Rapportsäsongen 2021 -

@ifknorrkoping smäller till med ett kanonresultat trots stök i styrelserummet och sidoverksamheter som gått knackigt

Men den transferdrivna modellen levererar - än så länge

TRÅD 👇👇👇

#Allsvenskan #fotbollsekonomi #peking #beijing
OBS! Nedan blandar och ger jag lite mellan koncernen (förening inkl. fastighetsbolaget, gym, restaurang etc)

Försöker vara tydlig när vi benar ut detta nedan.
Norrköping precis som övriga arenaägande klubbar som Malmö, Elfsborg har två affärsrörelser man driver - en fotbollsrörelse samt en fastighets- och restaurangrörelse vars syfte i grund och botten är att netto bidra till fotbollsrörelsen.

Men vi tar det från början, som vanligt
Några tal från ovan (moderföreningen) -

Rörelseintäkterna: 71.1m (76.1m 2019)
Pers. kost: 61.7m (69.1m)
Övriga kost.: 27.1m (36.9m)
EBITDA: -17.7m (-29.9m)
Transfers: 61.5m (52.6m) 👏
Årets resultat: 35.3m (12.5m) 👏
EK: 107.1m (71.9m)
Kassa: 22.6m (28.3m)
Resultaträkningen -

Rörelseintäkterna för moderföreningen (fotbollsverksamheten) föll 7% till 71.1m 2020.

Match ner till 4.1m (efterskänkta säsongskort), spons ner till 17.8m (mindre än @oskfotboll 18.5m)

Sändningsrättigheter upp till 25.1m och bidrag+gåvor på 12.2m (stat). Image
Om vi även kikar på dotterbolagen - restaurang, gym, arena - så visar sig viruset tydligt:

Raset i övrig nettoomsättning från restaurang och gymverksam. är slående. Dock stabila hyresintäkter primärt drivet av föreningens hyresavtal om plantimmar med kommunen på runt 20m per år. Image
Lurar också på om det är värdet av namnsponsoravtalet med Östgötaporten vi ser under "Sponsor och reklamintäkter" på 3.4m för 2020?
På kostnadssidan ser vi tydligt påverkan på personalkostnaderna av korttidspermitteringar samt reduktion i bemanning (från 64 till 54 för helåret).

Pers. kost ner till 61.7m (69.1m 2019)

Även Övriga kostnader (hyror, resor, material, arrangemang etc) ner 27% till 26.7m. Bra. Image
Bara att notera att dotterbolagen givetvis också sänkt rörelsekostnaderna från 28.1m 2019 till 20.5m 2020.

Personalen i rest. har givetvis permitterats och möjligen även gymmet. Den är ner 30% till 8.7m.

Anställda i dotterbolagen har följaktligen trimmats till 20 från 29 2019 Image
Detta leder till att EBITDA - rörelseresultat före avskrivningar och transfers - är minus 17.7m för 2020, men en förbättring från minus 29.9m 2019.

Primärt givetvis drivet av kostnaderna, men understyker också ett av Nkpgs problem:

Hur utmana över tid med mindre intäkter? Image
För rörelseunderskottet pluggas ju mer än väl av en extremt lönsam transferlåda, där 2020 genererade ett transfernetto på imponerande 47.4m.

Summan 2016-20 är 174.9m - högst i Sverige strax före Djurgården. Image
Detta är givetvis det som väger upp för underskotten i rörelsen, för arena-benet gör det inte.

@osynligahanden har gått igenom detta tidigare men snabbt överslag för 2020 ger att rörelseresultatet knappt finansierar investeringar, räntor + amorteringar.

osynligahanden.com/2019/12/31/are…
Med den extremt förenklade uppställningen nedan så kan vi se att fastigheten och kringverksamheterna måste generera tillräckligt med kassaflöde för att hantera löpande investeringar, räntebetalningar och amortering på reverslånet mot Norrköpings kommun... Image
...vilket den inte gjorde 2020 = arenan och kringverksamheterna blir en bojsten för resten av verksamheten - trots Norrköpings upplägg mot kommunen med planhyra och ett långt reverslån som löper till runt 1.3% ränta.
Balansräkningen -

Moderföreningens balansräkning domineras naturligtvis av spelarkontrakt, vilken växte med värvningen av Haksabanovic från West Ham för uppskattningsvis 18m

Notera att man har en utstående fordran på 32.9m (Almqvist till Rostov?) Image
...vilket i sin tur binder rejält med kapital. Rörelsekapitalet har ökat med 33.7m, vilket förklarar att föreningen känt sig tvingade att utöka en checkkredit på 10m under vintern

Återigen en påminnelse om likviditeten... Image
En liten passus: vi ser också problematiken med bokföringsmässigt värde av exempelvis spelarkontrakt på balansräkningen.

Värdet av hela truppen var 14m per 31 Dec 2019, och sen säljer man en spelare för det dubbla... ska återkomma med en snabb jämförelse här vid tillfälle
Kassaflödesanalysen -

Nkpg redovisar sina transferintäkter under den löpande verksamheten, som därför genererar mycket solida 46.3m under 2020.

Rörelsekap. ökade (minskar kassaflödet) med 33.7m och sen har man investerat 18.2m i spelare (Sead)

Netto: minus 5.6m till 22.6m Image
Så för att avrunda -

Norrköping har sannerligen fortsatt att leverera med sin spelarutvecklingsmodell som genererat feta överskott för föreningen och skickat upp den i det Allsvenska toppskiktet de senaste åren
Frågetecken runt hur uthållig den modellen är framåt. Transfermark. har problem, Nkpg tvingas ställa ut kredit till Rostov för att få det priset man vill ha för Almqvist

Rörelseint. är otillräckliga för att utmana i toppen över tid.

