Discover and read the best of Twitter Threads about #kapitalist

Most recents (2)

Krizlerde para piyasaları ilk şoku yaşar, peki şirketlere ne olacak? Gelirleri çift basamaklı oranda düştüğünde, borçlarını geri ödeyebilecek ve nakit akışı sağlayabilecekler mi?

#CDS 'ler, borçlu şirketlerin sağlığının fiyatlandığı gösterge piyasadır.

Bir şirketin "batmasına oynamak" kulağa fazlaca #kapitalist gelse de 😈 ne olduğunu öğrenmek, niye izlendiğini bilmek piyasa öğrencisinin görevidir diyerek; tarihçesine bakmıştık.

Tek tek şirketlere, ilgili yatırımcısı zaten bakıyordur. Genel piyasa sağlığı için ise, CDS ENDEKSLERİ incelenir. En basit anlatımıyla:

ABD şirketlerinin olduğu endekslere #CDX

ABD dışındaki şirketlerinin olduğu endekslere #iTraxx
ismi verilir.
Read 15 tweets
#uikakademi yoğun, içerikli ve çok yönlü tartışmalarda zikredilen birçok noktadan biri de #SevrSendromu idi. Ulusal bağlamda ve siyasi güvenlik odaklı tartışılan bu konuda küresel ve ekonomi politik bir bakışın da gerekli olduğunu düşünerek naçizâne bu silsileyi yazıyorum.
Yanlış/haksız siyasetleri, otoriterliği meşrulaştırmak, “Batı” önyargılarını tekrarlamak veya güçlendirmek, milliyetçi/ulusalcı kitlesel mobilizasyon sağlamak vb. amaçlarla Sevr Antlaşması hatırlatıldığında, Sevr Sendromu denmesi iki nedenle sakıncalı görünüyor:
Birincisi, Sevr hatırlatması ile meşrulaştırılmaya çalışılan siyasetlerdeki sorunların gözden kaçmasına/azımsanmasına yol açıyor. İkincisi, sanki Sevr Antlaşması ilgisizmiş gibi yanlış izlenim veriyor: Ankara hükümeti savaşı kazanamasaydı #Sevr Antlaşması uygulanmayacak mıydı?
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!