2. Gara’nın Wikileaks Belgeleri
Ya da Pandora'nın Gara Kutusu
GARA OPERASYONUNUN SIRRI
Ahmet YOZGAT
3. Önce başsağlığı… Bilindiği gibi son Gara Operasyonu, Milletimizin yüreğine su serperek sevinç dalgası husule getirirken, bir burukluğu da beraberinde yaşattı. Zira Gara mağaralarında, 13 Vatan Evladı, başlarına kurşun sıkılarak şehit edildi.
4. Onlara, Şanı Yüce Allah'tan, Rahmet diliyor; Milletimizin ve Devletimizin, onlardan razı olduğunu bir kere de biz yazmak istiyoruz. Tüm vatanseverlerin, Milletsayarların ve de hepimizin başı sağ olsun!
***
5. Derindunta sayfalarından ve yakinen tanıdığınız Doktorumuz Sevgili Ahmet Bozyiğit sordu; "Abi, Gara şehitleri -Küreselciler-Fetö-Barkey-PKK bağlantısı konusu ile ilgili olarak, derinlemesine bir analize ihtiyacımız var! Bekliyoruz…"
***
6. Twitter'da, “Türkler Aya mı Çıkmakta?” Konulu tvitmakalemizi okuduğu anlaşılan, kod adını hatırlamadığımız bir kardeşimizin; fakiri, “Masal olduğunu baştan söyleseydin ya!” uyarısı üzerine; ben de sizi uyarayım: Size bir “Gara Masalı” anlatacağız.
7. Ola ki masal sevmiyorsanız, hiç bulaşmayın bu yazıya. Kendi sığ hakikatinizin sularında yüzmeye devam edin! Rahat edersiniz, kafanız yorulmaz… Zaten bu yazıyı, Sevgili Doktor Ahmet için kaleme aldık. Zira o kendi kaşındı!
8. Efendim! 2021 Şubat Ayı, oldukça hareketli tamamlanmak üzere… Dört ay önce yaşanan Amerikan Seçim sonuçları, göreceli olarak alındı; malum.
9. Ve Resmi WASP Sisteminin, daha fazla patlak vermemesi adına, kabataslak bir biçimde, Siyaset ve Devlet rotası doğrultulmuş görünse de Derinlerde, henüz sonuç yok; istikamet şaşkın ve istikbal muğlak...
10. Sonucun asıl belirleyeni, Başkan Biden’in Politik Koordinatı/Koordinatları olacak, diyelim. Yani Başkan’ın durduğu yer ve duruş şeklinin aşikar ve sabit olması lazım…
11. Sabitlenmiş Biden Koordinatı’nı belirleyecek olan da “Binyıl-Yüzyıl Gücü”nün pazarlık masasındaki bilek savaşı olacak. Tı... Daha önce yazdık: Ki şurası kesin; Biden, Kraliçe’nin oluruyla iğreti olarak oturdu tahta. Asıl pazarlık, Galler Masasında sürüyor.
12. Yukarıda, Binyılcılarla Yüzyılcılar arasında “Pazarlık Savaşı” dedik de... Bu savaşın rengi, “Küresel Kripto Binyılcı Rahipler Aklı ve Gücü” ile Yüzyılcıların arasını, çoktan atladı. İlk parselde olan bitenlerin nihayetinde, “Küresel Sızıntı” yenik durumda...
13. Yani artık “Tanrı’yı Kıyamet’e zorlamak” ve Armageddon yok! Bu netice, Hanedanların ortak zaferi... Varın noktadaki sorunsa Zafer'in kaymağını kimin yiyeceği? Kısaca bu!
14. Başta Sabık/Düşük İngiliz Hanedanları ve onların “Kıtalı Akrabalar”ı, Yüzyıl Kraliçe’sinden kıl koparma derdindeler, hem de “Enternasyonal Sızıntı”ya yaslanarak...
15. Bu molada, şunu hatırlatalım: Daha önce yazıp çizdiklerimiz sebebiyle Galler Masası paydaşı Hanedanlar arasında da bir koordinat farkı olduğunu biliyordunuz/biliyorsunuz. Malum; Babil ve Mısır kökeninin farkı ile oluşan bir koordinattı sözünü ettiğimiz...
16. Bununla beraber; Gerek Mısır Mavileri ve gerekse Babil Hanedanlarının kendi aralarında da ufak tefek başkalıkların olduğu da malumun ilanı olur.
17. Yani dememiz o ki bunca “kod Farkı”na rağmen… Esasında; Kraliçe, Tarihi bir ilk yaparak; Kendi Şatosunda kurduğu Galler Siyaset ortaklığıyla Mısır ve Babil Hanedanlarını buluşturduğu gibi…
18. Mısırcılar arasındaki, Binyılcılığı da tekleştirdi ve herkesin kan rengini, “Kolektif Mavi Ton”da birleştirdi. Şimdi, “Mavi Rahipler” masa dışında ve hükümsüz durumda. Buna karşı; Britanik Hanedanlar yan yana ve Almanik Mısır Lobisi aynı koalisyondalar.
19. Dendiği gibi Koalisyonun “Kurucu Ortağı” ve Masanın sahibi Kraliçe... Fakat ortak duruşa rağmen; Kraliçe, Babil Lobisinden. Yanında aynı lobiden akrabaları da var. Ama masadaki çoğunluk, Mısır Lobisi hısımlarında...
20. Yani Kraliçe’nin Masasında, “Hısımlar”ının eli güçlenmiş olarak belirgin... Bu durumda; öyle ise “Belirgin olan, belli olsun!” fikri, gitgide, daha güçlü olarak beliriyor.
21. Oysa “Hısım ve Akraba”nın toplaştığı Yuvarlak Masada, eşitler arasında birinci olan Azınlığın Kraliçe’siydi/hala Kraliçe. Bu yüzden; “Bundan böyle eşitler arasında birinci, kim olacak?” suali yeni bir cevap arıyor.
22. Az geriye gidelim: Malum; 2001’den itibaren Kraliçe, “Kripto Binyılcılık”ı temsil eden “Soysuz Kıyametçiler”i yenmede zorlanınca, arka planda akraba-hısım olduğu, “Binyılcılar’ın Soyluları” yani Mısırcı Hanedanlarla pazarlık kurup taht hüsumetlerini bir yana bırakarak, ......
23. ...... onlarla ortak bir cephede buluşma planını yaptı ve netcede o plan üzerinde de başarı sağlamıştı. İşte; böylece oluşan bu “Mavi Cephe” Sızıntı Binyılcılara galebe çaldı. Bunu biliyorsunuz.
24. Bu netice, Amerikan Seçimlerinden evvel alınmıştı zaten. Vakti zamanında; Hanedanlar arasına dalıp ya da sızıp saltanat iddiası güden “Düzmece Binyılcı” Güruhu, “Mavi Koalisyon” karşısında yenilmekle kalmamış bir de dağılma sürecine girmişti.
25. Giderayak patlattığı “Korona Bombası” kendisini de vurmuştu üstelik. Son bir “Hamle Alanı” vardı: ABD, 2021 Kasım Seçimleri… Onu da Kraliçe’nin Partisi alacaktı nasılsa!
26. Öyle ise artık “Galler Masası Ortakları” rahat bir nefes alarak, kendi rutinlerine dönebilirlerdi.

