Discover and read the best of Twitter Threads about #infiltratie

Most recents (1)

Met Jamil Arouad, de nieuwe kabinetschef op het Ministerie van Defensie die de signatuur van de #Moslimbroederschap heeft, worden er grondige koerswijzigingen doorgevoerd.
Vooral bij de inlichtingendienst van het leger.
#BelgischLeger #Infiltratie
De nieuwe koers zal eenzijdig focussen op Vlaams extremisme als uitsluitingsgrond, terwijl zij #moslimextremisme zal minimaliseren en uit de wind zetten.
Dit zal toelaten dat islamisten gemakkelijk de weg naar het leger vinden en er carrière kunnen maken.
pointdebasculecanada.ca/viflexpress-br…
Omdat de #Moslimbroederschap zeer geheimhoudend opereert in Europa, is het heel moeilijk om hun #wakil (agenten) te herkennen. Maar hun netwerk in de #EU is enorm groot!
Je herkent hen via organisaties en eensgezinde standpunten over de partijgrenzen heen.
eeradicalization.com/uncovering-the…
Read 9 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!