Annelies Profile picture
12 Jan, 14 tweets, 5 min read
Nieuwe #persconferentie, nieuwe vragen. Mijn ergernis over de aanwezige "journalisten" en de niet kritische vragen is er nog steeds. Ik kan er opnieuw honderden stellen, maar hier 12 vragen om vast mee te beginnen. 👇
1. Bij de “routekaart coronamaatregelen” wordt het risiconiveau alleen ingeschaald op het aantal positieve testen per 100.000 inwoners PER WEEK. Het hoogste risiconiveau bereik je al bij > 250 positieve testen per 100.00 inwoners per week. Waarom is deze grens zo bepaald?
2. Alle veiligheidsregio’s zitten in het hoogste risiconiveau. In meerdere veiligheidsregio's is er niets aan de hand qua ziekenhuisopnames en sterfte. Is het risiconiveau, met strenge maatregelen, hier van kracht voor mensen met een (flinke) verkoudheid en een positieve test?
3. Enige tijd geleden stelde dhr. Gommers dat het ESSENTIEEL is om mensen alleen te laten testen met een RT-PCR test als je ook echt symptomen hebt die passen bij het sars-cov-2 virus en ANDERS zijn dan gewoonlijk. 1/2
3. Vanaf 1 december worden echter ook mensen die geen symptomen hebben welkom geheten in de teststraten en is er ook sinds die datum een opmerkelijke stijging in positieve testen te zien. Waarom is dit zo besloten? 2/2
4. Een tijd geleden heeft Dhr. P. Borger samen met een tiental wetenschappers een retraction letter ingediend over de Corman-Drosten PCR paper. Inmiddels worden de bevindingen ondersteund door 20 verschillende peer-reviewed papers. Er is consensus! Wat denkt u hierover?
5. Ondanks de vele kritiek op de Corman-Drosten pcr paper en de woorden van Gommers, speelt u met het idee om de hele samenleving regelmatig te testen ongeacht symptomen. U wilt een coronapaspoort invoeren waarmee mensen met negatieve test meer “vrijheden” krijgen. Leg uit?
6. Bent u het eens dat onze grondrechten niet iets zijn wat een overheid aan ons uitdeelt of zomaar afneemt, maar wat ons juist zou moeten beschermen tegen een overheid? Zo ja, waarom denkt u dan vrijheden uit te kunnen delen waar ieder mens in beginsel al recht op heeft?
7. De druk op de zorg bestaat volgens recente berichten niet uit volle ziekenhuizen, maar juist uit de vele zorgmedewerkers die met een positieve test thuis zitten. Waarom worden andere zorgmedewerkers/aanbiedingen dan geweigerd? nos.nl/artikel/236381…
8. 1 december is de mondkapjesplicht ingesteld. Hoe staat het met het onderzoek naar de effectiviteit van het massaal gebruiken van niet-medische mondkapjes? Sinds de plicht zijn het aantal positieve testen flink omhoog gegaan, zal het kabinet blijven vasthouden aan de plicht?
9. Er wordt gesproken over een #avondklok , maar deze wordt (zoals het nu lijkt) nog niet ingevoerd. In november is echter een motie van dhr. Wilders aangenomen in de kamer waarin gesteld wordt dat er niet overgegaan mag worden op een avondklok. Wat voor waarde hebben moties nog?
10. Een #avondklok lijkt zo het nu lijkt vooral een symbolische waarde te hebben, net als het niet-medische mondkapje. Er is op dit moment al bijna niemand meer op straat in de avonduren, kroegen zijn dicht, kunt u mij de noodzaak uitleggen van een avondklok?
11. Door u wordt de covid vaccinatie gezien als de “heilige graal”. Er is niets onderzocht over de kans op besmetting en de besmettelijkheid na vaccinatie, volgens Marion Koopmans. Waarom moet dan perse de hele bevolking gevaccineerd worden?
12. In het laatste corona debat gaf u, dhr. Rutte, aan dat er niet in kaart gebracht wordt wat de neveneffecten zijn van de #lockdown en een eventuele verlenging van de lockdown. Ondernemers hebben grote zorgen. Waarom wordt dit onderzoek niet gedaan?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Annelies

Annelies Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @annstrikje

5 Jan
1. Vanaf 1 december is het mogelijk om ook zonder symptomen een PCR test af te nemen. Gevolg: meer “besmettingen”
2. Reden gevonden om het hele land in risiconiveau 4 te zetten: Lockdown.
3. “Besmettingen” en ZH opnames lopen op (volgens overheid en media) conclusie: “mensen houden zich niet aan de regels. Lockdowns werken gewoon”
4. Verlenging/verstrenging lockdown is nu onvermijdelijk, want mensen willen maar “niet luisteren”.
5. Invoering verplicht testen voor toegang tot openbare voorzieningen (ook kinderen onder de 12) gevolg: meer gevonden “besmettingen”.
