Discover and read the best of Twitter Threads about #luchtreiniging

Most recents (2)

(0/23) Op verzoek, hierbij kritische reactie op wetensch. artikel en krantenartikel hieronder vermeld. Die concluderen dat #ventilatie (en dus #luchtreiniging) beperkte/gn invloed zou hebben op verspreiding #COVID19 in #klaslokalen sec. ow
papers.ssrn.com/sol3/papers.cf…
#corona #school
(1/23) Eerst over wetensch. artikel. Genoeg studies tonen wél belang v #ventilatie en #luchtreiniging tegen verspreiding v #COVID19. Als deze studie géén SARS-CoV-2 vindt in aerosolsamples, dan moet daar specifieke reden voor zijn: fysisch, meettechnisch of anderzijds.
#corona
(2/23) Die zijn er ook - meervoud. In elk geval fysisch en meettechnisch. Hier alvast de figuur. Blauw: hoofdstroming ventilatie met open ramen en deuren. Oranje: aerosolvangers nabij plafond. Uitleg zie verder.
Read 25 tweets
(1/17) @rivm in Nederland besluit uit haar literatuuronderzoek, na 2,5 jr pandemie, dat niet bewezen is dat mobiele #luchtreinigers transmissie v #COVID19 helpen reduceren. Die stelling is onzinnig, onverantwoord, zelfs schadelijk. Vraagt om 'en draadje.
rivm.nl/nieuws/effect-…
(2/17) Uiteraard moet het gaan om goede apparaten die voldoende krachtig zijn voor de ruimte waarin ze opgesteld staan (reinigingsfrequentie van minstens 6 keer per uur) en moeten ze goed onderhouden worden. Evident. Geldt voor alle mechanische systemen.
#covid #luchtreiniger Image
(3/17) Een draadje met drie argumenten, en daarna een aantal opmerkingen.
Read 17 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!