Ik krijg veel vragen over resultaten Janssen vaccin, is het nauw goed (genoeg) of valt t tegen? “Topline efficacy data are based on 43,783 participants accruing 468 symptomatic cases of COVID-19” (1/9).
jnj.com/johnson-johnso…
“moderate COVID-19 disease: lab-confirmed SARS-CoV-2 and 1 or more of the following: evidence of pneumonia, deep vein thrombosis, shortness of breath or abnormal blood oxygen saturation >93%, respiratory rate ≥20; or 2 or more systemic symptoms suggestive of COVID-19.” (2/9)
“severe COVID-19 disease: lab-confirmed SARS-CoV-2 and 1 or more of the following: signs consistent with severe systemic illness, admission to ICU, respiratory failure, shock, organ failure or death.” (3/9)
“level of protection against moderate to severe COVID-19 infection was 72% in the US, 66% in Latin America and 57% in South Africa, 28 days post-vaccination.” Dat lijkt (ook zonder betrouwbaarheidsintervallen) substantieel minder dan de 95% van Pfizer en Moderna. (4/9)
“vaccine was 85% effective in preventing severe disease across all regions, 28 days after vaccination. Efficacy against severe disease increased in time with no cases in vaccinated after day 49.” Lijkt heel goed, maar zonder BI moeilijk te interpreteren. (5/9)
“vaccine demonstrated complete protection against COVID-related hospitalization and death, 28 days post-vaccination.” Dat lijkt nog beter, maar zonder BI niet te interpreteren. Hoeveel in de placebogroep? (6/9
“There was a clear effect on COVID-19 cases requiring medical intervention (hosp, ICU admission, mech ventilation, ECMO, with no reported cases among participants who had received the Janssen COVID-19 vaccine, 28 days post-vaccination.” Zie opmerking bij 6/9. (7/9)
Pfizer en Moderna hadden wsl minder eindpunten voor severe disease, zkh-opn en sterfte. Voorlopig oordeel: Lijkt heel goed, maar ik hoop dat de data (en het vaccin) snel beschikbaar komen. (8/9)
Disclaimer: ik/UMCU werk met Janssen Vaccines in phase2 studie COVID-19 vaccin en klinische evaluatie E. coli vaccin. (9/9)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marc Bonten

Marc Bonten Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MarcBonten

30 Jan
"Dat staat in het advies van het OMT aan het demissionaire kabinet, dat in handen is van de NOS." Lek ligt niet bij OMT-leden, want die hebben t advies nog niet gezien.

-advies aan kabinet: basisscholen en kinderopvang kunnen weer open nos.nl/l/t/2366617 via @NOS
OMT heeft vrijdagochtend overleg gehad. Schriftelijk advies volgt altijd paar dagen later, maar strekking daarvan zal zeker eerder gedeeld worden met Den Haag. Mijn verbazing is dat @NOS dan nu al een advies "in handen heeft".
Inmiddels hebben alle #OMT-leden het verslag ook ontvangen. Dit verslag gaat n aantal uren na OMT naar Bestuurlijk Ambtenaren Overleg, en daarna ook nog naar OMT-leden, maar niet op dezelfde dag. (1/n)
Read 12 tweets
22 Jan
Prachtig werk van @GGD_RR en @ErasmusMC met – gelukkig – een fijne boodschap. Goed nieuws, maar niet te duiden als dat “het allemaal wel meevalt met die variant”. GGD ziet geen grootschalige verspreiding van Britse coronavariant in Lansingerland nos.nl/l/t/2365479 via @NOS
Die heeft officieel B1.1.7. Geschatte Re-waarde van variant B1.1.7 in NL nu 1.25. Tijdens lockdown, maar voor avondklok. De Re-waarde van niet-varianten is beduidend lager. Omdat die nog steeds voor 90% van de besmettingen zorgen is de gezamenlijke Re <1 (en daalt curve). (2/n)
Waarom dan geen/weinig verspreiding in Langsingerland? Stel werkelijke Re-waarde ter plekke is 1.25. We weten: veel geïnfecteerden besmetten niemand/weinig en enkelen velen (superspreaders). (3/n)
Read 6 tweets
3 Jan
De kogel is door de kerk en er kunnen 30.000 medewerkers in ziekenhuizen gevaccineerd worden. Goed nieuws, maar nu de uitvoering. Snelheid geboden, want daar is het allemaal begonnen: geen dag te missen. (1/n)
Vaccins zijn bedoeld om de zorg rondom COVID-19 ptn overeind te houden: medewerkers aan het bed die risico lopen op besmetting (IC, COVID-afd en SEH). Twee dosis nodig om over 4-6 wkn beschermd te zijn. (2/n)
Nu begint de stoelendans: medium care en verloskunde ook? Nee, schijnt besloten te zijn. Terecht, want er zal wsl niet eens genoeg zijn voor alle medewerkers op IC, COVID-afd en SEH. (3/n)
Read 13 tweets
27 Dec 20
Als je op 2e kerstdag in het bos wordt aangesproken op onbetrouwbare antigeentesten is t tijd om eea op een rijtje te zetten. Dit was het nieuws op 1e kerstdag (1/n):
nos.nl/artikel/236202…
In dit onderzoek: Patiënten met COVID-19 verdachte klachten (matig tot ernstig ziek), die zich meldden bij de coronahuisartsenpost en die een test bij de GGD niet konden afwachten. PanBio antigeentest vergeleken met PCR. (2/n)
298 deelnemers waarvan 35 PCR-pos (prev 11.7%): sensitiviteit 21/35=60% (95% BI: 42.1%, 76,1%), specificiteit 100% (95% BI: 98.6%, 100%). Voor PCR<32 pos (n=28; prev 9.4%) sensitiviteit 21/28=75% (95% BI: 55.1%, 89.3%). (3/n)
Read 14 tweets
16 Dec 20
Mooi artikel in Science waar iedereen met een mening iets uit kan halen. Lees echter het artikel voor je dat gaat doen. (1/n)
Het is geen modelstudie maar een (technisch goede) analyse van longitudinale incidentiecijfers en ingestelde maatregelen in heel veel landen. Probleem 1: veel maatregelen werden tegelijkertijd ingesteld, waardoor je het effect van 1 niet met zekerheid kunt vaststellen. (2/n)
Probleem 2: Maatregelen zijn gegroepeerd, waarbij verschillen in uitvoering tussen landen wegvallen (alsof wij hetzelfde deden als de andere EU landen). (3/n)
Read 7 tweets
21 Nov 20
Nogal wat traffic over onze model-studie over de haalbaarheid van regelmatig random testen van de bevolking. Ipv draadje, hier de samenvatting in @NTvG_actueel

ntvg.nl/artikelen/nieu…
Nog wat extra's: Wat ik ervan geleerd heb is de impact van de virale kinetiek. Stel 10 personen worden vandaag besmet en worden de in de komende week besmettelijk. Dat zal op verschillende dagen gebeuren. (1/5)
Test je ze morgen, dan is wellicht 1 pos (gaat in isolatie). De anderen hebben een neg test (hoeven geen maatregelen te volgen), maar worden nog pos (=besmettelijk) in volgende dgn. Als volgende testmoment te lang duurt, besmetten zij anderen. Dus moet je frequent testen. (2/5)
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!