In Nederland hebben wij vrijheid van onderwijs:
Iedereen kan een school beginnen op basis van religie of levensovertuiging.
Ouders kunnen hun kinderen naar zo’n school sturen en hen daar op hun vrijheid laten beperken. (1)
@rudmer

#vrijheidvanonderwijs #art23 #passendonderwijs
Schoolbesturen en hun samenwerkingsverbanden hebben de vrijheid leerkrachten te overvragen.
Hen te overladen met protocollen en regeltjes. Klassen vol te laten proppen.
Leerkrachten hebben de vrijheid om leerlingen in een isoleer te plaatsen op speciaal onderwijs. (2)
Scholen hebben de vrijheid leerlingen te weigeren of te verwijderen zonder al te veel consequenties. Geen OPP’s op te stellen of het zelf in te vullen zonder ouders te kennen in hun instemmingsrecht.
En MDO's te organiseren, met héél veel FTE. (3)

#Ontwikkelingsperspectiefplan
SWV’s hebben de vrijheid om van het budget Passend Onderwijs héle andere dingen te doen.
Reisjes naar het buitenland, de organisatie uitbreiden (kost wat) met mooie managementfuncties.
De vrijheid om het budget op de plank te laten liggen. (4)
#lumpsum
aob.nl/nieuws/bij-sam…
Ouders? Die hebben ook vrijheid. Zij mogen een school uitkiezen. Ook als alle scholen in de buurt je kind afwijzen heb je het recht om 300km te reizen voor een school. (Als je geen VT-melding krijgt omdat iemand vindt dat dat niet in het belang is van je kind). (5)
#drangendwang
Ouders hebben de vrijheid op zelfredzaamheid: dat is waar de afgelopen kabinetten op hebben ingezet. Minder overheidbemoeienis.
Ouders mogen geheel zelfstandig ellenlange, klachtenprocedures doorlopen waar waarheidsvinding niet van belang is. (6)

#geschillencommissie
Ouders mogen ook naar de rechter. Als ze er tenminste geld en een lange adem voor hebben. Als ze het kunnen verdragen dat de maatschappij dat afkeurt.
Ouders zijn immers geen consument van scholen. (7)

destentor.nl/zwolle/school-…
Ouders hebben geen juridische band met scholen: je hebt het recht om je kind naar een school te brengen die door de overheid wordt betaald. Dus jij als ouder bent geen partij.
Maar de overheid mag op deze vrije scholen, amper controleren (8)
verus.nl/actueel/nieuws…
👆Dat is de vrijheid van het onderwijs.
En past jou kind daar niet in? Wordt het geweigerd? Is er geen passend aanbod?
Dan heb je het recht je baan op te zeggen om het kind toch te ondersteunen in de ontwikkeling. En de vele afspraken met hulpverleners af te lopen. (9)
Nu wil de @VVD jou als ouder de vrijheid ontnemen om kinderen te voorzien van thuisonderwijs.
Dat laatste strohalmpje die je had om je kind te onderwijzen (als je het kan betalen)..
Omdat scholen de vrijheid hebben dit níet te doen. (10)

vvd.nl/content/upload…
Omdat het onderwijs faalt, vindt de #VVD dat jij ouder je kind maar eerder naar school moet brengen.
En dat scholen alleen gecontroleerd hoeven te worden als blijkt dat andere niet-westerse entiteiten invloed hebben op ons onderwijs.(11)
#vrijheid
👆Dát is de vrijheid van het onderwijs. Vrijheid voor bestuurslagen. Vrijheid onze belastingcenten zonder verantwoording onjuist te gebruiken.
Vrijheid om internationale verdragen mbt mensenrechten niet na te komen. (12)

#vrijheidvanonderwijs #passendonderwijs #zelfredzaamheid

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Boze Ouders in het Onderwijs

Boze Ouders in het Onderwijs Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Boze_Ouders

11 Nov
"Zo is bij ouders het beeld geschapen dat álles mogelijk zou worden voor hun kind." zegt Ledoux.

Wat een statement. We zijn ver van 'alles'. We vechten voor het nakomen van de wet. Heeft een ouder dan teveel verwachtingen?

#passendonderwijs

nrc.nl/nieuws/2020/11…
Voorbeeld 1:
Dat een school de ondersteuningsbehoefte van een kind onderzoekt binnen de 6wk die de wet daar voor stelt.
En niet ouders bv 8mnd laat wachten en ouders in problemen komen met leerplicht.

#geenpassendonderwijs
Voorbeeld 2:
Dat scholen een ontwikkelingsperspectiefplan opstellen, met daarin handelingsdeel die in een overéénstemmingsgericht gesprek tot stand is gekomen met ouders.
#datgebeurddusniet
Read 11 tweets
11 Nov
"Het houdt niet op, niet vanzelf".
Hulde aan deze moeder (want ze hebben er niets meer aan, maar een volgend kind misschien wel)

#passendonderwijs #zwolle #decampherbeek

destentor.nl/zwolle/school-…
Zoveel mis met deze uitspraak uit 2018:
1. De zorgplicht is geschaad toen de school uit schreef zonder dat het kind was ingeschreven op een andere school.

uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument…
2. Het is niet de ouder die de ondersteuningsbehoefte van het kind moet aantonen, maar de school die het moet onderzoeken.
uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument…
Read 4 tweets
2 Jul
1) Beste onderwijsmensen: schooldirecteuren, IB-ers, schoolbesturen, SWV’s.
De vakantie zit er nu echt aan te komen. Kinderen blij naar huis op die laatste schooldag. Voor jullie nog de laatste loodjes en dan ook lekker vakantie.
2) Wij bij BO merken dat jullie zo voor de vakantie de knuppel behoorlijk in het hoenderhok hebben gegooid. Dat schijnt een jaarlijks terugkerend iets te zijn zo hebben wij ons laten vertellen: @OudersOnderwijs @Balansdigitaal weten al niet beter. De telefoonteams zijn versterkt.
3) De enorme toestroom van ouders in paniek omdat ze net te horen hebben gekregen dat hun kind na de vakantie niet meer welkom is. Een aanmelding niet op tijd behandeld kan worden. TLV’s niet zijn aangevraagd.
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!