outbreaks in recent years. Looking at the underlying causes for its emergence & spread, the solutions actually seem pretty obvious. A thread with some (unconventional) policy options.
2/17 1) Keep poultry in small numbers & at low density. This lowers risk of emergence of high-pathogenic avian influenza virus in poultry, & risk of spread to wild birds & people.

This means a lower supply of poultry meat & eggs, & therefore requires reduction in demand.
3/17 2) Don’t establish poultry farms in wild waterbird habitat. This reduces risk of virus spread (both the historically common low-pathogenic variants and the now occurring high-pathogenic H5N8) from wild waterfowl to poultry, and vice versa.
Read 17 tweets
Oct 31, 2020
1/11 Now that highly pathogenic avian influenza H5N8 has arrived in Europe again, some questions arise. What do 'H5N8' and 'highly pathogenic' mean? And where does the virus come from?

On request, a thread (for non-Dutch readers).

#HPAI #H5N1 #H5N8 #AvianInfluenza #birdflu
2/11 H5N8 refers to two proteins, haemagglutinin (H) & neuraminidase (N), on the surface of the virus. In birds there are 16 H subtypes, H1 to H16, and 9 N subtypes, N1 to N9. Avian influenza viruses sometimes exchange H & N with each other; for example, H5N1 can change to H5N8.
3/11 Pathogenic means disease-inducing. Avian influenza viruses are divided into two categories: low-pathogenic (inducing no or little disease in chickens) and highly pathogenic (inducing marked disease or mortality in chickens).
Read 11 tweets
Oct 31, 2020
1/11 De huidige sterfte van #pluimvee en wilde vogels in #Nederland wordt veroorzaakt door hoog-pathogene vogelgriepvirus van het subtype H5N8. Maar wat betekent ‘H5N8’ en ‘hoog-pathogeen’? En waar komt het virus vandaan?

Op verzoek, een draadje.

#HPAI #H5N1 #H5N8 #vogelgriep
2/11 H5N8 slaat op twee eiwitten, hemagglutinine (H) en neuraminidase (N), die buitenop het virus zitten. Bij vogels zijn er 16 subtypen H, H1 t/m H16, en 9 subtypen N, N1 t/m N9. Vogelgriepvirussen wisselen H en N soms uit met elkaar; zo kan H5N1 b.v. veranderen naar H5N8. Image
3/11 Pathogeen betekent ziekteverwekkend. Vogelgriepvirussen worden verdeeld in laag-pathogeen (geen of weinig ziekte bij kippen) en hoog-pathogeen (ernstige ziekte en sterfte bij kippen). Image
Read 29 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

:(