Rahatladı ve döndüler!
27. Hem bu “Büyük Zafer”in doğurduğu rahatlama ve hem de 3 Kasım Seçimlerinden, şaibeli de olsa Demokrat Biden’in çıkıp Amerikan Tahtına oturmasının neticesinde Mısır Lobisinin aklına karpuz kabuğu düştü.
28. Bu yüzden; bir süreden beri, ortadaki başarıyı, kendi Hanedanlarının hatta kendi Tanrılarının adına kullanma arzularının depreştiğini görüyoruz/gözlemliyoruz.
29. Peki; Yüzyılcı Kraliçe, böyle bir sonuç planlaması yapmış mıydı başlangıçta? Zannetmiyoruz! Bu sebeple diyelim ki yapmamıştı. Ya da “Can Derdine Düşmüş haldeyken” yapacak durumda değildi.
30. Veya diyelim ki; Böyle bir sonucu bekleyen Kraliçe, ona da bir çare bulmuş ve kendi evliliğinin kökeni ve meyvsi bağlamında tasarladığı “Yeni Battenberg Hanedanlığı” üzerinden, olası sorunu aşacağı kanaatindeydi.
31. Çünkü Babil ve Mısır İdealini, dolayısıyla “İki Kadim Lobi”nin Tanrılarını, Mavi Koalisyon Planıyla buluşturmuş, barıştırmış ve kanlarını karıştırmıştı. Babilli Kraliçe- Mısırlı Prens Filip Evliliğinin Oğulları ve Torunlarının damarlarında; işte, bu ortak kan akmaktaydı.
32. Niye sorun olsundu ki?
Ve bundan sonrasının İngiliz Hanedanı hatta tüm Britaniklerle Akraba olan Hanedanlarla birlikte hısım olan Hanedanların geleceği, Battenberg Sülalesinden fidelenecekti: Habsburglar ve Burbonlar gibi başat hısım Hanedanlar dahi...
33. Hatta yadırgı Osmanlılar, Romanoflar, Bizanslı Kommenos ve Paleologoslar, Çinli Teng Sülalesi, Bonapartenler vs de dahil...
34. Kısaca, “Hanedan Dünyası”nda herkes, bu yüz yıl içerisinde, Windso-Stuard’ın ortak projesi olan “Battenberg Evi ndeki kökle irtibatlı olarak kuracaklardı evliliklerini.
35. Bu manada; taht sahibi Sülaleler, Battenberg Prensesi alacak; düşük Sülaleler de Battenberg Prensilerinden içgüveysi edineceklerdi. Böylece binlerce yıla uzanan “Hanedanlararası Sorun çözülecek ve dünya, tek ailenin varyantlarıyla idare edilecekti.
36. Tabii, gide gide “Tek Dünya Krallığı”nı oluşturmak bir karara bakardı. Belki de an itibariyle masada yaşanan “Mavi Çatlak” buradan çıktı; “kız davası”ndan...
37. Zira Galler Masası Hanedanlarından, Mısırcı olanların tamamı düşük durumda: Habsburglar, bir kısım Burbonlar, Tudorlar, Normandikler, Proto Celtic Hanedanlar vs!
38. Düşük olmayan, iktidar sahipleri, mesela Oldenbergler, Beljik Saksobugları, Orrangeler ve İskandinav Monarkları Babilciydi... Bu pazarlığa göre; Babil Lobisi önde, Mısır Lobisi alttaydı ya da Babil etken, Mısır edilgendi…
39. Burnundan kıl aldırmamasıyla ünlü Mısır Mavi Lobisi; işte, bu ikincilliği gururuna yediremedi/yediremiyor. Ve Masada, Kraliçe’nin “Eşitler arasında birinci” pozisyonuna itiraz ediyor… Tabii ki tehlikeyi savuşturduktan sonra…
40. Kraliçe, artık bu itirazı “nankörlük” mü sayar yoksa “Hak arayışı mı?” bilmiyoruz. Belli ki söyleyecekleri var! Ama itirazcılar da seviyor “Hanedan Polemikleri”ni…
41. Malumualiniz; Kraliçe’nin ilk ortağı ya da “Battenberg Projesi”nin iki ortağından biri ve Mısır Ekolüne mensup olmasına rağmen Binyılcı Cepheyi terk eden İskoç-Stuartlarıydı; onlar, hala bu plana sadık...
42. Sadık olur çünkü Battenbeglerin, “İki Mavi Dedesi”nden biri, İskoç Hanedanlığı... Fakat diğer Mısır Mavileri, Windso-Stuard Evi”nin “kızdan dünürleri” olmak durumundalar. Yani ikinci dereceden Akraba ya da Hısım!
43. İşte, bu durum; bir bakıma, 21.Yy’dan sonra “Hanedan Mavisi” Babil tonunda olacak yani Eflatunlaşacak, diyebiliriz. Dolayısıyla Mısır Hanedanlarının Küreselciliği gide gide, Babil Küreselciliğine dönebilir/dönecek.
44. Ve bu da bir yüzyıl sonra; Mısır Ezoteryal Tanrısının adına hutbe okunmayacak, kiliselerde demek oluyor. İşte, bu durumu; binlerce yıl eskiye dayanan “Kadim Tarih”lerine yediremeyen Mısır Kralları, son dönemeçte lastik patlatmış görünüyorlar.
45. Peki nelerine güveniyorlar? Mısırlıların, Babilci Kraliçe’ye karşı ellerinde iki kozları var: Bir: can çekişen “Binyılcı Sızıntı Rahipler”in hala hayatta oluşları ve ellerindeki potansiyelgüç….
46. “Mısırcı Akıl”ın aklında, onların ölüm sürecini uzatmak olsa gerek ilk hamlede. Yani ölmeden ya da “3.Binyıl Uykusu”na yatmadan önce, Rahipleri tehdit unsuru olarak kullanmak. Ve mümkünse “Dijital Sırları” kapmak...
47. İkinci koz olarak: İğreti bir biçimde, ABD Tahtına oturmuş olan Demokrat Biden’i kullanmak…
48. Bu minvalde onun, Yüzyılcılaşmasını önleyerek; Düşük Başkan Trump'ın, Senato Baskınından sonra, yeni yeni şekillenmeye başlayan “Demokrat+Cumhuriyetçi Parti” eliyle aralık yerde tutmak Başkanı. Bu da tasarladıkları, ikinci hamleleri!
49. Bu "iki koz"a, bir daha ekleyelim: Dijitalin ilk sahibi olarak Sefaradlar ve onların saklı potansiyelini, kendi kanallarına akıtmak...
50. Mısırcı Hanedanların; müstakbel “Dijital Şifreleri” sır gibi saklayan “Mavi Rahipleri” ve “Dijitalizm'in Tarihi Muhafızları” diyebileceğimiz Sefaradları, ellerinde/yanlarında/keklik gibi çantalarında tutuyor olmaları dikkate değer ve şimdilerde bununla donanmış durumdalar.
51. Buna ek olarak; İğreti de olsa Başkan Biden’in Demokrat sayılıyor olmasından ötürü… Ya da devletteki Demokrat Kadrolaşma nedeniyle Siyasette de önde görünüyor veya önde göründüklerini zannediyorlar.
52. Siz, bu detaylara, bir de “Liberal Çin”in, tekrar canlandırılıp “Çin İkileminde” yeniden üste çıkarmaları durumu var ki… Neticede Mısırcı Krallar; bütün bu saydıklarımızı pratize ederse Galler Masasının eşitleri arasında birinciliği ele geçireceklerini sanmaktalar.
53. İşte; kartlarını, bu anlamda sürüyorlar Yuvarlak Masaya...
54. Buna karşılık Kraliçe’nin elinde ise Kripto Binyılcılıktan gelme, Elon Musk gibi Seküler Teknokratlar ve “2 Yahudi”nin Aşkenazları ve de “Deli Trump’ın “Bir gece, ansızın; Biden’in karşısına dikilme potansiyeli var.

