Discover and read the best of Twitter Threads about #ventilatie

Most recents (23)

Op 12 juni ’23 heeft de kamer een “Aanbiedingsbrief @rivm-advies afschalen A-status #COVID19” ontvangen van @MinVWS met de brief van het RIVM aan @ministerVWS

rijksoverheid.nl/documenten/bri… Image
Het afschalen van #Astatus past bij de fase waarin we zitten. Maar #CovidIsNotOver

Voor de huidige #COVID19 #surveillance 🦠📊 is meldingsplicht overigens niet nodig: rioolsurveillance 💩, kiemsurveillance (varianten 🧬), infectieradar (🫁luchtwegklachten?) en ZH-opnames 🏥
Ook al heeft registratie ZH-opnames niets te maken met de meldingsplicht, ik voorzie dat het afschalen van meldingsstatus onbedoelde gevolgen kan hebben voor de ‘bereidheid’ van ziekenhuizen om de #COVID19🩺🏥🦠 ZH-opnames te blijven registeren 🖥️
Read 26 tweets
De huidige uitbraak van #vogelgriep is zorgelijk.

Er is gelukkig nog geen bewijs voor mogelijke mens-op-mens verspreiding en zeer beperkt bewijs voor verspreiding tussen zoogdieren.

Maar dit is wel hét moment om de #preparedness riemen aan te trekken
hoe groot de kans is op een uitbraak onder mensen, wat de route van het virus zal zijn, hoeveel slachtoffers er kunnen vallen: geen idee ⁉️
Maar volgens Ron Fouchier heeft het virus maar een handvol genetische aanpassingen nodig om #pandemic te worden
@nrc
nrc.nl/nieuws/2023/02…
Het is daarom slim om nu na te gaan: welke lessen uit de #coronapandemie willen we dan meenemen?
We weten dat
- snel handelen in beginfase essentieel is
- er dan nog veel onzekerheid zal zijn
Welke bruikbare #communicatie lessen komen dan van pas?
@JuliavanWeert @DeMarijndebruin
Read 18 tweets
op een rij gezet: PCR #SARSCoV2 data en symptomen van #COVID19 bij zorgpersoneel dat bij ons @radboudumc_weet is getest ➡️

lage Ct-waarden (dus hoge virale load 🦠) bij symptomen - ongeacht de ernst van de symptomen

@Rovers_Chantal @Eurosurveillanc
eurosurveillance.org/content/10.280…
dit betekent dat áls je #testen inzet om virusverspreiding naar zorgpersoneel of patiënten 🏥 tegen te gaan, je de "ernst" vd #COVID19 symptomen níet laat meewegen in dit beleid: dus gewoon 'testen bij symptomen', van snotneus/keelpijn tot koorts en algeheel gevoel van 'ziek'🤒
er was grote variatie in Ct-waarden ➡️ dus zowel lage als hoge hoeveelheid virus bij mensen met of zonder symptomen.
'mild' waren symptomen waarmee je in principe gewoon door kan werken, 'moderate/severe' voor oa koorts en "algemeen ziek gevoel" waarvoor je je ziek meldt🏠
Read 8 tweets
🥳En nu ook in het Nederlands 🇳🇱

Het #Gatenkaasmodel laat zien dat er altijd meerdere #maatregelen nodig zijn 🧀 om virusverspreiding te remmen

#AlleenSamen #COVID19 🦠

CCBY4.0 @MackayIM, vrij vertaald door @AlmaTostmann van @Radboudumc & @SoniaBoender van @rki_de
[er stond al wel een NL versie op de figshare maar dit was een oudere versie]hier is het #SwissCheeseModel in allerlei talen te vinden! ⬇️
figshare.com/articles/figur…
De #Basismaatregelen = de volgende 🧀plakken:
-Testen bij klachten (+thuis #isolatie positieve test)
-Basishygiëne (netjes hoesten, handen wassen)
-#Isolatie en “voorzichtig” na risicocontact
-Vaccineren/#Booster
-#Ventilatie

