1

Rıdvan Dilmen'e üç soru, ardından kısa bir flood...

Dönemin Fenerbahçe Başkanı Şehzade Ömer Faruk Efendi, o General Harington'un Çay Partisi'ne niye katıldı?

Yoksa "dostluk maçı" mıydı?

"Destansı" anlattığınız "direniş maçı" kupası öznesinin çay partisine kim katılmadı?
2

Tevhîd-i Efkâr’ın 6 Ağustos 1923 tarihli haberine bakalım:

Baaşlık “Tarabya’da Dünkü Bahçe Eğlencesi”...

“Dün, General Harington tarafından Tarabya’da Summer Palace’ta (garden party) denilen bahçe eğlencesi tertip edilmiş ve bu eğlenceye Türk ve ecnebi olmak üzere..."
3
"beş yüz kişi davet olunmuştur”.

Habere göre bir İngiliz vapuru öğleden sonra
saat üçte misafirleri İstanbul’dan alıp Tarabya’ya götürmüş ve İngiliz sefaretinin yazlık sarayının kapısında General Harington ve eşi tarafından karşılanmışlardı.
4
Haberin verdiği ayrıntılara göre yazlık saray bayraklar ve çiçeklerle donatılmıştı.

Bahçede bir İngiliz askeri bandosu, içeride ise orkestra vardı.

Konuklara ikram olunan menünün çok zengin olduğu da belirtiliyordu.
5
Tevhîd-i Efkâr, Halife Hazretleri namına Seryaverin de davette hazır bulunduğunu ayrıca Halife Efendi’nin oğlu Ömer Faruk Efendi, Adnan Bey, Selahaddin Adil Paşa, Re’fet Paşa, müşavir askerler, Kaymakam Tevfik Bey’in de davete icabet ettiğini haber veriyordu.
6

Tevhîd-i Efkâr haberin devamında davet hakkındaki tutumunu şöyle yazıyordu:
“Tarabya’da General Harington tarafından tertip edilmiş olan dünkü bahçe eğlencesine Sermuharririmiz, takip ettiği meslek-i siyasi itibariyle iştirak etmemiş..."
7
" ve General Harington tarafından gönderilmiş olan davetnameyi iadeye mecburiyet görmüştür. Bu adem-i
icabetin sebebini ise Sermuharririmiz, İngiliz başkumandanına irsal ettiği zirdeki mektubda izah eylemiştir:”
8

Demek ki Fenerbahçe Başkanı, bugün direniş maçı diye yutturulmaya çalışılan o kupanın bir "dostluk maçı" kupası olduğunu biliyordu ki, çay partisine katılmakta sakınca görmemişti...
9

Doğru olan o dönem için demek ki buydu.

Ama neredeyse 100 yıl sonra birilerinin o maçı, üstelik İzmir'in kurtuluşundan, Mudanya'da Ateşkes anlaşması imzalandıktan 9 ay sonra yapılan bu maçın bir "direniş maçı" olarak lanse edileceğini hiç düşünememişti...
9

Rıdvan Dilmen, sanırım Fenerbahçe Başkanı'nın Kurtuluş Savaşı'nı sülalesi adına "devralmak" için bir ara Ankara'ya da gitmeye niyetlendiğini, ama Atatürk'ün onu engellediğini, sonra ülke dışına çıkardığını, hatta ülkeye dönemeden Kahire'de hayatını kaybettiğini de bilmiyordur
10

Mustafa Kemal, Anadolu hareketinin başarıya ulaşacağının ortaya çıkmasıyla Padişah tarafından başlatılan bu girişimin Ömer Faruk Efendi’yi Milli Mücadele’nin başına getirerek onu yeni padişah yapmayı planladığını şöyle anlatıyor:
11

“Şahsen Ömer Faruk Efendi’yi tanırım. Bana bazı mektuplar yazmıştı ve kendisiyle yakından temasta bulunan bazı arkadaşlarla da şifahen haber göndermişti. Bana gönderdiği şeylerde diyor ki...."
12

"...Ben oraya geliyorum. Ben oraya gelir gelmez, benim şeraitimi şimdiden tespit ediniz ve buradan birtakım insanlar getireceğim ve benimle beraber kalacaklardır. Doğrudan doğruya istihdaf ettiği gaye, halife ve padişah olmak...."
13

Neyse, isteyen, gerçekleri öğrenmeye niyet eden okur...

Ben şu Harington'un meşhur garden party'sine katılmayanı anlatayım mı biraz?

