Intressant fråga av @isobelsverkstad; när effekterna av marknadsskolan är så uppenbara – hur kan inte alla vara emot?
Jag har tre förslag till förklaring >
1. Förväxling mellan kvalitet (kostar) och ”positiva” effekter av segregering (billigt).

Om du ser till att rekrytera väldisciplinerade elever med goda förutsättningar blir det lugn, studiero och hyfsade resultat. Detta kan lätt ses som bevis för hög verksamhetskvalitet.
2. Sned finansiering genom förväxling mellan ”likvärdighet” och ”rättvisa”.

Det är lätt att felaktigt dra slutsatsen att identisk skolpeng per elev ger rättvisa förutsättningar för olika verksamheter. Man måste förstå att uppdragen är olika för att inte gå i den fällan.
3. Rationell egennytta.

Föräldrar vars barn har rimligt goda förutsättningar och önskemål om lugn och studiero kan nog mycket väl (välja att?) bortse från systemeffekterna för att skydda de sina. Få av oss är beredda att ”offra” våra närmaste för det allmännas bästa.
Ovanstående tre mekanismer skulle kunna förklara stödet för liknande fenomen inom sjukvården. Exempel följer.
Segregering:
Vissa privata kirurgiska verksamheter får hög produktion och goda operationsresultat *bland annat* genom att exkludera de svårast sjuka patienterna, eller de med komplicerande andra sjukdomar.

(Obs: jag är inte emot privat kirurgi)
Den offentliga har ett utbudsansvar – t.ex att alla skall ha tillgång till en vårdcentral – som innebär att man måste bedriva verksamhet även där det är olönsamt. Ändå är uppdrag och ersättning samma (sned finansiering).

(Obs: jag är inte emot privata vårdcentraler, tvärtom)
Den som genom en sjukförsäkring (privat eller genom jobbet) ges möjlighet till kortare kö till exv en specialistläkarbehandling kommer förmodligen utnyttja den möjligheten, även om behandlingen teoretiskt kunde gjort ännu större nytta för någon annan (egennytta).
Nätläkarföretag har kunnat ge hög tillgänglighet (egennytta) genom att bara behandla på distans dvs de friskaste (segregering) med stöd av ett system för löpande ersättning som övrig primärvård saknar (sned finansiering).

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Andreas Thörneby

Andreas Thörneby Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @thorneby

7 Oct
Jag älskar marknadskrafterna! De skapar effektiva lösningar på mängder av problem.

Den som vill ha något höjer bara priset den kan tänka sig att betala tills det blir attraktivt för någon annan att tillhandahålla detsamma. >
Marknaden som universallösning för befolkningens behovstillfredsställelse inom alla möjliga områden har dock ett par uppenbara svagheter. >
Den fungerar nämligen bara med betalande kunder, dvs om den tilltänkta köparen är beredd att höja priset tills det blir värt att producera varan eller tjänsten. >
Read 16 tweets
29 Jul
Jag ser en ganska okritisk hyllning av den ökade mängden videobesök och andra distanskontakter i sjukvården.

Jag efterfrågar eftertanke, nyanser och självkritik. >
Kontakter som *lika gärna* kan ske på distans bör i regel ske på distans. Det sparar restid, minskar smittrisk osv.

Vid ”nya” besvär kan det gälla t.ex psykologiska frågor/samtal eller bedömning av enklare hudförändringar, eller ren egenvårdsrådgivning vid banala åkommor. >
Även när en distanskontakt medför tydligt sämre men ändå *acceptabel* bedömningskvalitet, jämfört med en fysisk kontakt, kan den vara försvarlig av resurs- och bekvämlighetsskäl. >
Read 13 tweets
14 Jul
Nu ska jag ge några exempel på varför det är så problematiskt att ekonomistyra sjukvård mot Goda Resultat, trots att det låter så logiskt.
Exempel:
”Ni får mer pengar ju högre andel av era patienter som är friska och nöjda efter 30 dagar”

ger till synes en stark drivkraft att verkligen ge järnet för att ge patienterna optimal behandling.

MEN det leder också bl.a till att
a) det lönar sig att behandla personer som faktiskt är friska dag 0, eller som är sjuka men har stor chans att tillfriskna spontant, utan behandling
Read 11 tweets
3 Jul
Några ytterligare funderingar efter flera intressanta och nyanserade kommentarer till gårdagens lilla tråd om mäns mående.
Jag är utanför mitt kunskapsområde och ber om ursäkt för eventuella omedvetna övertramp, men jag gör en chansning på att vi kan behålla den vänliga tonen som jag uppskattar mycket.
Har fått lära mig lite mer om bakgrunden till begrepp som ”fragile masculinity” (tack @zettermark) Vill förtydliga att det jag menar med mikroaggression i gårdagens tråd är när iofs relevanta begrepp används utanför sin ursprungliga betydelse i syfte att förnedra eller tysta.
Read 18 tweets
2 Jul
Några reflexioner om vårt kollektiva förhållningssätt till mäns mående.

[varning: evighetslång tråd]
Jag skriver utifrån personliga erfarenheter i mitt arbete som allmänläkare, inte utifrån djup, specialiserad kunskap eller forskning. Jag har jobbat med patienter sedan 19 år och medverkat i tusentals samtal.
Ämnet ”mäns mående” tangerar jämlikhet, könsidentitet och andra potentiellt känsliga frågor och brukar inbjuda till mer eller mindre medvetna feltolkningar. Jag är medveten om detta. Om du inte kan tänka dig att läsa tråden med vänligt hjärta kanske du skall hoppa över.
Read 35 tweets
19 May
Det enskilt värsta med new public management är den ofrivilliga inblicken i hur de styrande ser på välfärdens medarbetare, deras etik och drivkrafter.
Från första dagen på utbildningen till pensionsdagen handlar välfärdsyrkena om människokärlek och att sätta en stolthet i att alltid göra bästa möjliga för sina medmänniskor.

De insatser som gjorts och görs under nuvarande pandemi visar övertydligt vad jag menar.
NPM säger ”Vi litar inte på dig. Du är i grunden lat och oduglig. Se här, vi ger dig en slant om du gör det vi bestämt är rätt saker så du inte fuckar upp i onödan.”
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!