, 103 tweets, 223 min read
Het AO leraren in de Tweede Kamer gaat beginnen. Het is live te volgen via: tweedekamer.nl/debat_en_verga…
PvdA, PVV, D66, VVD, SP en GroenLinks zijn aanwezig. D66 voert het woord namens het CDA.
'Nooit eerder werd er zo fanatiek actie gevoerd in het onderwijs. Er moet structureel geld bij.' @kirstenvdhul trapt af.
@kirstenvdhul 'Wat doet dit kabinet om deze crisis het hoofd te bieden? Wat ons betreft veel-en-veel te weinig', aldus @kirstenvdhul
@kirstenvdhul Wanneer wordt de aangenomen motie om het lerarentekort te registreren nu eindelijk uitgevoerd? vraagt @kirstenvdhul aan de minister.
@kirstenvdhul 'Met incidenteel extra budget keren wij het tij niet, behalve als de minister vindt dat leraren dan ook maar incidenteel moet gaan lesgeven' aldus @kirstenvdhul
@kirstenvdhul .@harmbeertema wil naast extra geld ook aandacht voor het beroep.
@kirstenvdhul @harmbeertema .@harmbeertema spreekt zorgen uit over curriculum.nu en over het volgende traject wat over het onderwijs wordt uitgestort.
@kirstenvdhul @harmbeertema 'Het lerarentekort is een systeemcrisis. Dit is de erfenis van deze ministers, van deze coalitie en van het Kabinet Rutte 3. Deze urgentie dringt bij iedereen door, behalve bij deze minister. Hij heeft geen plan.' aldus @harmbeertema
@kirstenvdhul @harmbeertema 'De coalitie heeft besloten de toelatingseisen van de pabo te schrappen, terwijl ze een paar jaar geleden nog totaal iets anders vonden.' aldus @harmbeertema
@kirstenvdhul @harmbeertema 'Het beter-dan-niks argument, het schrappen van bevoegdheidseisen, is zeer schadelijk voor het beroep' @harmbeertema uit zijn zorgen over de voorstellen van de coalitie.
@kirstenvdhul @harmbeertema .@Paul_van_Meenen (D66) doet zijn inbreng mede namens @michelrog van het CDA.
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog D66 wil dat er een meerjarige cao wordt afgesloten en dat het geld verschuift van niet-actieve leraren naar actieve leraren. @Paul_van_Meenen heeft grote verwachtingen van het gesprek met Rutte, Slob, vakbonden en werkgevers volgende week.
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog 'Het dichten van de loonkloof kan niet zomaar met moties, voorstellen, maar gewoon met extra geld. Dat geld moet dan eerst komen' aldus @Paul_van_Meenen
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog 'Voorlopig zijn de minister en de premier nog aan zet om de loonkloof te dichten' aldus @Paul_van_Meenen. 'Wij willen helderheid van de minister over wat er nodig is.'
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog Het lerarentekort slaat het hardst neer in de G4. @Paul_van_Meenen vraagt aan de minister om samen met de G4 een actieplan te maken.
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog 'We kunnen de toelatingstoetsen op de pabo schrappen. We moeten zeer hoge eisen stellen aan leraren, maar dat kan ook tijdens de opleiding.' aldus @Paul_van_Meenen
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog .@harmbeertema vindt het schrappen van de toelatingstoets op de Pabo een gelegenheidsargument.
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog .@harmbeertema: 'Mbo'ers niveau 4 hebben het intellectuele vermogen van mbo'ers niveau 2/3. Die stromen straks automatisch door naar de Pabo. '
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog .@Lisawesterveld vraagt of lerarenopleidingen dan wel de mogelijkheid krijgen om dit binnen de lerarenopleiding op te vangen, zodat het niveau niet omlaag gaat?
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld 'We vragen straks iets extra's van de opleidingen, krijgen ze daar dan ook iets extra's voor? Of is daar nog niet of nagedacht?' vraagt @Lisawesterveld aan @Paul_van_Meenen.
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld 'Je zou een prikkel als diplomabekostiging eruit kunnen halen,' reageert @Paul_van_Meenen.
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld 'De reserves zijn weer opgelopen, dit moet naar de klas. Als dit zo is, dan is het slecht werkgeverschap. Dit houdt ook het lerarentekort in stand. Wat gaat hier fout en hoe kunnen we hier meer grip op krijgen?' aldus @Paul_van_Meenen
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld 'Hoe kan het zo zijn dat er zoveel leraren in de ww zitten? En dit in tijden van lerarentekorten?' vraagt @Paul_van_Meenen.
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld 'Kan de minister aangeven of er voldoende begeleiding is voor zij-instromers in het onderwijs?' vraagt @rudmer. 'Dit moet zoveel mogelijk van schouders van andere docenten af.'