Mesele "Direniş"se, bence bayağı örnek bir direniş göstermiş Tevhîd-i Efkâr gazetesinin başyazarı Velid Ebuzziya...
14

Velid Ebuzziya,Tevfik Bey'in oğlu. Mütareke devrinde Millî Mücadele taraftarı yayınları dolayısıyla İngilizler tarafından tutuklanıp Malta Adası’na bir yıl kadar sürgün edilmiş; dönünce de Tevhîd-i Efkâr’ı çıkarmaya başlamış. Tam muhalefet. Matbaasında “Mim Mim”i kurmuş.
15

İşte o yüzden gitmemiş çay partisine..

Öyle bir mektup yazmış ki, doğrudan General Harington'a hitap etmiş...
16

Mektubu Fransızca yazmış Velid Bey...

Şöyle baaşlamış:

“Konstantiniyye, 29 Ağustos, 1923.

Konstantiniyye İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı Ekselans Sir Charles Harington’a.

Ekselans,...."
17

"29 Ağustos günü Tarabya’da tertip edilecek bahçe partisine şahsımı davet eden mektubunuzu almış bulunuyorum.

Maalesef kendimi, bu davete icabet edemeyeceğimi beyan etmek zaruretinde görüyorum.
Bunun sebepleri şu şekildedir:..."
18

"Ekselans, 16 Mart 1920 günü üzücü bir olay vuku bulduğu, İngiliz askerlerinden müteşekkil bir çetenin Makriköy’deki evime baskın yaptığı, tabancaları ellerinde subayların, inanılmaz ve akıl almaz bir kabalık ve vahşilik ile beni tutukladığı malumunuzdur...."
19

"Bu subaylar aileme de kötü muamele ettiler. Bilhassa hasta yatağındaki anneme saygı göstermediler. Daha sonra bir seneden fazla hapis yatacağım Malta’ya sürgün edildim.

Ekselans, bilindiği üzere; şahsıma ve bazı hemşerilerime karşı olan bu keyfi ve zalimane tutumun..."
20

"yalnızca medeni Avrupa’nın tüm kurallarına mugayir olarak rezil ve insanlık dışı bir şekilde çiğnenmiş vatanımıza karşı vazifemizi yaptığımız için, canavarca ve merhametsizce ülkemizi işgal edenlere boyun eğmediğimiz için olmuştur..."
21

Mektup şöyle bitiyor:
"Ekselans, İngiltere’ye karşı olan hislerimin tabiatını.... gerçeğini göz önünde bulundurarak, davetinize icabet etmemek zorunluluğumu anlayışla değerlendirecek ve beni mazur göreceksinizdir...."
22

Gördüğünüz gibi General Harington'a böyle de bir direniş var Rıdvan Bey... Gitmemiş davete :-)

Kupanız müzenizde çok değerlidir elbette ama lüffen "direniş" filan diye, hele 2021'de....

Tarih var...

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with mehmet senol

mehmet senol Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mehmetsenol

11 Jan
1
Terkedişimizin 10. yılında Mecidiyeköy, Stad, Mekanlar, Galatasaray'ın taraftar alt kültürü ve Ali Sami Yen Stadı üzerine bir flood yapmak istiyorum.

Biraz da içimi(zi) dökeceğim(z)....

Buyrun....
2
Stad, şehrin stad kültürünün, ondan neşet eden taraftar alt kültürlerinin en önemli parçalarından biriydi.

Galatasaray Taraftar Alt Kültürü orada doğdu.

Yeni kitabımda o kültürün filizlenişini, yaygınlaşmasını ayrıntılı yazacağım.

Tarihe kalsın; unutulmasın diye....
3
Galatasaray’ın en büyük hatası, dönemin iktidarının-bugün de devam eden- doymak bilmeyen kentsel rant iştahına gücünün yetip engel olamamasıydı.

Böylece, bu kentin kolektif hafızasında 30’lardan beri yer etmiş- aslında kültürel- bir mekan yerini iğrenç gökdelenlere bıraktı.
Read 43 tweets
9 Jan
Ne yazık ki, Galatasaray tribününün en özel isimlerinden birini, sevgili arkadaşım Volkan İşcen’i bu sabaha karşı kalp krizinden kaybettik...

O’nu tarihe kaydetmek, bilmeyenlere biraz anlatmak istiyorum.. Image
Galatasaray tribünlerinin en renkli gruplarından Karşı’nın kurucularındandı Volkan...