Dördüncüyü aşağıya bırakalım.
55. Ama şunları da eklemeden geçmeyelim: Kraliçe; mevcut ABD'deki etkisini, hem “Yeni Demokrat-Cumhuriyetçi içine sızdırdığı Cumhuriyetçi Lobi, hem bizzat Cumhuriyetçi Parti ve hem de Trump ve muhtemel Patriot/Vatansever Partiden alacağını hesaplamakta olsa gerek.
56. Ve ilaveten; “Bakingım Sarayı”dan, “anı ve şanıyla” kovulmuş gibi görünen Torun Prens Harry'nin, olası ABD Başkan adaylığı ve de “Binyılcı Hayat”ın bir parçası olma vazifesi ile Yeraltı Dünyasında gezinen Oğul Prens Andrev’le korurken…
57. Ona ek olarak; ABD'deki Stuard etkisi aracılığıyla da Birleşik Devletleri bir elinin içinde tutmakta. Gerekirse ülkeyi bölüp parçalamayı dahi potansiyel olarak palanlayarak hem de...
Windsor Kraliçe’sinin öteki avcunda ise Honkong yedek tahtına oturmuş bir Kraliçe daha var.
58. O da orada boş durmayarak, Çinli Komünistler aracılığıyla gerekirse Çin-ABD Savaşı'nı çıkartacak ve bu savaşla da hem ABD'yi, hem de Çin’i patlatmanın planını da devreye soktu-sokacak.
59. Toplu iğnesini, hedefteki balonlara sabitlemiş görünen büyük resmin başındaki Haminne’de donanım aparatları çok! Unutmadan; aynı zamanda, tabii ki Birleşik Krallığın otoriteri de hala Elizabeth Windsor. Üstelik Galler Masası da onun şatosunda kurulu...
60. Bu durumda, bakmayın onun 95 yaşına; Kraliçe, isyan modundaki Hanedanları, “Oturun oturduğunuz yerde!” koordinatına hapseder de şatosunun zindanlarında zorla oturtur da...
61. Hatta isterse Stuartlar dışındakileri; “Babasın malı olan Yuvarlak Masa”dan kovma yetkisi ve kendine güvenine de sahip olduğunu söyleyelim onun!
Yani bir bakıma; “Atı alan, Üsküdar'ın kenarına kadar ulaşmış” durumda. Birkaç adım sonra Üsküdar!
62. Lakin Yaşlı Kraliçe, yakın yıllar ve uzak İstikbal açısından; olası bir belirsizliğe fırsat vermek niyetinde değil. Kanaatimizce; ölmeden önce, 2100 Yılına da hakim olmak niyetinde ve hatta daha sonrasına da...
63. Bu sebeple 2100’ün, “NeoABD+NeoÇin”ini bina etmek niyetinde. (Yani bu cümle, 2100’de, mevcut Amerika ve Çin'in olmayacağına ve bir NeoABD ve NeoÇin’e mi işaret etmekte? Evet… O halde nasıl?)
64. Diyelim ki “Kraliçe’nin; mevzubahis binanın inşasında kullanmak amacıyla elinde, tek ve sağlam malzeme bulundurmakta: Türkiye ve Türkler!” İşte, dördüncü kozun da bu olduğunu söyleyelim!
Bu itibarla 3 Kasım, ABD Seçimlerini Ankara kazanmış gibi!
65. Yani Türkiye'nin büyütülmesi/yükseltilmesi ameliyesi, 2021 Yılı itibarıyla özellikle son ay içinde hızlanmış durumda. Bu süreç içerisinde Kafkasya Tamam!

(Muhtemelen Rusya da tamam gibi...)

Libya tamam!
66. Ortadoğu'nun güneyindeki Arap Hanedanlarının tamamlanma yoluna girmeleri emri aldıklarının da işaretleri meydanda dolaşmaya başladı. Bu anlamda; Biden Başkan’nın, ilerdeki bir Arabistan ziyaretinde, Çılgın Prens yerine, Kral Selman ile görüşeceği haberi önem arz etmekte!
67. Ve ortada bir Suud ziyaretinin folu ve yumurtası yokken; Beyaz Saray’dan yapılan bu açıklama, Sanki Kraliçe’nin, Ortadoğu formatına bir destek gibi algılandı tarafımızdan.) Bu saydıklarımıza siz Sudan'ı da ekleyebilirsiniz!
68. Yani Binyılcı Darbenin anlamsız hale gelişinin ilk örneği olarak Sudan… (Ki bu da Kraliçe’nin formatına bir başka destek olsa gerek…) O halde ikinci destek örneği olarak Mısır'ı da yazalım buraya.
69. Ve buna benzer başka adreslerde var! Mesela İsrail! Ki bu devletin, son kısa dilimi içerisinde; Türkiye ile ittifak konusunda aşırı isteğinin farkındasınız değil mi? Bizce bu istek, bağımsız bir düşünceden öte bir kışkırtmanın eseri de olabilir gibi!
70. İsrail'e benzer olarak Ermenistan'ı da ekleyin buraya! Ve Tiflis'in, “Artık düşmanlık bitti, Türkiye, sınırları açsın!” mealindeki arzusu dahi bağımsız tasarlanmış bir istek değil gibi duruyor.
71. Yukarıda saydıklarımızın yanı sıra...

“Güneş Batmayan İmparatorluk”un yeni şekli olarak, “Commonwealth-İngiliz Milletler Topluluğu”nun tüm üyeleri, Kraliçe’lerinin emrini almış diyelim. Tabii ki Türkiye'nin yanında durmak konusunda...
72. Galiba, bu emre itiraz eden, sadece Güney Afrika Cumhuriyeti olmalı ki… Onlar da “İngiliz Tipi Mutant Virüs”le vuruldu.

