Discover and read the best of Twitter Threads about #Karnataka

Most recents (18)

கந்தா சரணம்...
கடம்பா சரணம்...
🙏🚩🔥
குக்கி சுப்பிரமணியசுவாமி கோயில், கர்நாடகம்.
#retweet #subramanya #karnataka #Skanda

கர்நாடக மாநிலத்தின், மங்களூர் அருகே உள்ள தட்சின கர்நாடக மாவட்டத்தில், சுல்லியா வட்டத்தில், குக்கி சுப்ரமண்ய எனும் கிராமத்தில் அமைந்துள்ளது.
இங்குள்ள மக்கள் இக்கோயிலை குக்கி சுப்பிரமணியசுவாமி கோயில் என்று அழைக்கின்றனர். இக்கோயிலின் மூலவரான முருகனைஅனைத்து நாகர்கள் தங்கள் குலதெய்வமாக வழிபடுகின்றனர்.
புராணக்கதைப்படி, கருடனுக்கு அஞ்சிய நாகர்களின் (பாம்புகளின்) குலத்திற்கு தலைவியான வாசுகி உட்பட அனைத்து நாகர்கள் இவ்விடத்தில் குடிகொண்டுள்ள சுப்பிரமணியசுவாமியைப் புகலிடமாகக் கொண்டுள்ளனர்.
Read 12 tweets
#Thread | Here's how climate-induced changes in plant behavior are hurting local economies across India.
wxch.nl/30SWTOW

#ClimateChangeIsReal
📸 Pixabay Man Picking Yellow Cocoa Fruit
1⃣ In #Uttarakhand, increasingly warmer winters are making #Rhododendrons bloom earlier than usual; during February-March instead of its usual schedule of March-May.

📸 Ssteaj - Own work, CC BY-SA 4.0
The season is not the best time for #Rhododendrons, because late winter rains in February-March wash away the blooms, affecting local population dependent on making juice, jams and jellies from the flowers.
#ClimateChange
Read 11 tweets
ಯಾವುದನೋ ಹುಡುಕುವಾಗ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಜನ್ನನ ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆಯಲಿ “ಭಾರತವರ್ಷ”ದ ಬಳಕೆ

#bhAratavarSha in #janna’s #yaSOdhara_carite (13th C CE)

SIrShAbharaNam dharegut-
karShaviLAsanada bhUmi sakaLajanakkam
harShamanIvudu bhArata
varShadayOdhyA suviShayadoL rAjapuram
The moonrise that’s the lustre of the boy’s teeth dispels sin which is a deluge of darkness, like moonrise dispels bees, thus folding the hearer’s hand lotuses(in respect)

Reminds of jayadEva’s #gIta_gOvindam
vadasi yadi kincidapi dantaruci kaumudi harati dara timiram atighOram
intembudumA kuvarana
dantaprabhe emba SItakaranudayadagha-
dhvAntaugha madhupa mAlike-
yan tolagise mugidudavana karasarasiruham

#yaSOdhara_carite #janna
v1-45
Read 66 tweets
Read 75 tweets
@ani7709 Nagpur - BJP

Although there may not be lead as much as last time for BJP, BJP is in comfortable position to win this seat.

Nana Patole uplifted spirit of INC cadre as he fought against heavyweight minister Gadkari. Gadkari couldn't move out of Nagpur for a while in this phase.
@ani7709 Bhandara-Gondiya - BJP