en 😷 waar nodig

rijksoverheid.nl/onderwerpen/co…
Read 16 tweets
(1/17) @rivm in Nederland besluit uit haar literatuuronderzoek, na 2,5 jr pandemie, dat niet bewezen is dat mobiele #luchtreinigers transmissie v #COVID19 helpen reduceren. Die stelling is onzinnig, onverantwoord, zelfs schadelijk. Vraagt om 'en draadje.
rivm.nl/nieuws/effect-…
(2/17) Uiteraard moet het gaan om goede apparaten die voldoende krachtig zijn voor de ruimte waarin ze opgesteld staan (reinigingsfrequentie van minstens 6 keer per uur) en moeten ze goed onderhouden worden. Evident. Geldt voor alle mechanische systemen.
#covid #luchtreiniger Image
(3/17) Een draadje met drie argumenten, en daarna een aantal opmerkingen.
Read 18 tweets
complimenten voor de uitgebreide #sectorplannen- hopelijk met veel #draagvlak binnen sectoren

vragen:
- #onderwijs & zorg?
- Hoe kijkt MIT naar #thuisisolatie icm. “samenleving open houden”?
- Wat komt er in de #thermometer?
- #CBT?

een paar gedachten:

rijksoverheid.nl/actueel/nieuws…
de #thermometer nog niet af, gaat o.a. over:
- viruscirculatie: #rioolwatersurveillance, #infectieradar, testen, virusvarianten
- ernstig zieken: @Nivel_research eerste lijn, thuis-zuurstof, ZH-opnames en bezetting, oversterfte
- ziekteverzuim

rijksoverheid.nl/documenten/pub…
vragen over de #thermometer 🟩🟨🟧🟥
verspringt de #thermometer op de volgende kleur 🚦 als de #signaalwaarden:
- in zicht zijn (anticiperen)
- bereikt zijn (reageren)
- of gepasseerd zijn (repareren)?

@rivm @MinVWS
Read 21 tweets
elk model is zo slecht als de zwakste aanname.
en modellen (gemodelleerde scenario's) zijn nog steeds geen voorspellingen.

Maar om modellen nou in zijn geheel van tafel te vegen brengt in mijn ogen de publieke opinie over wetenschap als geheel schade toe

nrc.nl/nieuws/2022/08…
over de slechte 'werking' van de QR-code ben ik het grotendeels met de schrijvers eens, omdat gevaccineerden nog steeds #corona kunnen overbrengen.
Maar een even groot probleem was toen de matige communicatie over de #randvoorwaarden (testen bij klachten, óók als je gevacc. bent)
het lijkt me een open deur: natuurlijk is een #lockdown geen eerste maatregel.
ik hoop dat bij toekomstige pandemieën (die zullen helaas komen) de collectieve wijsheid regeert en indien nodig vroeg ingrijpen met "milde" maatregelen verkozen wordt boven afwachten/aankijken ...
Read 10 tweets
#Tweeluik over #covid19 in Nederland 🇳🇱
Deze twee dingen hebben met elkaar te maken. En ook al zijn korte termijn oplossingen verleidelijk: is het de prijs op lange termijn waard? Een prijs die helaas vaak bij ‘een ander’ ligt: #LongCovid (incl alle gevolgen),
ziekenhuisopname 🏥, sterfte, nog meer uitgestelde zorg
Investeren in goede #informatie in alle talen en niveaus, #communicatie, #ventilatie, gratis zelftesten en maskers voor meer dan alleen de minima.
#vacccinatie voor familie van de zg “kwetsbaren”

#VerwachtingsManagement over uitgestelde zorg (hier hebben we nog jaren last van)
Read 7 tweets
moet zijn "bijna alle"
inderdaad gaan alle sectoren weer open 🥳

te danken aan hoge vaccinatiegraad 💉, en hoge bereidwilligheid om mee te blijven werken aan wat er nog wél moet 🔬😷🏡

Denemarken laat coronamaatregelen los nos.nl/liveblog/24152… via @NOS
testen - #isolatie en #quarantaine zijn ook maatregelen 😉