Ek olarak, işin başında; Latin Dünyasından gelecek muhtemel, “Kraliçe İtirazı”na karşı, aynı “Mutant Silah,” İtalya ve Brezilya'da da atıldı.
73. İki itirazda Avrupa Hanedanlarından, Belçika ve Hollanda üzerinden yapılmış olmalı ki Mutant İngiliz Virüsü, onların da ağzının payını verdi ilk elde. O nedenle geçen hafta, Hollanda Devlet Televizyonu; Türkiye'yi, “Aşılamanın Muzaffer”i ilan etti. Hatırlanacağı gibi...
74. Yani Orange Hanedanlığının Devleti, kendisine hiç yakışmayacak bir şekilde, Türk aşısının reklamını yaptı uzun uzun. Ve Türklerin Müstakbel Müttefiklerine, müjdeyi Ankara’dan önce verdi. “Bekleyin Türk aşısı geliyor!” der gibi.
75. Öyleyse bundan sonra; her kim muhalefet ederse, İngiliz Mutant Silahla vurulmayı hak edecek gibi beklemek durumunda...
76. Bitmedi...
Bu arada; Rodschiltlerin kulağı da çekilmiş olmalı: “Artık safını belirle ve tek bir yere sabitlen!” diye. Bu nedenle kur üzerindeki baskı kalktı ve Dolar, düşmeye başladı dense yalan olmaz.
77. Bu düşüşün bir başka sebebini de açıklayacağız, yazının son bölümünde…
Ve “Bu kadar yeter! diyelim…
78. O halde dönelim ülkemize… Ankara; “Büyük Türkiye Projesi”ne imza atmış olacak ki Erdoğan'ın önü açıldı, diyebiliriz. Ve bir devlet Projesi olarak, “Tandoğan Planı”na yol verildiğini de söylemeden geçelim: Çünkü şu anda Tandoğan, tüm hızıyla işliyor!
79. Artık Siyasette kimin sabitleneceği, kimlerin yok olacağı bu bağlamda belli oldu/oluyor! Sanki tüm Siyasi Partiler de durumdan haberdar gibi. Başta CHP ve HDP, artık Siyasi Arena'da yok olmanın infazına hazırlanıyor/hazırlanmaktalar.
80. Bu nedenle Erdoğan'ın; CHP’ye etmediği hakareti kalmadı son günlerdeki açıklamalarında. Farkındasınız değil mi hakaret sağanağının?! Bunca “yenmez yutulmaz” lafa karşı, CHP cihetinden hiç ses çıkmıyor yani çıt yok!
81. Galiba; aynı tonda cevap verseler; Kraliçe’nin, bundan alınacağı kuşkusu, yüreklerini baskılamakta... Zira “İngiliz İpi” ile dara çekileceklerini biliyor gibiler. Ama susmak da olmaz!
82. Ne yapsınlar; onlar da “Müflis Tüccar” misali, “Eski Defter” üzerinden, evinde oturduğunu ve ailesiyle meşgul olduğunu açıklayan eski Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın son kötülemelerini yapabiliyorlar ancak.
83. Topun ağzına mahkum, yoldan çıkmış HDP'yi, Siyaseten bitirme görevi, Süleyman Soylu'ya verilmiş görünüyor. Lakin önce, PKK'nın sonlandırılması gündemde… MI6’nın Kara Kaplı Defterindeki ecel listesinde, PKK'nın üzeri, kırmızı kalemle çizildi diyelim. Bundan dönüş yok!
84. O nedenle Soylu rahat! Onca badireye rağmen; Irak’ın Tapusunu elinden kimsenin alamadığı Kraliçe, mülkünde “cirit oynama izni” vermiş Soylu’ya… Ne Bağdat ve ne de Erbil’in bir şey demeye hakkı var, 1. Dünya Savaşı Hukukuna göre…
85. 1926 Bağdat Anlaşmasının, Türkiye’nin elini güçlendirdiğini de söyleyelim. Esasında; ne o ve ne de bu! TSK’nın elini, bambaşka bir buluntu modifiye etti/edecek bundan sonra.

