Discover and read the best of Twitter Threads about #volksgezondheid

Most recents (7)

Hier volgt een lijst met Tweede Kamerleden die op 14-09-2022 stemden vóór invoering van de #pandemiewet, zodat het kabinet onder het mom van een dreigende ramp m.b.t. #volksgezondheid of #klimaat, buiten het parlement om noodmaatregelen kan opleggen aan alle burgers. Draadje! Image
Sophie Hermans (#VVD) stemde voor de invoering van de totalitaire #pandemiewet. Image
Jan Paternotte (#D66) stemde voor de invoering van de totalitaire #pandemiewet. Image
Read 46 tweets
Deze Eerste Kamerleden hebben ervoor gezorgd dat de #pandemiewet is aangenomen. Nu kan het kabinet onder het mom van een dreigende ramp m.b.t. #volksgezondheid of #klimaat, buiten het parlement om noodmaatregelen opleggen aan alle burgers. Draadje. 👇

Annemarie Jorritsma (#VVD) Image
Boris Dittrich (#D66) stemde voor de invoering van de totalitaire #pandemiewet. Image
Ben Knapen (#CDA) stemde voor de invoering van de totalitaire #pandemiewet. Image
Read 34 tweets
De #coronacrisis is voorbij. Maar de schade van het #coronabeleid wordt nu pas echt zichtbaar. @BVNLNederland wil de aanstichters ervan op het matje hebben. De nevenschade blijkt inmiddels gigantisch. 1/6
Wij hebben ons vanaf het begin van de #coronacrisis verzet tegen de maatregelen. Drie jaar later is het geld op, heeft het #kabinet #corona bestempelt als een ‘ondernemersrisico’ en rept het over de ‘eigen verantwoordelijkheid’ van de samenleving om ermee om te gaan. 2/6
Maar de hele samenleving is door de mangel gehaald, ondernemers kapotgemaakt, families en vrienden uit elkaar gerukt. En nu moeten we onder het mom van ‘we wisten het niet’ alles maar vergeten en vergeven? Zo werkt dat natuurlijk niet. 3/6
Read 6 tweets
“Al in 2019 dringt het kabinet bij de Europese Commissie aan op het harmoniseren van de ggo-regelgeving tussen de Europese lidstaten.”

Ggo staat voor Genetisch gemodificeerde organismen.

1/

zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-1054258.pdf Image
“Op 31 oktober 2019 is het verbeterplan gentherapie door RIVM/Bureau GGO vastgesteld. [..] Op 29 oktober 2019 heeft de Europese Commissie de vastgestelde Europees afgesproken vergunningaanvraagformulieren beschikbaar gesteld.“

Dus vóór het uitbreken van de pandemie.

2/ ImageImage
Eind maart 2020 stelt de minister van IenW (Cora van Nieuwenhuizen) de ‘Tijdelijke regeling afwijkende behandeling vergunningaanvragen gentherapie in verband met bestrijding COVID-19’ in. In juni 2020 kreeg zij advies van COGEM.

3/

zoek.officielebekendmakingen.nl/resultaten?q=(… ImageImage
Read 6 tweets
Mijn betoog in de hoorzitting over zoönosen en #vogelgriepvirus in de #TweedeKamer, waarin ik duidelijk probeer te maken dat de #OneHealth aanpak meer omvat dan alleen de directe bestrijding van hoog-pathogene #vogelgriep. Een draadje. 1/11

debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/hoorz…
#Nederland heeft een 6 keer hogere pluimveedichtheid dan het Europese gemiddelde. Dat is de hoogste pluimveedichtheid van alle Europese landen uitgezonderd het eiland Malta. 2/11
Daarmee wordt jaarlijks circa 1 miljard kg vlees en 10 miljard eieren geproduceerd. Parallel daaraan eten we in Nederland en de ons omringende landen meer vlees en eieren dan gezond is voor onszelf en voor de planeet. 3/11
Read 12 tweets
Hierbij mijn samenvatting van het proefschrift van Joost van Herten: “Overwegingen voor een #ethiek van #OneHealth”. Een Nederlands draadje. 1/22 Image
Het besef dat de gezondheid van mensen onlosmakelijk verbonden is met de gezondheid van dieren en ecosystemen, maakt duidelijk dat interdisciplinaire samenwerking onmisbaar is om (opnieuw) opkomende #zoönosen te bestrijden. 2/22
Deze manier van denken is vertaald naar het concept van #OneHealth: een geïntegreerde inspanning van verschillende disciplines om op lokaal, nationaal en globaal niveau samen te werken aan een optimale #gezondheid voor mens, dier en milieu. 3/22
Read 22 tweets
En wát die kloodtzakken in Den Haag of in Brussel ook bedenken, FÚCK YÓU!! t is GENÓEG geweest!
met je democratische #rechtstRaat op 4.07 door WA de simpele ziel!
facebook.com/Kantoortuig/vi…
De doodsstrijd der democratie,t=om te janken,jammer dat wij t zo ver hbn laten komen,ik iig dr onwetendheid vh naderende gevaar in 1970 anders had ik mijn kinderen wel via home school onderwezen& waren zij nu niet linxe geïndoctrineerd,ik had geen idee!
2.Ben pas politiek bewust/geïnteresseerd geworden toen ik zag hoe onbeschoft een man werd behandeld door andere mannen op tv. Dat bleek dus Pim Fortuyn te zijn en de schoften, Dijkgraaf,Rosemüller en Melkert,de rest was een en al schijnheiligheid.
Read 11 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!