🇩🇰bij symptomen of na nauw contact = testen
➕bij positieve test: #Isolatie

⏱️isolatieduur is korter dan bij ons: namelijk 4 dagen (tenzij je nog #symptomen hebt)

sst.dk/en/English/Cor…
🇩🇰algemene maatregelen/adviezen die nog gelden:
- vaccinatie 💉
- thuisblijven en testen bij symptomen🔬🏡
- houd afstand waar mogelijk↔️
- #ventilatie
- schone handen & schone omgeving🧼
EN: #mondneusmaskers 😷

sst.dk/en/English/Cor…

sst.dk/en/English/Cor…
Read 11 tweets
N.a.v. deze tweet ben ik vanmiddag gebeld door een vriendelijke ambtenaar van @minocw. Of dit een verkapte bezuiniging is (mijn aanname) of slechts boekhoudkundige wijziging (zijn uitleg) is een boeiend vraagstuk. #Draadje om het uit te leggen.
Al sinds de invoering van de #lumpsum is de verdeling van geld over het kalenderjaar scheef. Grootste deel (65%) valt in eerste deel, de rest in tweede deel (35%).
Scholen budgetteren per schooljaar en houden er in hun begroting rekening mee dat in de 2e helft van het schooljaar (dus 1e deel kalenderjaar) nog 65% van het geld binnenkomt.
Read 11 tweets
Beste @arieslob ik zie u om de hete brij heendraaien in het debat in de kamer. U zegt dat #hepafilters goede ventilatie niet kunnen vervangen. Dat er meer onderzoek moet worden gedaan naar de geplaatste filters in Staphorst. Dat scholen voldoende adviezen hebben gekregen voor >
< een goed binnenklimaat. Toch leeft dit onderwerp zeer sterk binnen het onderwijs. Omdat er geen verplichting is en bouwbesluiten als graadmeter worden genomen, werken veel leraren in slechte werkomstandigheden. En moeten leerlingen werken in koude tochtige klassen. >
< Daarnaast wordt er lang niet overal gezorgd voor goede luchtfiltering en zijn er op veel scholen geen of onvoldoende CO2 meters in de school
De besmettingscijfers in het PO spreken voor zich. En ja er zijn grote verschillen. Daar zou eens goed naar gekeken moeten worden>
Read 20 tweets
#Mobiele #luchtfilters in #scholen en #kinderdagverblijven: noodzaak

De recente officiële stellingname vd #DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) benadrukt dat het nalatig is om in het #onderwijs uitsluitend op #ventilatie met open ramen te vertrouwen (#verluchting).
@BenWeyts
⚠️#mobiele #luchtfilters moeten geïnstalleerd worden als maatregelen:

👉🏼technisch niet mogelijk zijn (geen ventilatiesystemen beschikbaar, te weinig ramen die open kunnen),
👉🏼fysisch niet doeltreffend zijn (geen temperatuurverschil tussen binnen en buiten, onvoldoende wind voor de ramen)

👉🏼onpraktisch zijn (onderbreking van arbeidsprocessen)

👉🏼onredelijk zijn (te koud, tocht, te veel lawaai buiten)

@CarlvKeirsbilck @HarrySpoelstra @PedroFacon
Read 9 tweets
Dank aan @PedroFacon 💐 voor de kristalheldere uitleg!

Covid-19 verspreidt via de lucht (aërosolen)
Wat zijn #aerosolen?

#COVIDisAirborne
@mdc_martinus @CO2meetactie @DasUlrike @Tweedle65921973 @CarlvKeirsbilck @jdceulaer @HarrySpoelstra
In slecht geventileerde/verluchte ruimten blijven de kleinste deeltjes (#aerosolen) hangen, zodat andere mensen ze weer inademen, zélf bij een afstand van 1.5m!
Je kan het eigenlijk BEST vergelijken met hoe 🚬SIGARETTENROOK 🚬 zich verspreidt in een ruimte.

In de #aërosolen kunnen ook virusdeeltjes zitten van een besmette persoon.