Gara Buluntusu…

O da ne?
86. O buluntu yüzünden; Amerika açısından, PKK terörist listesinde üstü çizilenlerden oldu nihayet. Onun yerine, Kuzey Suriye PKK’sı diyebileceğimiz YPG ile ilişki, devam ediyormuş görüntüsü veriliyor. O da bir başka kanaldan ve şimdilik.
87. Dememiz o ki Cent-Com, bu konuda başına buyruk. Yani o kanal, Cent-Com’un başına buyrukluğunun eseri… Nihayet Ankara, Gara’da anladı onu da. Bu nedenle o da ve mutlaka sonlanacak…
88. Bu yüzden; Gara’dan sonrası için PKK'nın hatta YPG’nin yerini alsın, diye SDG harflerini önceleniyor son günlerdeki, Amerikan mahreçli beyanatlar da.
89. Gide gide ya da Gara Operasyonunun ardılı hamlelerden sonra SDG'nin, ODGgibi bir başka harf kümesine evrileceğini de söyleyelim.
90. Yani bölgedeki, tüm terörist yapıların konsolide edilerek/toplulaştırılarak “OGD/Ortadoğu Demokratik Güçleri”ne benzer bir “Total Terörizm”e dönüşme ihtimalini öngörebiliriz. Lakin onun da sadece adı büyüyecek, içinin hızla boşaldığına şahit olacağız Allahualem! Yakın!
91. Üst paragrafta, “Amerika” dedik de... Bu kertede, bir “Yeni Amerika” tarifi yapmak gerekiyor artık. “İki Partili” Kongre Sisteminin “Üç Partili” şekle dönüşme ihtimalini daha önce söylemiştik.
92. (Türkiye Siyasetinde; son haftaların konusu olan, “Üçüncü İttifak” ihtimali de bu bağlamda değerlendirilebilir kanımızca.)
93. Bildik Amerika'nın, Klasik İki Partisi, Demokrat ve Cumhuriyetçilerden; Binyılcılıkta direten Fanatik Demokratlar ile Binyılcılaşan Cumhuriyetçiler, “Kadim Biraderlik Felsefesi”nde birleşerek, Ezoterik iddiayı sürdürecekler gibi… Ve tabii Demokrat çatı altında...
94. Fakat Kraliçe’nin, bunlara; (Yüzyılcılaşmanın hedefinde tuttuğu” İğreti Başkan Biden’i bırakmayacağı ve Cumhuriyetçi Parti ile yakınlaşan “Seküler Demokrat Cumhur Parti Versiyonu”yla Beyaz Saray’ın ihata edileceğinin altını çizmek istiyoruz.
95. Yani “Ezoterik Demokrat Cumhuriyetçilerin Siyasal Versiyonu” Resmi Kadrolara sızarak; doğrudan, Devleti avucuna alma niyetini saklamıyor yapılan atamalara göre.
96.Aynı ortaklığın Seküler kısmı ise Kraliçe adına,Biden’i (Ya da Beyaz Saray'ı) gözetim altında tutarak, Başkan’ın Yüzyıllaşmasını tamamlayacak ya da Yüzyılcılaşmanın Hükümetteki ve Siyasetteki etkisini sürdürecek gibi duruyor. Öyleyse burada“İkinci Trump Dönemi”ni hatırlatalım.
97. Ve devam edelim…
Bu esnada, Siyasi uluortada; “Monarşik karakterli Klasik Cumhuriyetçiler” bildik halde ve yerli yerinde zaten. Eski Başkan Trump'ın -muhtemel- Patriotu ise 2024 Seçimlerinde; Siyasi işleyişi, Parlamenter Sisteme dönüştürme potansiyeli taşımakta.
98. Bundaki amaç; 2024'te, olası bir Binyılcı Zaferine karşı, genel oy oranlarını düşürerek, Siyaseti, “Kraliçe Ekolü Koalisyonu”na zorlamak üzere görevlendirilmiş ve konuşlanmayı beklemekte.
99. Efendim… Siyaseten “3 ABD” varyantı olduğu gibi Devlet yapılanmasında da “3 Amerika” sürecine geçildiğini tahmin ediyoruz. Bildik “2 Amerika”ya eklenen “3. Oyuncu,” zaten vardı lakin artık adını koymak zorundalar: “Pentagon ABD’si...”
100. Daha doğrusu, Sent-Com Amerika'sı diye tarif edebiliriz onu. Bu nedenle “Penta Amerika” artık, kendine kanlı canlı bir yuva; Somut bir Devlet kılıfı bulmak zorunda! İşte bu zorundalık “3. Amerika”nın doğumunu göstermekte bize...
101. Görünüşe bakılırsa “3. Amerika”nın elinde sadece, mevcut durumuna münasip zemin olarak Kuzey Suriye bulunmakta. Diyeceğiz de... Kripto Penta Amerika’nın amaçladığı, bu değil hattızatında, Aslında onun elinde Kuzey Irak vardı.
102. Daha doğrusu; PentaAmerika, “Çekiç Güç”ten beri öyle zannediyordu çünkü Kuzey Irak’ın ortasında ve en dağlık alanında, “Gizli Gara Devleti”ni formatlamaktaydı. Alamutvari bir sır olarak…
103. Dedik ya Gizli... Pentagon Generalleri, dikkatleri Kuzey Suriye'ye ve hatta Kandil ile Sincar'a çekerken; kendileri için bir “Alamutçu Başkent” olarak Gara’yı ve onun genleşmesi ile oluşacak bir “Mezopotamya Gara Devleti”ni inşa ediyorlardı orada.
104. Yıllardan beri; “Yok Kandil’di, yok Sincar’dı!” diyerek, Türkiye'nin oyalandığını şimdi anlıyoruz. Mesele, Gara’yı gözlerden saklamakmış!
105. Bu uzun soluklu süreç zarfında ve doğal olarak, Gara’dan kimsenin haberi yoktu!

Muhtemel haberdarlar olarak, şöyle bir sıralama yapabiliriz yine de:

İsrail ve onun adına Mossad, Gara’yı biliyor olmalıydı.
106. Majestelerinin İndelijans Servisi MI6, mutlaka bilir Gara’yı ve bu yapının içine sızmıştır da.

Dolasıyla Kraliçe de Gara’dan haberdardı diyelim.
107. Eski Başkan Trump'ın, 2019 Ağustos'unda, “Pentagon’a Darbe” diye nitelendirdiğimiz, Binyılcı Enternasyonel Fetö Sızıntının deşifresi ve Askeri Kanadının çökertilmesi esnasında, Gara mevzusunu öğrendiği kanaatindeyiz.
108. Bu konu, Yeni Başkan Biden’a da, Kasım Seçimi öncesinde söylenmiş olmalı.

Ve tabii ki Gara’nın Sırrını bunca bilen arasında HDP Teorisyenlerini görmemek olmazdı.
Onlar zaten Gara’cıydı.
Onlardan, en son; şu Ağrı Milletvekili kadın gitmişti Gara’ya.
109. Ve Devletimiz, bundan haberdardı, Soylu’nun son haftalardaki açıklamalarında ifşa ettiği üzere...
110. Peki, bir mola verip soralım: Bunca bilen arasından, hangi aday Deşifre etti Gara’yı?
Tek cevapla yukarıda saydıklarımızdan hepsi; Ankara'yı, Gara konusunda haberdar etmiş olabilir.