A neck to neck contest. BJP put a good fight in by poll held previously. Due to Nana Patole moved to Nagpur to contest, BJP somewhat got a relief to make this seat workout.
Both BJP & NCP put fresh candidates. It is going to be a cadre vs cadre fight.
@ani7709 Gadchiroli-Chimur - BJP
No any other CM has visited Gadchiroli as much as Devendra Fadnavis did. Development work has put edge to BJP in this seat.
Read 59 tweets
We know South India has had a very high number of inscriptions. And a very large percentage are related to #temples and #Dharma as we know and practiced. If any Dravida separatists contest this, please show them their place. 😆😆 #SSS #ಶಾಸನಸಾಹಿತ್ಯಸಂಚಯ #ಕನ್ನಡ
An army chief Karnataka, building temples on the banks of Narmada, Devasindhu(?) and Yamuna rivers. #ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ #ಶಾಸನ #SSS #ಶಾಸನಸಾಹಿತ್ಯಸಂಚಯ #ಕನ್ನಡ
Education centers "Ghatikasthana"s at Kalasa and Nagavi ( In present day Vijayapura & Dharawada dists, #Karnataka) #ಶಾಸನಸಾಹಿತ್ಯಸಂಚಯ #ಕನ್ನಡ in 1058 CE
Read 17 tweets
#Samosa ,a very popular dish in India was actually originated in middle East.
Abolfazl Beyhaqi (995-1077) an #Iranian historian mentioned it in his book" Tarikh-e Beyhaghi"
It was introduced to the #Indian subcontinent in the 13th or 14th century by traders from #CentralAsia.
#Samosa A dish with a savoury filling, such as spiced #potatoes, onions, peas, or lentils.
It may take different forms, including triangular, cone, or half-moon shapes, depending on the region.
The #Indian style, often accompanied by a chutney, is probably the most widely-known
The word #Samosa
(Hindi
समोसा /Urdu سموسہ )
can be traced to the #persian #sanbosag ( سنبوساگ)
The #pastry's name in other countries can also derive from this root, such as the crescent-shaped #Sanbusak or sanbusaj in the #Arab world. Or
"#Sambosa" in #Afghanistan
Read 18 tweets
೧. ಕರ್ನಾಟಕದ ಟಿ.ಎಫ್.ಆರ್ ಆರ್ ಈಗ ೧.೯ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಟಿ.ಎಫ್.ಆರ್ ಗುರಿ ೨.೧ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಗುರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
೨. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟುವ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಕಟ್ಟಳೆ ದೊರೆಯಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಂತಹ ತೀರ್ಮಾನ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು.
೩. ಜಂಟಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವುದು. ಜಂಟಿ ಪಟ್ಟಿ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಡಿತ ದೊರೆಯಲಿ.
೪. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ನುಡಿ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವೆಂಬ ಕಟ್ಟಳೆ ಮತ್ತೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು. ಐ.ಪಿ.ಬಿ.ಎಸ್ ಆಯ್ಕೆನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಟ್ಟಳೆ ಇದು.
೫. ಕನ್ನಡ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಂಟನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ನುಡಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಆಡಳಿತ ನುಡಿಗಳಾಗುವುದು. ಸಂವಿಧಾನದ ೩೪೩ನೆಯ ವಿಧಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ.
೬. ಇದರ ಜೊತೆ ಸಂವಿಧಾನದ ೩೪೩-೩೫೧ ವಿಧಿಗಳ ಮರುನೋಟ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸರಿಯಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಡೆಯಲಿ.
೭. ಕೇಂದ್ರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು.
Read 7 tweets
Read 934 tweets
Now that Twitter has 280 character limit, and today being #PurandaraDasa #Aradhane, reposting my story of Purandara Dasa in verse form!

In here, there are no miracles happening in #Purandara's life, but the transformation very real.Story runs in 25 verses in mallikAmAla meter
I must tell that Prof SKR opines that Purandaradasa was more likely from a place called #Kshemapura in Karnataka, & not PurandaraGada in MH.

I trust people like #SKR more than anyone. So my #Purandara dasa story, begins in #Kshemapura, a town in the Malnad region of #Karnataka
ಕ್ಷೇಮಪುರದಲಿ^^ ಇದ್ದನೊಬ್ಬನು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ನಾಮದಿ
ಹೇಮದಾಭರಣಗಳ ಮಾಡುತ ಮಾರಿ ಗಳಿಸುತ ನೆಮ್ಮದಿ
ನಾಮಮಾತ್ರಕು ದಾನವೆಂಬುದನಾತ ಸ್ವಲ್ಪವು ನೀಡದೆ
ನೇಮದಿಂದಲಿ ದುಡ್ಡುಮಾಡುವ ದಾರಿಯೊಂದನೆ ಕಂಡನು || ೧||
Read 30 tweets
#kanakadAsa- one of the best haridAsas. I am creating this thread to share excerpts from my discussion about 15 years ago on a now long-defunct site sangeetham.com