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer 'Wat heeft u nodig om ervoor te zorgen dat er meer zij-instromers komen én meer zij-instromerbegeleiders komen? Kunnen scholen hier ook hun eigen reserves voor gebruiken?' vraagt @rudmer
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer .@peterkwint vraagt of @rudmer de behoefte heeft om te reageren op het voorstel van collega @DennisWiersma om onbevoegden zomaar voor de klas te zetten. 'Houdt de VVD vast aan de bevoegdheidseisen' vraagt @peterkwint?
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma .@rudmer zegt dat de krant het niet helemaal goed heeft opgeschreven en dat het goed is als mensen uit de praktijk voor de klas komen te staan.
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma 'Ik vind het voorstel van @DennisWiersma een juist voorstel. Ik zie dat mensen tegen de grenzen aanlopen van wat mogelijk is. Kinderen vakspecialisten laten worden, met behulp van vakspecialisten.' aldus @rudmer
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma 'Gaat de VVD nu ook voorstellen doen om de bevoegdheden te verruimen, ja of nee' vraagt @Lisawesterveld aan @rudmer. Antwoord: 'Nee, in het vmbo-mbo-bedrijfsleven, maar in het funderend onderwijs niet.'
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma 'De eisen van het pabo-diploma mogen niet ter discussie komen te staan. In de curriculum-discussie moet ook het curriculum van de pabo worden opgenomen' aldus @rudmer.
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma 'Er zijn blokkades bij de pabo, terwijl er ook een groot lerarentekort is. Dat is niet goed.' aldus @rudmer
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma 'Het was juist de pabo-opleiding zélf die 5 jaar geleden zei: voer die toelatingstoets in.' aldus @peterkwint
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma '27% van de scholen in de G4 zitten onder de opheffingsnorm. Betekent niet dat er heel veel geld verloren gaat?' vraagt @rudmer. 'Scholen in stand houden in krimpregio's, snap ik, maar in grote steden is dit onzin.'
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma 'Een crisis zie je als eerste aan de randen, dat is dus ook zo bij het lerarentekort' @peterkwint spreekt zijn verontwaardiging uit richting de minister over zijn reactie op de sluiting van de 16e Montessorischool.
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma 'Wanneer gaan we nu eens een vermindering van het lerarentekort zien? Onder aan de streep?' aldus @peterkwint. 'Wat heeft u nodig om de negatieve spiraal te doorbreken?'
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma 'Kan de minister glashelder zijn dat we niet nu de eisen van het onderwijs, de eisen van het beroep leraar en de eisen van de lerarenopleiding naar beneden gaan bijstellen' aldus @peterkwint
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma 'Met de loonkloof blijft het onmogelijk om één onderwijscao te sluiten.' aldus @peterkwint
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma 'Waarom hebben wij nog steeds niet die website met die registratie van het lerarentekort?' aldus @peterkwint
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma 'Als wij allemaal vinden dat het lerarentekort het grootste probleem is van het onderwijs. Kunnen wij dan niet gewoon met z'n allen alle zeilen bijzetten?' aldus @Lisawesterveld
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma 'We hebben in dit land 83.000 mensen met een onderwijsbevoegdheid. Veel van die mensen willen wel terug als er iets wordt gedaan aan die werkdruk en als er salaris bijkomt. Hoe kan de minister hier meer mee doen?' vraagt @Lisawesterveld
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma 'Wat vindt de minister van het idee om bij klassen groter dan 23 verplicht een onderwijsassistent in te zetten?' aldus @Lisawesterveld
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma 'Als je op Google intikt 'leraar worden' kom je in een doolhof terecht. Dit moet beter. Zorg dat je beter mensen voorlicht als ze geïnteresseerd zijn.' zegt @Lisawesterveld tegen de minister.
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma 'Kunnen we niet een afspraak maken dat boventallige leraren niet worden ontslagen, zodat mensen in het onderwijs behouden blijven?' vraagt @Lisawesterveld.
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma Nu @eppobruins die iets later is aangeschoven en blij is dat er al zoveel gedaan is om het lerarentekort aan te pakken. 'Er gebeurt van alles, maar we zijn er nog lang niet.'
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins .@eppobruins was op bezoek bij @bsLaternaMagica die duidelijk aangaven: 'wij hoeven niet meer geld, maar we willen meer ruimte.'
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica 'Als we het hebben over opleiden van leraren, dan moeten we het hebben over de specialisaties. Bijvoorbeeld over een specialisatie voor de onder- en bovenbouw. Hoe staat het met de voorstellen?' vraagt @eppobruins aan de minister.
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica .@eppobruins vraagt de minister meer in te zetten op hybride docenten. 'Wel uitgaande van het principe dat er altijd een bevoegde docent voor de klas staat.'