Mesela Telaviv etmiş olabilir…
Ama niye etsin ki?
111.Son aylarda ayyuka çıkan, Türkiye ile ittifak arzusunun hediyesi olarak, Gara’nın Sırrını vermeye aday bir ülke İsrail…(Ama bunu, önce Kraliçe’ye söylemiştir diyelim. Ondan da Siyoncu Devlet'in yıkılış Tarihi olarak,2023 İnfazının kaldırılmasını karşılık olarak istemiştir...
112. Başka gerekçeler de bulunabilir. Ki bu durum için şu tahminde geçerli: İsrail Aklı; Sefaradların, karşı cepheyi tercih etmesi ile birlikte, “Yahudisiz” kalan İngiltere'nin, yeniden Aşkenazlara muhtaç olmasını uyandırmış olmalı…
113. Ya da zaten uyanık olan İngiltere; Yeni Ortadoğu Formatının şartlarından olmak üzere; İsrail'in, Türkiye'nin yanında durmasını istemiş de olabilir.)
114.Peki;“Gara Sırrını; Ankara’ya, Trump vermiş olabilir mi?” sorusunun cevabı olarak diyebiliriz ki…Muhtemeldir! Çünkü Kasım Seçimlerini kazandığına inanan Trump'ın, kazanma sebebi olarak şaibeyi görmezden gelen Kraliçe’ye küslüğü, böyle bir atak yapmasına neden olmuş olabilir.
115. Gara’nın Sırrının içinde işaretleri bulunan şaibenin deşifresi ve Şeçimin geçersiz olmasını sağlamak açısından...
116. Peki ya Biden için ne diyeceğiz? Dedik ya yukarıda, artık “3 Amerika” var! “Üçüncü Amerika”nın Generalleri, Trump'ı dinlemedikleri gibi Biden’i de dinlememe potansiyeli taşımakta. Hatta dinlememiş de olabilirler.
117. Ve Yeni Başkan, dikbaşlı o kanadı budamak ve Ortadoğu Siyasetini, kendisi kotarmak adına, Generallerin böcüğünü öldürmek için Türkiye'ye kılavuzluk etmiş olabilir.
118. Ya da Biden’ın; bile isteye yani Yüzyılcılaşmış olma ihtimaline bağlı olarak; üzerinde tahakküm kurmakta direten Generallere, bir “Binyılcı Komplosu” düzenlemiş olması da mümkün.
119. Ya HDP? Elbette orada da çatlak var. Bununla birlikte yapının içine sızmış olan, MİT elemanlarından, 14’üncüsünün kaçıp durumu, devlete bildirmiş olması düşünülemez mi?
Tabii ki…
120. Bu tahmin üzerinden; Gara’da tutulan 13 Devlet Görevlisinin kafasına sıkılan kurşunlar, 14. Görevlinin Gara Deşifresi öfkesinin, intikam yansıması olsa gerek, diyesimiz var. Söz, buraya gelmişken; bir kez daha, Gara Şehitlerine; Şanı Yüce Allah'tan rahmet dileyelim!
121. Efendim… Bütün Bunlar tamam da... Fakir; daha fazla uzatmayalım ve işin sırrını verelim mi size? Yukarıdaki saydıklarınızdan hepsinin, Gara'nın Sırrını verme gerekçeleri olduğu gibi vermeme gerekçeleri de var. Muhtemelen vermediler de...
122. O halde, ya kim verdi o sırrı aga? Hemen söyleyelim: “Bir Korkusuz Diyarbakır Anası” faş etti sırrı. O Kahraman Ana, güvenlik güçlerine teslim olan kızının/oğlunun Gara Alamut'una dair söylediği sırrın ayrıntılarını, Devlete aktarmış görünüyor.
123. Nereden mi biliyoruz bunu? Soylu söylüyor ya! Bakın son beyanatına; satır aralarında, konunun tercümesi saklı...
124. İşte, bu gerçeklik sebebiyle Devletimiz, bu konuda hiç kimseye gebe kalmadı şükür. Ve kendi İstihbaratıyla ve de Öz Gücüyle Ezoterik Binyılcılığın “Askeri Gara Devleti”nin çekirdeğini dağıttı.
125. Bu manada bir sır daha verelim mi size? Gara Klişelerinin ve Wikileakslerinin Sırrını...
126.“Klişe” ifadesi ile demek istediğimiz şu: Devlet; Sent-Com’un “İkiz Dolar” basımında kullanılan para damgalarını ve “İkiz Hazine” diyebileceğimiz zenginliğini de ele geçirmiş görünüyor. Son günlerde piyasalarda, Dolar’ın fiyatının düşmesini, biraz da buradan okumak lazım...
127. Malum, o klişelerden; vakti zamanında, İran Şah'ında da vardı hatta Saddam’da da olduğu söylenmişti. Nice zamandan beri; İsrail Maliye Bakanlığının elinde de olsa gerek.
128. “Allahualem” diyerek ekleyelim: Bir de Kıyamet Generallerin de vardı Dolar Klişesi. Artık o Kıyamet Klişeleri, bizim askerin elinde...
129. O nedenledir ki Devlet; yaşanan gerçeklik düzleminde, zamana; “Gara’dan önce, Gara’dan sonra…” miladını koydu.
130. Ve “Artık hiçbir şey, eskisi gibi olmayacak!” dedi. Zira Hulusi Paşa'nın ziyaretinde, Gara’nın anlamını; gerek Güney ve gerekse Kuzey açısından, Irak’ın istikbaline ambargo koyacak bir planın parçası olarak Deşifre etti.
131. Görünen ve görünmeyen yeraltı tünelleri ile hem de... Diyebiliriz ki o ziyarette Iraklılar; durumun vehametini ve vaziyetin bu kadar korkunç olduğunu, ilk kez tam manasıyla anladılar.
132. Ve Türkiye'ye; “Gelin, buraya yerleşin!” dediler. “Bundan sonra, Irak’ın bekasından siz sorumlusunuz! İşte, bu sebeple şu andan itibaren, o bölgeye yerleşmiş durumda Türkiye. Ordusu ve en ağır donanımıyla...
133. Bu yerleşme Harekatı, genişleyerek sürecek görünüyor. Yoksa Irak gidici; Suriye, ona keza!
134. Gara; Binyılcı Dünyaya ikinci bir 15 Temmuz mağlubiyeti yaşattı. Yakılması ve yırtılması imkansız bir planı; Hanif Türk Ordusu yaktı, yıktı, yırttı ve ilelebet yok etti.

Şimdi, Gara’ya sızanların elinde kaldı, Kuzey Suriye Bozkırları...
135. Malum olduğu üzere; Kuzey Irak'ın engebeli yapısı; TSK için ciddi bir engeldi. Lakin Kuzey Suriye düzlükleri, peynirli dürüm! Anlaşıalan o ki en son Kızılelma Gara’ydı Ordumuz açısından. Ora düştü.
136. O Gara’nın bozkırdaki uzantısı olarak Suriye düzlükleri, Kılıçarslanları tutamaz gayri. Bozkırda; Amerika Kıyamet Generalleri, bir topak taş kadar bile engel değil kahramanlarımıza! Eğer bir engel varsa o da İran, Rusya, Esed üçlüsü...
137. Malum, birkaç gün evvel, Soçi'de, sessiz sedasız bir Astane Toplantısı yapıldığı haberi yayıldı. O halde “Son Soçi Masasında görüşülen konu neydi?” sorusunun cevabı olarak diyebiliriz ki: Sadece Gara ve sonrası!
138. Malum, masa sonundaki açıklamalara yansıyan bir husus da İsrail'e ilgiliydi. Bu hususta deniyordu ki: “İsrail Devleti, komşularında istikrarsızlığa sebep olmakta. Bu kabul edilemez bir komşuluk ilişkisidir.”