#haridasa #karnataka
born in bADa in hAvEri dt, north karnATaka. He had interesting life- warrior chieftain daNNAyaka/ sAmanta in vijayanagara empire; came under influence of tAtAcArya(rAjaguru) and vyAsarAyaru- drawn to path of devotion. Among haridAsas- treated on equal footing with purandaradAsaru
meritorious poet- wrote rAmadhAnya carite & haribhaktisAra (ShaTpadi kAvyas); mOhana tarangiNi (SRngAra) in sAngatya metre. rAmadhAnya carite compares rice with rAgi (millet)- poor man’s grain. rAgi is rAmadhAnya- kanaka concludes rAgi is superior &
more closer to to Lord`s heart
Read 48 tweets
Historical Buddhist statue at the Mes Aynak site in #Kabul, #Afghanistan, #Buddhism
Centuries old "Ekamukhalinga " ( Lord Shiva) in #Afghanistan , now in #Kabul Museum !
#Hinduism
Read 79 tweets
#KarnatakaTrustsModi #KarnatakaElection

Dear #Karnataka
Don’t be Silly,
Like Dilli,
Vote for change,
Dump the deranged,
Dynast entitled,
Whose speeches, in Italian
Have to be subtitled.
He rushes to throne
With strange urgency,
He talks of Liberty,
But reminds of emergency.
He says he ready
And ready to be king,
What nation thinks
Is yet another thing. #Karnataka #KarnatakaElection
He wants to get power,
Through this way or that,
Our lives as citizens,
To him,
like flies to swat.

He had his turn,
And robbed and ran horror,
Now come back pink faced
Smiling silly on saffron terror. #Karnataka
Read 5 tweets
Ramnagar, northern #Karnataka. Striking greenery!
Highway snack somewhere in north Karnataka's #Mango country. #farmfresh #KarnatakaElections2018
Even with so many diverging views about rival parties, both @BJP4Karnataka and @INCKarnataka supporters have an almost similar position on cm @siddaramaiah's state flag move. Most I spoke with in this region expressed discomfort on flag push. State pride, yes. But 🇮🇳 is flag!
Read 23 tweets
Drove from #Bangalore to #Hospet, a distance of 350 km, on March 25th to see the #Hampi ruins. Instead of going back via Chitradurga, turned onto NH 150A from NH 48 at Hiriyur. The Hiriyur - Hospet stretch has much less traffic compared to Chitradurga-Hospet. #IndiaRoadTrip
Soon after crossing Hiriyur en route to #Hospet (near #Hampi), the landscape transformed itself dramatically. There were beautiful craggy hills and fields with the characteristic red soil of the region, with moderate to scanty vegetation. #IndiaRoadTrip
The #Hiriyur to #Hospet route goes close to #Bellary (now #Ballary), w/ its many mines of the best quality iron. Saw trucks transporting iron ore plying on this route. Incidentally, Bellary has often been in the news for rampant illegal mining & export of iron ore. #IndiaRoadTrip
Read 65 tweets
Did you know that?
-Hindu Temples have to give Income Tax on all donations received; finances are controlled by the government;
-However, the same is NOT true for minority institutions which are 100% exempt from paying Income Tax
#reclaimtemples
Did you know that?
-The government, by law, if free to interfere in management of educational institutions run by #Hindu religious bodies
-The government is, however, NOT free to interfere in management of educational institutions run by minority religious bodies.
Did you know that?
-Practitioners of #Hinduism in their #temples (you and me) do not have a a say by law in the management of the temple;
-However, practitioners of minority faiths retain the freedom to determine the management of their places of worship
Read 10 tweets
Original Vedic names of the rivers of Punjab
1)Sutlej - Sutudri
2)Beas - Vipas
3)Ravi - Parusni
4)Chenab - Asikni
5)Jhelum - Vitasta
In later lit. Sutlej, Ravi & Chenab were known as Shatadru, Iravati & Chandrabhaga respectively. Punjab itself was known as Panchnad.
Sanskrit names of some other rivers of Indus system
Neelum - Krishnaganga
Kabul - Kubha
Swat - Suvatsu
Ghomal - Gomati
Kurram - Krumu
Read 13 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!