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica 'De lerarensalarissen zijn al flink omhoog gegaan, maar vergeet de schoolleiders ook niet' aldus @eppobruins.
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven 'De situatie is ernstig. Het is ook dubbel: we zien vanaf 2013 al dat het aantal vacatures aan het toenemen is, tegelijkertijd zien we de werkloosheid dalen. De krapte neemt toe en het probleem wordt nijpender, dit slaat onder andere hard op het onderwijs' aldus @arieslob
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven 'Het is heel ingewikkeld om in deze tijd om rond zo'n vraagstuk de goede dingen te doen. We staan voor een enorm opgave. Juist in het onderwijs is dat heel manifest.' @arieslob over het lerarentekort.
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven 'De discussie over geld komt steeds terug, maar we hebben het hier ook over inhoudelijke dingen, dus het levert wel degelijk iets op' aldus @arieslob over de debatten in de Tweede Kamer over het lerarentekort.
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven 'Ik blijf het bijzonder vinden dat zoveel studenten in deze tijd voor de Pabo kiezen. De lerarenopleidingen blijven wel wat achter.' aldus @arieslob
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven .@ariebslob: 'Ook in het vo zijn er ook tekortvakken waar moeilijk leraren voor te vinden zijn.'
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven 'We zetten ons er voor in om alle aanvragen voor zij-instromers toe te kennen. De zak is nu leeg. Dit jaar moeten we opnieuw regelen dat hier genoeg geld voor is' aldus @arieslob
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven 'Hoe kan het dat er nog steeds scholen brieven krijgen dat er geen geld is?' vraagt @Lisawesterveld. De minister antwoordt dat alles geregeld gaat worden.
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven 'Ik zie nog geen effecten van de instroom van zij-instromers op de tekorten op de langere termijn, kan de minister daar iets over zeggen?' vraagt @rudmer.
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven 'Het probleem is er niet kleiner op geworden' antwoordt @arieslob. 'Als we niets gedaan hadden, dan was het probleem nóg groter geweest.'
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven .@arieslob: 'Onze aanpak via de actielijnen is een hele goede aanpak gebleken. Dit is niet het enige wat we hebben gedaan. De samenwerking in de regio's komt nu ook echt op gang.'
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven 'Het effect is dat in 47 regio's de samenwerking in gang gezet is, en dat er een beroep is gedaan op de beschikbare middelen, dit geldt ook voor de G4' aldus @arieslob.
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven 'Dat begint nu te lopen. Ben ik daar tevreden over? Nee, we zijn er nog niet. Het is echt winst dat er samenwerking tot stand is gekomen.' aldus @arieslob. 'Als er problemen zijn in de regio, gaan we het via het landelijke aanpakken'
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven .@arieslob vol enthousiasme: 'er gaat een loket komen, zodat mensen die belangstelling hebben doorgeleid worden, dat is de vrucht van de landelijke tafel'
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven Vraag van @Paul_van_Meenen: 'Hoe gaan we er nu voor zorgen dat besturen die nu nog steeds niet mee willen werken, dat wél gaan doen?'
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven 'Kan de minister niet duidelijk maken dat mensen die nu boventallig zijn niet ontslagen mogen worden, en dat er dus samengewerkt moet worden?' vraagt @Lisawesterveld
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven 'We houden niemand aan het onmogelijke, als het over je schoenen loopt, moet je plannen maken, concreet voor je eigen situatie, dan vragen wij aan de de Onderwijsinspectie adaptief toezicht te houden.' aldus @arieslob
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven .@arieslob wil de mensen die zitten in de bovenwettelijke regelingen inzetten voor de begeleiding van zij-instromers.
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven .@rudmer wil naast afspraken over de bovenwettelijke regelingen ook vragen of de minister volgende week in het gesprek met Rutte wil bespreken hoe de reserves beter ingezet kunnen worden.
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven .@arieslob: 'De zomerpiek WW. Hier moeten we niet te snel in verwijtende zin over spreken. Het heeft ook soms te maken met aflopende contracten. Wat wel opvallend is, is dat het 55-plussers weer aan het stijgen is én dat er ontslagen vallen op plekken waar een lerarentekort is'
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven 'Waar ook gewerkt aan moet worden zijn de scholen onder de opheffingsnorm. De percentages in de G4 zijn hoog. Dit betekent dat scholen gaan omvallen. In Amsterdam worden daar nu afspraken over gemaakt. Dit vraag ik ook aan de andere steden.' aldus @arieslob
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven 'Ik vind dit toch een beetje onbevredigend. Ik zou graag concreet willen zien: wanneer hebben we nou resultaat? Wat vragen we concreet aan deze steden?' vraagt @rudmer
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven .@peterkwint vraagt nogmaals aan de minister: 'Wanneer gaan we nou groen licht zien?' Dit is een onmogelijke vraag volgens @arieslob.