Peki, ne denmek isteniyordu bu açıklamayla?
139. Kanaatimizce; o açıklamada hedef; hem İsrail’di, hem de değil! Ya? Gara ardılı operasyon alanı olarak; Suriye'de yerleşik “Penta Amerika” Astana paydaşlarının namlusunun ucunda artık. İsrail, bu nedenle uyarılmakta üç ağızdan:
Otur ve tarafsız bir biçimde, neticeyi bekle!
140. Operasyon alanını istikrarsızlaştırma!” anlamında. Bu neticeyi yani Bozkır Operasyonunu; kimse engelleyemez/zaten engellemez de diyebiliriz. Zira Sent-Com’un Kıyamet Generalleri, bundan böyle Amerikan Devleti nazarında da “Gara Bölücüleri” olarak kuşkuyla bakılır durumda.
141. Çünkü “Penta Generaller,” geçen dönemde; Trump'ı dinlememişlerdi. Bu dönemde de Biden’i dinlemeyecekleri gün gibi aşikar! Hatta yukarıda söylendiği gibi dinlememeye başladılar bile! Bu nedenle Başkan’la araları, zaten limoni/limoniydi dense yeri var.
142. Gara ile ortaya çıkan/çıkmakta veya çıkacak olan “Sent-Com gerçekliğinin Şaibeli Generalleri artık isyankâr!” ifadesiyle altları çizilebilir. “Bu ise bir nevi ihanet sayılır mı?” diye sormaktayız kendi kendimize.
143. Hülasa, “Güneş Şövalyeleri”nin işi zor bundan sonra… Amerikan Devletinin de onları gözden çıkarma gerekçeleri var. Diyelim…
144. Ve geçelim Gara Wikileakslerine...
145. Ve soralım: “Nedir Wikileakslerin Gara’sı?” Dememiz o ki… Türkiye, bu operasyonda, Gara’nın Kozmik Mağaralarına da girdi.
Ve 1993’teki Irak İşgalinden beri tutulan tüm “Pentagon Belgeleri”ni ele geçirdi, diyelim.
146. O Belgelerin içerdiği anlamın; aradan geçen yaklaşık 30 yıllık süre zarfında, Bu meseleye ucundan; kıyısından bulaşmış dutumdaki herkes, her servis, her Devlet, her parti, her tarikat vs’ye dair bilgi hazinesi olduğu kanaatindeyiz.
147. Yani tam bir “Pandora Sandığı” bulunmuş olmalı Gara’da. En başta, Amerikan Devleti aleyhtarı belgeler… Ankara; onlardan bir kısmını, doğrudan Beyaz Saray’a ulaştırmış olmalı ki: Birkaç günden beri Türkiye ya da Erdoğan, Amerika'yı konuşuyor.
148. Ve Başkan Biden’i, müttefik gibi davranmaya zorluyor. Buna karşın, Washington suskun! Çünkü Gara Belgeleri, tıpkı birkaç yıl öncesinin Wikileaks Belgeleri/Dökümanları etkisi yapmış görünüyor o cihette. Ve Türkiye, 1-0 önde oynuyor şimdi, “Dünya Siyaset Satrancı”nı.
149. “Aman ha önde olmasın!”
Kim diyor bu sözü?
150. Türkiye ve Türkler karşıtı herkes ve herkes adına Fetö'cüler… Ve onlar adına da Türkiye muhalefetini temsilen CHP ve HDP... Ve onlar adına da Sefaradlar.
151. Ve Kavmin bu unsuru ve temsil ettiği bir kısım Yuvarlak Masa Paydaşlar adına da CIA Ajanlığından sabıkalı bir kısım Kavim Kriptoları... Kavmin bu unsurunun önünde de eski CIA Ajanlarından Henri Barkey ve bir önceki Suriye ABD Temsilcisi James Jeffrey gelmekte...
152. Bu iki adam; son günlerde neden sahnede ve dillerine doladıkları Türkiye’ye dair, olur olmaz konuşmalar yapmaktalar?
153. Kanaatimiz o ki… Bu ajanların gevezeliklerinin nedeni; henüz dünya ve Türk Muhalefeti, Gara Wikileakslerinden haberdar olmadan, eski bilgiler üzerinden, güya Ankara'yı tehdit etmek! Erdoğan’ın susması için gözdağı veriyorlar...
154. Aslında, anladığımız kadarıyla “Pandora Sandığı”na dair bir şeyler duymuşlar lakin tam anlamıyla haberdar değiller Gara Wikileaks Belgelerinin içeriği ve bağlı olarak vahametinden.
155. Ya da “Yavuz Hırsızlığa” soyunmuş gibiler. Her ne yaparlarsa yapsınlar, Gara Wikileaks'inin onları vurması da ihtimal dahilinde…
***
156. James Jeffrey’in adını çok duydunuz! Ama beriki yani H. Barkey, Türkiyeli kökeniyle ilgi çekiyor. Zaten, Sevgili Doktorumuzun giriş mesajında da onunla ilgili bilgi sorulmakta. Henri’nin kısa bir özgeçmişini, yazının sonundaki paragrafa eklemek üzere…
157. Devam edelim kaldığımız yerden.

Ve soralım: Türkiye ve Ortadoğu ile yakından ilgilenen eski veya yeni CIA Ajanları dışında; Gara Wikileaks Belgeleri kimleri vurabilir?
158. “Allahualem” diyerek, sıralayalım birkaç vurgun adayını: Gara’da ele geçirilen Wikileaks silahı, Başkan Biden’i ve dolayısıyla ABD Sızıntıcı Devlet Görevlileri başta olmak üzere, onların çatısı anlamında Demokrat Partiyi vurmaya namzet.
159. Gara; bir domuz kurşunu da İsrail'e sıkacak gibi.

Tabii, son zamanların Siyonperestleri olarak; başını Suudi ve BAE’nin çktiği Körfez Hanedanı mensuplarının da huzurunu kaçırmaya aday, ele geçen belgeler.

Bu arada, Barzani Baba da bir kurşun yiyecek kuşkusuz.
160. En önemlisi; Rus ve İran'dan birileri de Gara Wikileaks'inin hedefinde olsa gerek.

Esed Muhaberatından, çift taraflı oynayanların listede olma ihtimali var.
161. Mossad’ın adı yukarıda geçti ya…
Onun dışında; Ortadoğu'ya göz dikmiş olan deve dişi ölçrğindeki Gizli Servis Görevlilerinin üzerinden, onların Devletine kadar uzanan yollar; Wikileaks kurşunlarının sıkıldığına şahit olmaya hazırlanıyor.
162.Söz konusu belgelerde asıl konunun, Türkiye olması lazım. Bu yüzden; diyebiliriz ki büyük Darağacı, Türkiye'de kurulacak!
163. Bunun sonunda, HDP’yi kapattırmak değil; külünü göğe savuracak kalınlıkta belgeler, mektuplar, fotolar, filmler ve mesajlar ortaya dökülecek denese yalan olmaz.