Sadece tribünü düşünür, arkadaşlarıyla tribünü daha güçlü ve modern kılmak içim kafa patlatırlardı.. Image
Harika bir arkadaş grubuydular... pankartlarını her zaman her maça götürürlerdi... Sürekli birlikteydiler; maçlara öncesinde hazırlanırlar, Kapalı’da hep aynı yerde maç seyrederlerdi.. Image
Read 8 tweets
5 Sep 20
Fenerbahçe'nin diğer kulüp ürünlerini de kendi mağazasında satmak istemesi, bundan tam 16 yıl önce yaptığımız bir toplantıyı anımsattı.

Tarihe not düşmek için bilinmesinde fayda var.

Belki futbolda ufku olmayan kişilerin hakimiyetinde neden ilerleyemediğimizi de açıklar. (1)
2004'de Bilgi Üniversitesi'n bir toplantı yapıldı.

Dönemin TFF Başkanı Levent Bıçakçı, üniversiteden Türk futbolunun nasıl çağdaş bir yapıya kavuşturulabileceğine dair bir çalışma yapmasını istemiş, üniversite de değişik açılardan bakabilecek isimleri bir araya getirmişti.
Levent Bıçakçı ve arkadaşları, hocalar, gazeteciler, yazarlar yaklaşık 20 kişi o saatlerce konuyu masaya yatırdı.

Herkesi hatırlayamıyorum ama Mehmet Demirkol'dan Tanıl Bora'ya, Atilla Gökçe'den Yiğit Ekmekçi'ye Levent Bıçakçı'dan Aydın Uğur'a geniş bir spektrumdu. (3)
Read 13 tweets
31 Aug 20
Gece vakti 53 yıldır hala anlaşılamayan bir şarkı ve mana arayışı denemesi:

Bob Dylan ve All Along the Watchtower...
Bob Dylan konuya küt diye giriyor.

Öncesinde ne var filan bilemiyoruz...

İki kişi, Joker, yanındaki Hırsız konuşuyor... Joker, Hırsız'a 'burdan dışarı bir yol olmalı' diyor ve devam ediyor:
"İşler fena karıştı, bir türlü huzur bulamıyorum. Patronlar içer şarabımdan, çiftçiler kazar tarlamı; bu satırdakilerin hiçbiri bilmez bunların değerini'...
Read 30 tweets
6 Jul 20
Galatasaray’ı iyi yönetmek, bir “namus meselesi” değil, stratejik, uzun vadeli, iyi düşünülmüş bir planlama meselesidir.

Eski usül kavramlarla, ülkenin bir çok konuda ilklerini gerçekleştiren, Batıya açık bir kurumunu tarif etmek, yönetmeye çalışmak, başarsızlık getirir.
Yeni sezon, bir fırsat sunuyor bize.

Futbolda akıllıı bir küçülme, Avrupa’da planmış örneklerinin artık başarıya ulaşmaya başladığını gördüğümüz “yatırım kulüpleri”nin izlediği yolu incelemek için tam zamanı...
Ülkemizdeki koyu partizanlaşmış, futbolu tamamen kapsamış kayırmacılığın egemenliğindeki dünyaya karşı geliştirilebilecek stratejinin en önemli ayağını, daha az bütçeyle daha yetenekli ve cevval, genç bir takım yaratmak oluşturuyor.
Read 6 tweets
2 Apr 20
1/ Hazır #EvdeKal iken, büyük şair ve sıkı Galatasaray Ülkü Tamer'in ölüm yıldönümünde bize bizzat anlatıp özel fotoğraflarını paylaştığı şu çok güzel maçın hikayesini anlatayım.

Haldun Tanerli, Orhan Kemalli, Erol Günaydınlı, Parçalı formalı Edebiyatçılar-Tiyatrocular maçını... Image
2
Sağda Galatasaray formasıyla Haldun Taner, solda Orhan Kemal. Hakem Halit Kıvanç..

Yer, Altunizade.. Nazım Hikmet'in oğlu Memet Fuat'ın evinin yanındaki saha.. Image
3

Rahmetli Ülkü Tamer bize "Bazı hafta sonları Altunizade’ye Memet Fuat’ı ziyarete giderdik. Orada piknik yapardık. Ama küçük bir saha da vardı orada ve kendi aramızda futbol oynuyorduk." demişti.

Futbolu seven edebiyatçıların maçları 1950'lerin sonlarında başlamış.
Read 21 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!