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven 'Is het voor dit Kabinet bespreekbaar dat er extra geld bijkomt om mensen naar het onderwijs te trekken?' vraagt @peterkwint aan @arieslob. Antwoord: 'Dit was bespreekbaar'
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven 'De vraag naar extra geld voor salarissen is legitiem, maar dit is wat ik beschikbaar heb. Wij gaan in de najaarsnota nog op zoek extra geld voor het primair- en voortgezet onderwijs' aldus @arieslob
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven 'Volgende week is er een gesprek met @MinPres. Er kan misschien nog aanvullend geld bijkomen. Er moet eerst een cao worden afgesloten' aldus @arieslob
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven @MinPres 'We blijven nu in kringetjes draaien. Er kunnen geen cao-afspraken worden gemaakt met incidenteel geld.' aldus @kirstenvdhul
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven @MinPres 'Er is geen ruimte voor structureel geld, we gaan kijken naar incidenteel geld.' aldus @arieslob. De minister stelt voor om met de prijsbijstelling een arbeidsmarkttoelage te geven.
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven @MinPres 'De motie over het registreren van het lerarentekort is ongelofelijk complex, omdat je ook gewoon betrouwbare cijfers wil hebben. Daar komen we eind van dit jaar op terug.' aldus @arieslob
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven @MinPres 'De salarissen zijn nog best goede salarissen. Mensen die nu voor het primair onderwijs gaan zien het blijkbaar niet als belemmering.' aldus onze minister van Onderwijs @arieslob
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven @MinPres 'Dan is het dus duidelijk: de minister vindt de salarissen in het po dus niet de hoogste prioriteit.' aldus @peterkwint
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven @MinPres Nu @ivanengelshoven over haar werkbezoek met de Koning: 'We hebben daar gepraat met studenten. Als je hen vraagt: wat beweegt je om voor de klas te gaan staan, dan antwoorden ze dat ze het gevoel hebben relevant werk doen.'
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven @MinPres .@ivanengelshoven over de toelatingseisen van de Pabo: ik vind het goed om te horen dat niemand het niveau van de pabo omlaag wil brengen.
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven @MinPres 'De mensen die een tweede lerarenopleiding willen volgen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van 3000 euro' aldus @ivanengelshoven
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven @MinPres .@ivanengelshoven: 'Wij gaan een commissie instellen die zich gaan bezighouden met het bevoegdhedenstelen. Dit is hele complexe materie. Daar brengen we allerlei experts bij. We komen met een eerste rapportage voor de zomer van 2020.'
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven @MinPres .@kirstenvdhul vraagt een VAO aan voor morgen (moties indienen), zodat de Tweede Kamer de minister nog een aantal dingen mee kan geven voor het gesprek met de vakbonden, werkgevers en Rutte van volgende week woensdag.
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven @MinPres .@harmbeertema vindt alle incidentele dingen die genoemd worden volstrekt ongepast en vraagt de minister hierop in te grijpen.
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven @MinPres .@Paul_van_Meenen vindt het goed om eerst de evaluatie af te wachten en dan iets aan de toelatingstoets van de pabo te doen.
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven @MinPres .@Paul_van_Meenen: 'Ik ben ook niet tevreden, ik vind dat er ook meer moet gebeuren.' @peterkwint vraagt wanneer D66 dan conclusies gaat trekken.
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven @MinPres 'Het zou fijn zijn als het veld meer duidelijkheid krijgt wat er bijvoorbeeld bij het gesprek volgende week gaat gebeuren.' aldus @Lisawesterveld
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven @MinPres .@Lisawesterveld: 'Kan de minister toezeggen dat scholen gewoon weer subsidie krijgen voor zij-instromers? Scholen krijgen nog steeds brieven dat er geen subsidie is.'
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven @MinPres 'Volgende week gaan we (Rutte, minister Slob, vakbonden en werkgevers po-vo) met elkaar in gesprek binnen de financiële kaders.' aldus @arieslob
@kirstenvdhul @harmbeertema @Paul_van_Meenen @michelrog @Lisawesterveld @rudmer @peterkwint @DennisWiersma @eppobruins @bsLaternaMagica @arieslob @ivanengelshoven @MinPres De opbrengst van dit AO:
- Er worden morgen moties ingediend
- In december komt er een brief met nieuwe arbeidsmarktcijfers
- voor de zomer komen er cijfers over zomerpiek ww'ers
- einde van dit jaar komt er een brief over de registratie van het lerarentekort
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Esther Sloots
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!