Discover and read the best of Twitter Threads about #fnv

Most recents (3)

De FNV roept het al langer: de lonen moeten veel meer omhoog! Nu schaart ook het @cpb zich hierachter.
 
Het fors verhogen van de lonen is prima te betalen voor bedrijven en absoluut noodzakelijk om de huidige inkomenscrisis te bezweren.
 
Een draadje (1/12)
Het @cpb laat zien dat de baten en lasten van inflatie nu ongelijk verdeeld worden, en kijkt naar de oplossing. De conclusie: verhoog de lonen.
(2/12)
Volgens het @cpb kunnen bedrijven het verhogen van de lonen prima betalen. Want: “de winsten van bedrijven zijn ondanks de gestegen energieprijzen nog niet gedaald.” Ze kiezen daar alleen niet voor.
(3/12)
Read 12 tweets
Daar is-ie weer! Onze minister-president roept op om de lonen te verhogen. Terwijl de oorzaken van achterblijvende lonen t.o.v. de steeds maar toenemende bedrijfswinsten door Rutte1, 2, 3 en 4 NIET zijn aangepakt, maar juist zijn verergerd. Wat moet Rutte4 doen? Draadje...1/10
1. Stop met politiek bedrijven voor de bühne. Mooie woorden, applaus, daar hebben de gewone mensen niks aan, kopen ze niks voor en draagt niet echt bij aan het vertrouwen in de politiek. 2/10

ioresearch.nl/actueel/weinig…
2. Pak de doorgeslagen flexibilisering aan! Mensen met onzekere contracten en kwetsbare zelfstandigen lopen miljarden aan inkomsten mis en het kost de staat miljarden aan gemiste loonbelasting en premies. Dat verdwijnt in de zakken van aandeelhouders.3/10

nporadio1.nl/fragmenten/de-…
Read 10 tweets
Vandaag ontmoette ik Jim, geboren en opgetogen in de Tweebosbuurt. “Elke dag wandel ik door mijn oude buurt, want de Kaap is niet meer de Kaap en niet te vergelijken met deze buurt, waar ik iedereen ken” zei Jim
We trokken samen op, Jim en ik, hij vertelde me over die goeie oude tijd. Jim was ontzettend blij met de uitspraak van de kantonrechter. De glimlach op zijn gezicht kwam er vandaag niet meer vanaf.
Jim en ik troffen een dame, ook zij was verheugd. Hoewel zij, met nog één andere bewoner de enige overgebleven bewoners in haar portiek waren. Ze wees ons op de staat van onderhoud in het portiek
Read 154 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!