‼️ Daarom: #VENTILATIE /#verluchting = cruciaal ‼️
Read 10 tweets
‼️ #CO2meters VERPLICHT‼️

#ventilatie
@radio1be @gertgeens #DeWereldVandaag @JBouwel #Idewe

@CO2meetactie @BramV093 @mdc_martinus @JelleVl @DasUlrike @vanranstmarc @realBertBlocken @nikicchi

➡️ Wat komt daar praktisch bij kijken?
➡️ Hoe werkt zo’n #CO2meter precies?
➡️ Moet je zélf een limiet instellen en gaat er een alarm af als je die overschrijdt?
Oranje bij 800ppm
Rood bij 1000ppm
➡️ Vraag naar #CO2meters
Read 12 tweets
Ik zie dat met de vernieuwde aandacht voor #aerosolen bij de verspreiding van #Corona de @NOS ook weer het oude onderzoek naar #ventilatie op scholen weer uit de kast heeft getrokken

Helaas laat ook dit bericht zien hoe men tekort schiet in controle

1/n

nos.nl/nieuwsuur/arti…
Ik heb hier al meerdere keren uitgebreid over getwitterd, waaronder dit draadje over het onderzoek.

In dit draadje ga ik dan ook alleen in op waarom de uitkomsten zoals opgenomen in het artikel niet kloppen.

2/n

Om te beginnen een retorisch trucje uit het onderzoek. 12% van de scholen heeft idd aangegeven dat de ventilatie niet voldoet.

Maar het is óók zo dat 53% van de respondenten aangeeft het onderzoek niet uitgevoerd te hebben of sowieso deze vragen niet beantwoord heeft.

3/n Image
Read 16 tweets
Coronavirus - Mythes ontkracht

1️⃣ Mythe: #plexiglas & #faceshields vervangen het 😷

@onderwijs_Vl dd. 19/11@

@mdc_martinus @JelleVl @science_dirk @Tweedle65921973 @DasUlrike
PRINCIPE: “Afstand houden is prioritair aan het dragen van een 😷”

2️⃣ Is dit een mythe?
Nee, maar voor mij wél. HOE kan je in een klas AFSTAND houden als een groep niet gehalveerd wordt? @DasUlrike @Tweedle65921973
@onderwijs_Vl
3️⃣ Mythe:
“Ik moet geen 😷 aan als ik tijdens de les voldoende afstand houd van de leerlingen en het lokaal voldoende verlucht”
Read 22 tweets
👉🏼 Leerlingen raken met het minste contact besmet omdat #B117 véél besmettelijker is

👉🏼 Proportioneel méér positieve cases bij leerlingen die als LRC werden bestempeld.

@sciensano tijd om #LRC/HRC te herzien nu scholen 100% openen?

@DasUlrike
@CarlvKeirsbilck @k_sienaert
#CLB twijfelt vaak níet om hele klas in quarantaine te zetten bij 1 besmetting.

Zijn er veel regionale verschillen in beleid CLB? @SGrielens
@DasUlrike @Tweedle65921973
Wat zijn onze bijkomende preventiemaatregelen voor de volledige opening van de #scholen op 10/5?

In #Oostenrijk, delen van #Duitsland en #Zwitserland grootschalige en regelmatige testing, #CO2meters en aandacht voor #luchtfilters
Read 4 tweets
Gisteren is een aantal #WOB-documenten hier op op Twitter gedeeld, in dit draadje de rest.

Ook handig voor het #CoronaDebat vandaag in de #TweedeKamer

#CoronaCrisis #WOB 1/25
Besluit op een verzoek om informatie inzake de onderhandelingen #KLM-steunmaatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden.

#CoronaCrisis #WOB 2/25

wobcovid19.rijksoverheid.nl/publicaties/f6…
Besluit op een verzoek om informatie inzake verslagen van bijeenkomsten van minister Arie Slob, o.a. ten aanzien van #ventilatie op #scholen.

wobcovid19.rijksoverheid.nl/publicaties/8c…

#CoronaCrisis #WOB 3/25
Read 25 tweets
“Vaccinatie alleen is niet zaligmakend!”

prof. @realBertBlocken over #testevenementen & #ventilatie
15/04/‘21, #Radio1 #DeWereldVandaag

26 april is ook in beeld bij de evenementen en cultuursector: #testevenementen

Was dat een succes, die test op het voetbalinterland in 🇳🇱?
Op welke basis mochten ze binnen?