6. Personeelstekorten door positieve testen lopen op, grote drukte in de ziekenhuizen, het is onhoudbaar.
Read 5 tweets
2 Jan
Mijn persoonlijke mening over de aankomende prik is denk ik duidelijk (#IkPrikHetNiet) maar ik ben wel voor ieders geïnformeerde vrije keuze hierin. Ik ben als journalist wat dieper in de materie gedoken en heb wat vragen: rivm.nl/documenten/uit…
1. In het onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van het Pfizer/BioNTech vaccin is juist de groep die het meest te vrezen heeft van het virus niet meegenomen. Hoe weten we of het vaccin voor hen effectief en veilig is?
2. Opgeroepen personen moeten in principe een legitimatie en oproepbrief meenemen, maar dit hoeft niet persé als de persoon herkenbaar is voor diegene die het toedient. Is dit niet gevaarlijk?
Read 9 tweets
23 Dec 20
Volgens onze overheid is in elke veiligheidsregio het risiconiveau "zeer ernstig" van kracht. Laat ik eens Friesland nemen dacht ik, ze zullen daar de ziekenhuizen en mortuaria wel vol hebben liggen. #coronamaatregelen
Friesland heeft volgens de laatste cijfers ongeveer 648.000 inwoners. Er zijn 34 positieve testen op de 100.00 inwoners, niet heel schokkend als je je bedenkt dat dit ook mensen kunnen zijn die last hebben van alleen een hoest/snotneus of juist helemaal geen symptomen hebben.
De ziekenhuisopnames? Moet een hoog aantal zijn zou je denken, als het risiconiveau "zeer ernstig" is. Dit zijn er voor heel Friesland zo'n twee/drie per dag. Voor een volledig beeld, het MCL (leeuwarden) neemt zo'n 29.000 patiënten per jaar op. 79 per dag.stz.nl/1096/over-ons/…
Read 4 tweets
8 Dec 20
Ik heb weer de moeite genomen om wat voorwerk te doen voor de journalisten die vanavond aanwezig zijn bij de #persconferentie. Mijn vorige vragen zijn niet gesteld, maar ik geef ze graag een tweede kans. Lezen jullie mee? @NOS @ADnl @volkskrant @RTLnieuws @nrc @Nieuwsuur
1. Volgens de cijfers van 7 december liggen er 470 mensen patiënten met een positieve test op de IC en 1190 patiënten op andere afdelingen. In totaal 1660 mensen. De druk op de zorg is niet anders dan andere jaren. Waarom dan nog vasthouden aan de maatregelen?
2. We moesten er eerst voor zorgen dat de IC niet overbezet raakte, daarna moest de druk op de zorg verminderd worden en als dat allemaal niet aan de hand is wordt er weer gefocust op het aantal "besmettingen", wanneer is het genoeg? Wanneer kunnen we weer terug naar normaal?
Read 13 tweets
28 Nov 20
Zie hier een stevig staaltje fearporn "journalistiek" van de @volkskrant. De effecten van de (disproportionele) maatregelen worden vakkundig op één hoop gegooid met de gevolgen van het virus zelf. Ik zal een aantal voorbeelden geven: volkskrant.nl/nieuws-achterg…
"Zelfs met alle beschermende maatregelen is de impact op de gezondheid 5x hoger dan in een gemiddeld griepseizoen." Al gelijk gaat de Volkskrant hier in de fout. Juist DOOR een heel aantal maatregelen, ik noem het opsluiten van ouderen in verpleeghuizen, is er een grotere impact.
Door te stellen dat er ruim 9000 mensen AAN covid overleden zijn informeert de @volkskrant de lezer onjuist. Je kan hoogstens stellen dat er 9000 mensen MET covid overleden zijn, maar ook dit is onduidelijk omdat het positieve PCR tests betreft die ongeschikt zijn voor diagnose.
Read 6 tweets
27 Nov 20
Oproep! Per 1 december is de #mondkapjesplicht helaas een feit. Voor mensen met medische of andere bezwaren breekt een zware tijd aan met veel strijd en discussie. Daarom is het tijd voor de actie: #liefvoorbezwaar
Vraag je winkelier hoe ze omgaan met de #mondkapjesplicht en met mensen die om hun moverende reden geen kapje willen dragen. Zo worden winkeliers bewust van de grote groep die bezwaar heeft tegen de plicht. Deel hun reactie op social media. Welke winkelier is #liefvoorbezwaar?
Deze scholengemeenschap zet EXTERNE stewards in om de #mondkapjesplicht en ontzegt leerlingen online onderwijs als ze niet aan de plicht willen voldoen. Deze school is niet #liefvoorbezwaar
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!