Rapportsäsongen 2021 -

"@Malmo_FF och stadion"

Började fundera mer efter MFFs rapport på den eviga diskussionen: Vad kostar egentligen stadion föreningen?

Och i förlängningen: är den ett lok eller ankare?

TRÅD 👇👇👇

#Allsvenskan #arenaekonomi #mff
Vad är problemet?

I korta drag: hyra eller äga.

De flesta klubbarna hyr in sig på en arena som kommunen äger och betalar enligt modellen grundhyra + någon slags avgift per åskådare + övriga säkerhetskostnader.

Under 2020 = inga åskådare, endast grundhyra....
...medan de som äger - MFF, Elfsborg, IFK Nkpg - sitter med fasta kostnader som fortfarande måste hanteras.

Om man hyr: lägre fasta kostnader, högre rörliga kostnader per åskådare

Om man äger: höga fasta kostnader, lägre rörliga.

Väldigt förenklat.
Egen arena. Dröm eller mardröm?

Det beror på fall och situation.

Grundsyftet med att bygga nytt, eget är att öka intäkterna (nya intäkter som hyra, försäljning samt gamla - publik och marknad) mer än kostnaderna så att nettot blir positivt jämfört med där man står idag.
Problemet är att det tvingar en att bära en massa affärsrisker man tidigare inte hade: hur bra är man på att utveckla evenemang för publik och sponsorer? Driva hospitality? Vara fastighetsägare och hyresvärd?

Det är få synergier mellan ovan och kärnverksamheten på planen.
Så med detta i bakhuvudet, låt oss kika lite på MFF och Stadionprojektet som från ett svenskt perspektiv varit lyckat.

Att Stadion förändrat MFF som förening, det skriver nog varenda MFF-supporter under på

Intäkterna från match, spons, souvenirer visar tydligt "före och efter"
Men det kommer även kostnader.

Stadion var sannerligen inte billig (SEK 680m dividerat med 24000 stolar ger saftiga 28,000 per stol) och denna investeringskostnad plus löpande kostnader är vad som måste balanseras av en intäktssida om projektet ska ha livskraft.
Så vi vet att MFF som förening står på två huvudben: fotbollsverksamheten och fastighet och event.

I stort sett agerar de två benen separat från varandra - hyres- och restaurangverks. har lite med talangutveckling att göra.

Dock betalar fotbollen 'hyra' när det spelas match.
Så hur ser då event- och fastighetsbolagets bidrag till koncernen ut?

Det kräver att vi vrider och vänder och antar lite kring de tal som föreningen släppte häromdagen.

(Notera att detta är utbrytningar från konsolideringen. Jag kan ha fel här)
Så från toppen -

Event- och fastighet har intäkter. Dessa är primärt hyresintäkter från hyresgäster i fastigheten, sponsring- och reklam (namnavtalet med Eleda?) samt intäkter från försäljning i restaurangen - vars drift MFF Event AB tog över 2019.
Notera hoppet i försäljningen från 2018 till 2019 - när MFF Event AB tog över driften - och sen raset 2020 pga viruset.

Notera även fallet i hyresintäkter 2018 till 2019. När MFF Event AB tog över driften försvann externa hyran.

Totala intäkter 2020 25.3m, ner från 43.4m 2019.
Rörelsekostnaderna är driftskostnader (antar det är el, värme, vatten, sopor, försäkringar etc), personal (restaurang, vaktmästare, planskötare etc), matchkostnader (säkerhet?) och övrigt (inköp till restaurang, kiosk)
Totalt landar rörelsekostnaderna 2020 på 37m ner från 56.1m 2019, vilket ger ett rörelseresultat på minus 11.7m 2020, trots allt en förbättring från minus 12.7m 2020.

Min väldigt grova uppskattning är att hospitality-verksamheten i sig ger ett negativt RR på 14.0m.

Viruset...
I tillägg till detta är det den finansiella sidan av verksamheten.

Räntekost.: nere på 3.0m per år, jämfört med hela 9.8m 2014.
Investeringar: Fastigheten kräver löpande invest./underhåll. I RR skrivs fastigheten av med runt 9.7m per år - i linje med invest. på 8.9m/år 2014-20
2020 la man givetvis många investeringar på is, så spendingen landade på historiskt låga 4.2m.

Amorteringar: Fastighetsbolaget amorterar vanligtvis 13.6m per år, men 2020 (omförhandling med banken?) halverades detta till 6.8m

Konservera likviditeten.
Så vad detta innebär är att Event- och Fastigheten (Stadion plus driften) inte bär sig själv - med externa intäkter. I den bästa av världar hade rörelsen - event plus hyresintäkter minus driftskost. - genererat ett stort nog överskott för att betala räntor, amortering, capex...
...men i realiteten behövs ett bidrag från den sportsliga verksamheten i storleksordningen 25-40m per år!

2020 var det 25.7m, 2019 var det 48.1m (pga stora investeringar)
Men vad detta betyder är att det är kostnaden för föreningen (ägaren) att arrangera fotbollsmatcher på Stadion.

Detta är de kostnaderna som intäkterna från biljettförsäljningen måste täcka först innan de går till annat - löner, bussresor, träningsläger, pennor etc etc
Det blir i realiteten det sk. K/I-talet (kostnader dividerat med intäkter) för publikintäkterna, en procentsats man vill ska vara så låg som möjligt.

Man kan läsa det som "för varje hundralapp från biljetter så går X% till att betala för Stadion".

