My Authors
Read all threads
#onsaltin Eldeki son veri; 13Mart2020 saat 0830 verisi, göz önüne alındığında görüntü şu : (1)
(2) Kısaca grafikten ne görünüyor yazalım : Eylül2011de 1921 seviyesinden başlayan düşüş, taaa 2015Aralığına kadar sürmüş ve fiyat (neredeyse yarısına) 1046 seviyesine kadar gerilemiş.. Ve bu noktada düşüş trendi nihayetlenmiş..
(3) Ardından, ilk etapta, Temmuz2016da 1358 seviyesine doğru bir "tepki yükselişi" yaşanmış.. Daha sonra dalgalı bir seyir izlemiş ve Ağustos2018de 1160a gerilemiş.. Daha sonra ise, 1160dan beri yükselmiş ve geçenlerde 1703e ulaşmış..
(4) Bu hali ile, tipik bir A tepkisi (1358 tepesi), B geri çekilmesi (1160 dibi) ve C tepkisi (1703 tepesi) yapmış ve düzeltme sürecini tamamlamış görüntüsü var.. ancak kısa vadede ise, son diplerden geçen trend çizgisi henüz kırılmadığı için, bu C tepkisi bitmiştir, diyemeyiz..
(5) Bundan sonrasına ilişkin olarak, altta 1550 ve üstte 1714-1734 bandı, Kritik ve Önemli seviyeler olarak gözlenmekte.. Bu seviyelerden hangisinin kırılacağı ya da aşılacağı, bizlere de, bir gelecek projeksiyonu verecektir kanaatindeyim.. Şöyle ki :
(6) 1550nin kırılması:2011-2015 düşüşünün düzeltmesinin artık tamamlandığını ve artık bi gerileme süreci içine gireceğini düşündürecek.. 1714-1734 bandının aşılması ise, bunun bir düzeltme hareketinden çıktığını ve ilk etapta önceki tepenin yeniden deneneceğini düşündürecek..
(7) ONSALTIN 'ı bu bakışla izlemekteyiz.. Bilginize, sevgiler..
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Murat R. Arslanoğlu

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!