Prachtig werk van @GGD_RR en @ErasmusMC met – gelukkig – een fijne boodschap. Goed nieuws, maar niet te duiden als dat “het allemaal wel meevalt met die variant”. GGD ziet geen grootschalige verspreiding van Britse coronavariant in Lansingerland nos.nl/l/t/2365479 via @NOS
Die heeft officieel B1.1.7. Geschatte Re-waarde van variant B1.1.7 in NL nu 1.25. Tijdens lockdown, maar voor avondklok. De Re-waarde van niet-varianten is beduidend lager. Omdat die nog steeds voor 90% van de besmettingen zorgen is de gezamenlijke Re <1 (en daalt curve). (2/n)
Waarom dan geen/weinig verspreiding in Langsingerland? Stel werkelijke Re-waarde ter plekke is 1.25. We weten: veel geïnfecteerden besmetten niemand/weinig en enkelen velen (superspreaders). (3/n)
Met 5 geinfecteerden in een populatie van 40K is er een reële kans op geen transmissie. Met 50 of 500 geinfecteerden is die kans aanzienlijk kleiner. Daarom: vroeg ingrijpen om spreading events te voorkomen. (4/n)
Goed mogelijk dat bewoners in de wijk, na alle aandacht, zich goed (misschien zelfs nog beter) aan regels hielden, waardoor de kans op verspreiding kleiner geworden is. (5/n)
We hebben in NL nu ook andere onbekende “Langsingerlanden”, waar variant B1.1.7 sporadisch voorkomt. Hopelijk leiden de strengere maatregelen tot hetzelfde effect als in het echte Langsingerland. (n/n)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marc Bonten

Marc Bonten Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MarcBonten

3 Jan
De kogel is door de kerk en er kunnen 30.000 medewerkers in ziekenhuizen gevaccineerd worden. Goed nieuws, maar nu de uitvoering. Snelheid geboden, want daar is het allemaal begonnen: geen dag te missen. (1/n)
Vaccins zijn bedoeld om de zorg rondom COVID-19 ptn overeind te houden: medewerkers aan het bed die risico lopen op besmetting (IC, COVID-afd en SEH). Twee dosis nodig om over 4-6 wkn beschermd te zijn. (2/n)
Nu begint de stoelendans: medium care en verloskunde ook? Nee, schijnt besloten te zijn. Terecht, want er zal wsl niet eens genoeg zijn voor alle medewerkers op IC, COVID-afd en SEH. (3/n)
Read 13 tweets
27 Dec 20
Als je op 2e kerstdag in het bos wordt aangesproken op onbetrouwbare antigeentesten is t tijd om eea op een rijtje te zetten. Dit was het nieuws op 1e kerstdag (1/n):
nos.nl/artikel/236202…
In dit onderzoek: Patiënten met COVID-19 verdachte klachten (matig tot ernstig ziek), die zich meldden bij de coronahuisartsenpost en die een test bij de GGD niet konden afwachten. PanBio antigeentest vergeleken met PCR. (2/n)
298 deelnemers waarvan 35 PCR-pos (prev 11.7%): sensitiviteit 21/35=60% (95% BI: 42.1%, 76,1%), specificiteit 100% (95% BI: 98.6%, 100%). Voor PCR<32 pos (n=28; prev 9.4%) sensitiviteit 21/28=75% (95% BI: 55.1%, 89.3%). (3/n)
Read 14 tweets
16 Dec 20
Mooi artikel in Science waar iedereen met een mening iets uit kan halen. Lees echter het artikel voor je dat gaat doen. (1/n)
Het is geen modelstudie maar een (technisch goede) analyse van longitudinale incidentiecijfers en ingestelde maatregelen in heel veel landen. Probleem 1: veel maatregelen werden tegelijkertijd ingesteld, waardoor je het effect van 1 niet met zekerheid kunt vaststellen. (2/n)
Probleem 2: Maatregelen zijn gegroepeerd, waarbij verschillen in uitvoering tussen landen wegvallen (alsof wij hetzelfde deden als de andere EU landen). (3/n)
Read 7 tweets
21 Nov 20
Nogal wat traffic over onze model-studie over de haalbaarheid van regelmatig random testen van de bevolking. Ipv draadje, hier de samenvatting in @NTvG_actueel

ntvg.nl/artikelen/nieu…
Nog wat extra's: Wat ik ervan geleerd heb is de impact van de virale kinetiek. Stel 10 personen worden vandaag besmet en worden de in de komende week besmettelijk. Dat zal op verschillende dagen gebeuren. (1/5)
Test je ze morgen, dan is wellicht 1 pos (gaat in isolatie). De anderen hebben een neg test (hoeven geen maatregelen te volgen), maar worden nog pos (=besmettelijk) in volgende dgn. Als volgende testmoment te lang duurt, besmetten zij anderen. Dus moet je frequent testen. (2/5)
Read 6 tweets
24 Oct 20
Het @C19RedTeam stelt zich nadrukkelijk op als alternatief #OMT en krijgt daarvoor veel ruimte in de media. Geen probleem, maar dan mag er ook kritisch naar hun adviezen gekeken worden. (1/n)
Sinds 22-10 dringt @C19RedTeam aan op onmiddellijke lockdown (c19redteam.nl/adviezen/) zie : @wimschellekens vandaag in @FD: “Nu krachtige lockdown, kunnen we over een paar weken ons leven weer enigszins normaal oppakken.” (2/n)
@C19RedTeam stelt dat NL moet indammen (richting 0 infecties in NL) ipv controleren/mitigatie (zo weinig mogelijk infecties, maar in elk geval toegankelijkheid zorg en risicopopulatie beschermen). (3/n)
Read 18 tweets
10 Oct 20
Ik denk niet dat de richtlijnen nu ineens veranderen. Hoe goed ook geanalyseerd, de studie heeft in de opzet een risico op bias, en 2 niet te verklaren uitkomsten (1/n).
Discussie over hydroxychloroquine krijgt nieuwe impuls nos.nl/l/t/2351726 via @NOS
De opzet is quasi-randomisatie: deelnemende ziekenhuizen gebruiken bij voorkeur HCQ, CQ of niks, dus de pt treft "willekeurig" een beleid. Maar in elk ziekenhuis wordt ook van t beleid afgeweken. Ptn zijn geanalyseerd obv gekregen behandeling en zijn niet gerandomiseerd. (2/n)
Correctie obv pt karakteristieken kan de effecten van bias verkleinen, maar je weet nooit in hoeverre dat gebeurd is. HCQ geefr 50% reductie in IC-opname, maar CQ doet niks op IC-opname. Dat is raar, en volledig onverwacht (want middelen leken inwisselbaar).
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!