ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಅಂತು ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಕಥೆ. ಈ ಕಥೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಕೊಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ರಣ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ , ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿರುವ ನನ್ನ ಅಮರುಕಶತಕದ ಅನುವಾದಕ್ಕೂ, ಅಂತು ಕಾದಂಬರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ!

ಓದಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಶಿಫಾರಸು.
#ಅಂತು - ವನ್ನು ಓದಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಶಿಫಾರಸು. ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ನಲ್ಲಿ, ಇ- ಬುಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇ-ಬುಕ್ ಗಳಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪಿಡಿಎಫ್ ನ್ನೇ ಹಾಕಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಿಂತ ವಾಸಿ ( ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ). #ಪುಸ್ತಕ #ಕನ್ನಡ
ಕಾದಂಬರಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಓದಲು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಬೇ ಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ರಣ ಚಿತ್ತಾಲರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ/ಮುಂಬಯಿ, ದತ್ತಾತ್ರಿ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರ ದ್ವೀಪವ ಬಯಸಿ/ಮಸುಕು ಬೆಟ್ಟದ ಹಾದಿ - ಗಳ ಕಾಣುವ ಬೇಲೂರು/ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿತು
ಥ್ರಿಲರ್ - ಮಾದರಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವವರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ. #ಕನ್ನಡ #ಕಾದಂಬರಿ #ಅಂತು #ಪ್ರಕಾಶ್ #ನಾಯಕ್ #Kannada #Novel #antu #PrakashNayak

I know the author personally for many years - He's written several short stories, and this is his first novel.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with ಹಂಸಾನಂದಿ

ಹಂಸಾನಂದಿ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @hamsanandi

18 Nov
I mentioned this #inscription in my talk:
*A trader from Banavasi (Karnataka), renovating a chaitya at Karle (Maharashtra)
*A trader from Kashmira renovated the gopura of #Beluru Channakeshava temple ( Karnataka)
* A chieftain from Karnataka built tempes on the banks of Yamuna Image
But naysayers say there was no concept of a country, and India is 70 years old.
Unfortunately, the neglect of manuscripts has continued till date ( this was written in 1988 by #JyotsnaKamat) #Karnataka #Education #ಕರ್ನಾಟಕದಶಿಕ್ಷಣಪರಂಪರೆ Image
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!