Det ligger runt 45-55 spänn.
Det är svårt att skatta detta för andra klubbar, men det är en otroligt viktig siffra. Anekdotiskt för Stockholmsklubbarna på Tele2 har jag läst att det ligger runt 40%, dvs i matcher med mycket publik behåller Bajen och Djurgården 60 spänn per intäktshundring.

Men ej verifierat
Så slutsats?

MFF har stora fasta kostnader för Stadion. Man är otroligt beroende av att hela tiden få dit mycket publik och spela många matcher. Europaspel är en av nycklarna.

Ett år med dåliga sportsliga resultat = lite publik så blir K/I-talet snabbt stort...
...dvs Stadion blir ett sänke som sporten mer eller mindre måste baila ut.

Tydlig skillnad i nettoeffekten av bidragen till 'hyresklubbar' som inte har en kostnadssida, jmf med MFF som har som stora fasta kostnadsmassa att hantera.

- SLUT -

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Anders Norlen

Anders Norlen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @andersnorlen

20 Feb
Rapportsäsongen 2021 -

@ifknorrkoping smäller till med ett kanonresultat trots stök i styrelserummet och sidoverksamheter som gått knackigt

Men den transferdrivna modellen levererar - än så länge

TRÅD 👇👇👇

#Allsvenskan #fotbollsekonomi #peking #beijing
OBS! Nedan blandar och ger jag lite mellan koncernen (förening inkl. fastighetsbolaget, gym, restaurang etc)

Försöker vara tydlig när vi benar ut detta nedan.
Norrköping precis som övriga arenaägande klubbar som Malmö, Elfsborg har två affärsrörelser man driver - en fotbollsrörelse samt en fastighets- och restaurangrörelse vars syfte i grund och botten är att netto bidra till fotbollsrörelsen.

Men vi tar det från början, som vanligt
Read 22 tweets
19 Feb
Rapportsäsongen 2021 -

Länkar trådarna till respektive klubb allt eftersom talen kommer in och laddar på med lite jämförelser när vi får tillräckligt med klubbar som rapporterat

TRÅD(ar)
👇👇👇

#Allsvenskan #fotbollsekonomi
Read 5 tweets
19 Feb
Rapportsäsongen 2021 -

@Malmo_FF levererar den näst största förlusten i Allsvenskans historia, tätt bakom @ofk_1996 2019

Men låt oss gå lite djupare än så

TRÅD 👇👇👇

#Allsvenskan #fotbollsekonomi #mff
OBS! Notera att jag skriver ut koncernens tal primärt här. MFF driver sin verksamhet i moderföreningen och har sen två dotterbolag - MFF Event AB (restauranger etc) och Fotbollsstadion i Malmö Fastighets AB (stadion)

Skriver explicit om något gäller moderf., annars koncernen.
First things first -

Nej, MFF klarar helt fint den här lavetten.

Ja, man har fortfarande överlägset starkast finanser av alla Svenska klubbar.

Ja, man vann ju för f-n ligan.

Bara så alla vet vad utgångspunkten är
Read 26 tweets
19 Feb
Rapportsäsongen 2021 -

@oskfotboll redovisar sina tal för 2020 och 'smäller till med' (kanske lite stora ord) ett med ÖSK-mått mätt rätt robust år, både på planen och i böckerna

#Allsvenskan #fotbollsekonomi #ösk
(Obs! Notera att det är Örebro SK Elitfotboll AB som analyseras nedan, då det är bolaget som har elitlicensen och som helägs av föreningen) Image
Örebro kämpar på i Allsvenskans mellanskikt och nådde sin högsta placering på 6 år med sin fin-fina sjundeplats trots begränsade resurser och en väldigt defensiv strategi runt sportklubbens finanser. Image
Read 13 tweets
13 Aug 20
AIK FOTBOLL AB 2Q 2020 - Kostnadsbesparingarna biter

@aikfotboll släppte idag sitt resultat för andra kvartalet (Apr-Jun) 2020 och siffrorna imponerar..

..men som vanligt finns det några "men"
I "inför"-tweeten igår skrev jag att det var två områden som var värda att kika extra på: likviditeten och rörelsekostnaderna.

Likvida medel +13.1m från 30.8m 31/3 till 43.9m 30/6
Rörelsekostnaderna ner 38% (!) från 42.0m 1Q 20 till 25.3m 2Q 20 (41.1m 2Q 19)
Om vi börjar med likviditeten (kassaflödet) så är det tre områden som driver förbättringen:

1) Löpande verksamhet +4.6m
2) Rörelsefordringarna (utstående fakturor har betalats) med +4.7m
3) Man har fått en bonus för Linner-transfern (antar jag) på +2.6m

Totalt +13.2m
Read 11 tweets
13 Jun 20
'RÄDDNINGSFOND' ÖPPNAR FÖR NY FÖRDELNINGSMODELL AV DE ALLSVENSKA TV-PENGARNA

(Varning: lång tråd!)

@osynligahanden @oloflundh @noabachner @oskar_mansson @3fem2 @StudioAllsvensk @SEF_Elitfotboll

#Allsvenskan
@SEF_Elitfotboll har börjat arbetet med att strukturera en 'räddningsfond' för sina medlemmar (elitklubbarna) genom att belåna framtida TV+spelintäkter och låna ut dem till sina medlemmar i år, som ett slags förskott.

fotbollskanalen.se/allsvenskan/se…
@SEF_Elitfotboll bekräftar att man förhandlar med både staten och privata aktörer runt detta, där det i slutändan handlar om vilka villkor runt lånet som ska gälla. Det är sannerligen inte riskfritt och ingen "slam dunk" att en vanlig bank skulle tycka det är en superidé
Read 26 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!