Criterium: negatieve #PCR test!
Volgende week vrijdag wordt er over #testevenementen gesproken in het #Overlegcomité.
Welk advies kunt u de beleidsmakers geven?
Read 11 tweets
Die #Fieldlabs lieten me niet los, dus ik ben er even ingedoken. Draad.

Beginnen bij het begin: wat is het?
Fieldlabs moeten “gevalideerde bouwstenen te ontwikkelen als bewijslast van de veilige en betrouwbare aanpak” voor de heropening van NL

fieldlabevenementen.nl

1/n
De eerste twee #Fieldlabs waren een congres en theatershows van #GuidoWeijers en #DolfJansen. Ook diverse voetbalwedstrijden en andere evenementen werden georganiseerd

2/n

trouw.nl/binnenland/oud…
Fieldlabs zijn, volgens de uitvoerende partijen, vooral bedoeld als gedragsstudie. Op welke manier kun je mensen veilig bij elkaar laten komen, en hoe kun je contacten verminderen. #Fieldlabs omschrijft het zo nav een besmetting op 1 vd testen:

3/n

rtvutrecht.nl/nieuws/2139358…
Read 37 tweets
1/ Hier volgt een lange reeks resultaten van CO2-metingen uitgevoerd tussen eind februari en begin april. Deze grafiek toont een overzicht van alle uitgevoerde metingen met de CO2-concentratie op de y-as en drukte-graad (% capaciteit ingenomen) op de x-as. Image
2/ Deze grafiek toont de range van de metingen in de verschillende settings. Merk ook het grote verschil op tussen ‘indoor private open window’ en ‘indoor private closed window’ #ventilatie #aerosolen #CO2meten Image
3/ Deze figuur toont boxplots van de metingen in de verschillende settings. #treinen #supermarkten #co2-meter #ventilatie #aerosolen #covid19be #covid19EU #CO2meten Image
Read 29 tweets
Naar aanleiding van een eerste reactie op de plannen van @MinOCW en @arieslob om de scholen veilig te heropenen, een wat uitgebreidere draad.

Vooral omdat ik de leidraad voor schoolbesturen kreeg toegestuurd. En die gelezen heb.

Dus die wil ik ook graag eens bespreken. Want ook hier staan een hoop rare dingen in. Om te beginnen zaken die ik mis:
- Hoe omgaan met overblijven? En overblijfouders?
- Termijn van 3mnd voor beschikbaarheid sneltesten wordt hier niet genoemd?
Ook in dit document wordt er vrolijk doorgegaan met downplayen van de risico's voor leerlingen en docenten. Dit mantra wordt ook eindeloos rondgepompt op Twitter door bijv. deze mevrouw. Dus laten we daar eens naar kijken.

Read 37 tweets
Ik schreef een hééél lange draad over #Corona, #scholen, #ventilatie en de gevolgen van #schoolsluiting.

Gelukkig was @ginnymooy zo vriendelijk om haar blog ter beschikking te stellen. Hieronder een korte samenvatting.
Links e.d. in de blog.

ginnymooy.com/2021/01/17/sch…
Het NL beleid voor scholen is gebaseerd op 3 pijlers:

1. Kinderen doen niet mee aan verspreiding van #Corona
2. Scholen zijn veilig
3. Schoolsluiting is desastreus voor (kwestbare) kinderen.

Geen van drieën zijn (volledig) waar.
1. Kinderen verspreiden #Corona wel degelijk. Zoals ook @milenaholdert en @ReneevanHest lieten zien in hun recente Nieuwsuur rapportage.
Zoals te zien is in de cijfers voor en na vakanties.
Zoals aangetoond in talloze (internationale) onderzoeken.

Zoals ook @arieslob wist.
Read 9 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!