, 5 tweets, 3 min read Read on Twitter
Onder de kop, The Islamization of Europe, zond de #PVV gisteren op TV dit verkiezingsspotje uit: . waarin dit plaatje
Allereerst doen ze net alsof aantal niet-westers en moslim(landen) hetzelfde is. Dat doen ze al jaren met heel veel succes.
Maar mijn...
....vaste lezertjes weten nu al waarop ik aansla: de 400.000. Dat zijn dus het aantal immigranten. Alsof er geen emigranten zijn.
Als je meent dat Rutte er voor gezorgd dat ze binnenkwamen dan kan je ook zeggen dat hij ook zorgde dat meer dan 60% niet-westersen emigreerden..
...Als je roept dat Nederland islamiseert bij immigranten dan de deïslamiseert Nederland bij emigranten.
Het aantal emigranten 2013-2017 was 244.000 en het migratiesaldo 152.000
opendata.cbs.nl/statline/#/CBS…
Tijdens het #kinderpardon sprak Wilders ook over de 400.000 niet-westers ERBIJ.
Leugenaar, maar wedden dat de Kamer daar niet op zal reageren?
Wilders raakt toch wel erg overspannen. Nee,de regeling voor het kinderpardon zorgt er niet voor dat half Afrika hierheen komen.
...De link bij de tabel hierboven gaat over 2014 t/m 2018. De tabel in het plaatje zelf gaat over 2013 t/m 2017. Fout is ontstaan omdat ik eerst moest uitvinden welke periode de #PVV precies bedoelde en dat is dus 2013 t/m 2017: opendata.cbs.nl/statline/#/CBS…
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to flip van dyke
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!