Arenan och de verksamheterna är frågetecken.
Nu får vi se hur den nya ledningen kommer agera, men det finns knappast utrymme för att förstärka spelartruppen. Kostnadskontroll blir viktigt, samt fortsätta jobba med sina rörelseintäkter.

- SLUT -
Tillägg -

Utan att blanda mig i förehav. mellan styrelsen och Hunt, är en fråga jag gärna sett någon lyfta på mötet utbet. på 1.9m som Hunt godkände utan att informera styrelsen, samt till vem den betalningen gick (klubb? agent?)

Känslan är att det kommer mer här. Mycket mer. ImageImage

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Anders Norlen

Anders Norlen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @andersnorlen

21 Feb
Rapportsäsongen 2021 -

"@Malmo_FF och stadion"

Började fundera mer efter MFFs rapport på den eviga diskussionen: Vad kostar egentligen stadion föreningen?

Och i förlängningen: är den ett lok eller ankare?

TRÅD 👇👇👇

#Allsvenskan #arenaekonomi #mff
Vad är problemet?

I korta drag: hyra eller äga.

De flesta klubbarna hyr in sig på en arena som kommunen äger och betalar enligt modellen grundhyra + någon slags avgift per åskådare + övriga säkerhetskostnader.

Under 2020 = inga åskådare, endast grundhyra....
...medan de som äger - MFF, Elfsborg, IFK Nkpg - sitter med fasta kostnader som fortfarande måste hanteras.

Om man hyr: lägre fasta kostnader, högre rörliga kostnader per åskådare

Om man äger: höga fasta kostnader, lägre rörliga.

Väldigt förenklat.
Read 22 tweets
19 Feb
Rapportsäsongen 2021 -

Länkar trådarna till respektive klubb allt eftersom talen kommer in och laddar på med lite jämförelser när vi får tillräckligt med klubbar som rapporterat

TRÅD(ar)
👇👇👇

#Allsvenskan #fotbollsekonomi
Read 5 tweets
19 Feb
Rapportsäsongen 2021 -

@Malmo_FF levererar den näst största förlusten i Allsvenskans historia, tätt bakom @ofk_1996 2019

Men låt oss gå lite djupare än så

TRÅD 👇👇👇

#Allsvenskan #fotbollsekonomi #mff
OBS! Notera att jag skriver ut koncernens tal primärt här. MFF driver sin verksamhet i moderföreningen och har sen två dotterbolag - MFF Event AB (restauranger etc) och Fotbollsstadion i Malmö Fastighets AB (stadion)

Skriver explicit om något gäller moderf., annars koncernen.
First things first -

Nej, MFF klarar helt fint den här lavetten.

Ja, man har fortfarande överlägset starkast finanser av alla Svenska klubbar.

Ja, man vann ju för f-n ligan.

Bara så alla vet vad utgångspunkten är
Read 26 tweets
19 Feb
Rapportsäsongen 2021 -

@oskfotboll redovisar sina tal för 2020 och 'smäller till med' (kanske lite stora ord) ett med ÖSK-mått mätt rätt robust år, både på planen och i böckerna

#Allsvenskan #fotbollsekonomi #ösk
(Obs! Notera att det är Örebro SK Elitfotboll AB som analyseras nedan, då det är bolaget som har elitlicensen och som helägs av föreningen) Image
Örebro kämpar på i Allsvenskans mellanskikt och nådde sin högsta placering på 6 år med sin fin-fina sjundeplats trots begränsade resurser och en väldigt defensiv strategi runt sportklubbens finanser. Image
Read 13 tweets
13 Aug 20
AIK FOTBOLL AB 2Q 2020 - Kostnadsbesparingarna biter

@aikfotboll släppte idag sitt resultat för andra kvartalet (Apr-Jun) 2020 och siffrorna imponerar..

..men som vanligt finns det några "men"
I "inför"-tweeten igår skrev jag att det var två områden som var värda att kika extra på: likviditeten och rörelsekostnaderna.

Likvida medel +13.1m från 30.8m 31/3 till 43.9m 30/6
Rörelsekostnaderna ner 38% (!) från 42.0m 1Q 20 till 25.3m 2Q 20 (41.1m 2Q 19)
Om vi börjar med likviditeten (kassaflödet) så är det tre områden som driver förbättringen:

1) Löpande verksamhet +4.6m
2) Rörelsefordringarna (utstående fakturor har betalats) med +4.7m
3) Man har fått en bonus för Linner-transfern (antar jag) på +2.6m

Totalt +13.2m
Read 11 tweets
13 Jun 20
'RÄDDNINGSFOND' ÖPPNAR FÖR NY FÖRDELNINGSMODELL AV DE ALLSVENSKA TV-PENGARNA

(Varning: lång tråd!)

@osynligahanden @oloflundh @noabachner @oskar_mansson @3fem2 @StudioAllsvensk @SEF_Elitfotboll

#Allsvenskan
@SEF_Elitfotboll har börjat arbetet med att strukturera en 'räddningsfond' för sina medlemmar (elitklubbarna) genom att belåna framtida TV+spelintäkter och låna ut dem till sina medlemmar i år, som ett slags förskott.

fotbollskanalen.se/allsvenskan/se…
@SEF_Elitfotboll bekräftar att man förhandlar med både staten och privata aktörer runt detta, där det i slutändan handlar om vilka villkor runt lånet som ska gälla. Det är sannerligen inte riskfritt och ingen "slam dunk" att en vanlig bank skulle tycka det är en superidé
Read 26 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!