Tabii ki HDP’nin yandaşı olan CHP'nin ipliği de oradan çıkacak pazara.
164. Fetö'cülerle PKK ve Binyılcı ABD Kardeşliğinin/Biraderliği'nin tüm datası Gara Wikileaks'inde faaş edilmeyi bekliyor.
165. Bunun dışında; diğer Türk Siyasi partilerinin içinde yuvalanmış olan PKK’lı, Fetöcü, Deaşçı ve her çeşit Sızıntıcılar dahi, liste halinde Devletin elinde şu anda! Allahualem!
166. Hülasa, Gara Wikileaks Belgeleri; Gara Operasyonunun harmanı, hasadı sayılabilir. Bu bereketiyle dünyada, ciddi bir zelzeleye sebep olacak gibi duruyor. Türkiye, bu dökümanın ne kadarını açıklar; ya da açıklar mı, açıklamaz mı; onu da bilmiyoruz.
167.Lakin gereken belge ve bilgilerin, gerektiği kadarının, konunun muhataplarına iletileceği hususunda kuşkumuz yok. Hatta Ankara, ileteceğini iletmiş bile olabilir. Bu anlamda son dilimde Hulusi Paşa ve Mevlüt Beyin, Başkentlerde ziyaret mekiği dokuması anlamlı geliyor fakire.
168. Gara’yla ortaya çıkan Yeni Du durumun olumlu yansımasını; Türkiye'nin, 2023'e yürüyüşü sırasında atacağı adımların genişliği ile ölçebiliriz! Kanaatimiz o ki Türkiye'nin adımları, epey büyük olacak!
***
169. Gelelim Henry Berkey'e… Bu adamın özelliği, Türkiyeli bir Sefarad oluşu.” diyerek; Kavmin bu unsurunun, son bir yıldan beri… (Tam adını koyalım: Boğazdaki Mehmet Vani Efendi Cami yangını arefesinden başlayan bir süreç içerisinde…) Ankara'yla arası pek iyi değil.
170. Bunun nedeninin; Kraliçe tarafından, Galler Masasına çağırıldığı 2019 Yılından itibaren Sefaradların, eski ortakları Habsburglara yaklaşmaları olduğunu söylemiştik.
171. Anlaşılan o ki Sefaradlar, bu yazının başında anlattığımız, “Galler Masası Hanedanlararası Bilek Savaşı”nın bir tarafının elindeki önemli bir argüman olmuş durumda. Artık onlar, kavmin söz konusu unsurunu rahat bırakmazlar!
172. Zaten o nedenle Aşkenazlar, Türkiye'nin etrafında fır dönüp duruyor ya... Son haftalar içinde Doğu Akdeniz'de ve Karabağ Savaşı sırasında Kafkasya'da, adı konmamış bir ittifak görevine soyunmuş gibiydi Siyonistler.
173. Türkiye'nin de bunu gördüğü kanaatindeyiz! Erdoğan’ın da olumlu açıklamalarına şahit olduk bir süre önce…
174. Bu manada, Gara Operasyonundan sonra Türkiye; arkada yarım bıraktığı bir plana geri dönmek gibi bir genişlemenin arefesinde. Hatırlayacaksınız o planı: “Yeni Hudeybiye Planı” demiştik ona.
175. Son bir iki aydan beri Ankara; ülke içerisinde, “Tandoğan Planı”nı uygularken; ülke dışında da “Yeni Hudeybiye”ye geçiş yapmanın uzun soluklu işaretini veriyor. Biden’le start alan “Yeni Amerikan Siyaseti” bu iki planı tetiklemiş durumda.
176. Yukarıda sözünü ettiğimiz, birkaç gün evvelki “Son Astana Soçi’si”nin de bu anlamda değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Erdoğan’ın İsrail açıklamasını da… Sudan, BAE ve Suudların, Katarla kurdukları “Türkiye ile barışma konulu” hattı da…
177. Ermenistan Sınırlarının açılma ihtimalini de… Macron’un Mektubunu da… Başkent ziyaretlerini de… Şu an, aklımıza gelmeyen daha birçok husus da…
178. Dönelim tekrar, Seferadlı CIA Ajanlarına: Bunlardan biri, Henri J. Barkey’di. Peki, kim bu adam? Bi bakalım: " Ortadoğu Uzmanı ve Akademisyen bir kişiliğin sahibi olan Barkey; İzmirli Musevi bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi.
179. Üniversite mezuniyetinin ardından ABD’ye gittiği görülmekte... Doktorasını Pennsylvania Üniversitesinde tamamlayan Barkey; aynı eyalette mukim, FETÖ Elebaşısıyla yakın ilişkiler kurmaktan çekinmemiş.
180. Bu bağlamda; başta Ortadoğu’dakiler olmak üzere Fetö okullarında, toplantılara katıldığı da biliniyor. Bilinen bir başka husus da Barkey’in… 15 Temmuz Darbe girişimi sırasında, pek çok CIA Ajanıyla beraber, Büyükada’da “Darbe Toplantısı”nda olduğu… Bu nedenle davalık...
181. Barkey’in kitapları arasında, 1998’de kaleme aldığı “Türkiye'nin Kürt Meselesi” yer almakta. Çeşitli gazetelerde makaleler, farklı tv kanallarında siyasi yorumculuk da yapmıştı.
***
182. Efendim! Konuyu burada noktalayalım. Ve her zaman olduğu gibi diyelim ki… Fakir, yine bir Pinokyo masalı anlattık siz büyüklere. Oysa hakîkati, Aliym Olan Şanı Yüce Allah biliyor! Azze ve Celle…
***

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ahmet Yozgat

Ahmet Yozgat Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @AhmetyozgatDD

16 Feb
1.Ay’a mı, İmparatorlar Ligi'nin Şampiyonluğuna mı?
ÇILGIN TÜRKLER, NEREYE ÇIKIYOR?
Ahmet YOZGAT
2. Bugün, # 16Şubat 2021 #SALI. Yine günahsız ve bereketli bir gün dileğimizle Milletimizi Selamlıyoruz.
#Derindunya
#ahmetyozgat
#MilliHesaplarBurada
#MilliHesaplarYanyana
#MilliHesaplarYanyanaBiz
#MilliHesaplarBuradaDerindunya
#DevletimizinYanındayız
***
3. Derindunya Yazarlarından, Dostumuz-Kardeşimiz Sevgili Recep Özbay’la konuştuk Şubatın 15’i sabahında. Dedi ki Recep: Ahmet abi, ne olacak şu Çin’in hali? Çin derken; esasında, Yüzyılcılarla Binyılcıların hali de diyebiliriz esasında..."
Read 110 tweets
6 Feb
1. Bugün, # 6Şubat2021 # cumartesi Yine günahsız ve bereketli bir gün dileğimizle Milletimizi Selamlıyoruz.
#Derindunya
#ahmetyozgat
#MilliHesaplarBurada
#MilliHesaplarYanyana
#MilliHesaplarYanyanaBiz
#MilliHesaplarBuradaDerindunya
#DevletimizinYanındayız
***
2. Unutulan Türkmen Öksüzleri
ALEVİLİĞİN TARİHİ FOTOĞRAFI
Ahmet YOZGAT
3. Çok sevdiğimiz, değerli kardeşlerimizden Remzi Usta; “Selamun Aleyküm! Ahmet abi…” diye giriyor mektubuna. Ve diyor ki; “Nisan 2017 günü sanal alemde paylaştığınız "Çaldıran'ı Ya Şah İsmail Kazansaydı!" makalenizi okuyunca, ..............
Read 91 tweets
26 Jan
3. İlaveten; Çin'in üzerinden de çok buldozerler geldi, geçti. En önemlisi Çin, aklını yeniledi. 3000 Yıllık “Tarihi Çin Aklı” hapsedildiği “Yasak Şehrin Zindanları”dan çıktı ve devletin değer verdiği bir konuma yerleşti. Görünürde hala bir “Komünist Çin “Akılsızlığı” var.
4. Da… Bundan sonrasının Çin’inin yol haritasını çizilecek olan, “Tarihi Akıl” olacak kanaatimizce.
Bu durumu; dünya fark etmedi; doğal olarak, bizde de fark edilmiş değil.
5. Lakin ne kadar saklarsa saklasın, Çin'in akıl değiştirdiğini, Galler Masası ve o masanın etrafında, gittikçe çoğalan halkalarıı oluşturanlar çok iyi biliyorlar. Onlar; durumu gördü ve ona göre formatladılar/formatlıyorlar kendilerini.
Read 312 tweets
27 Nov 20
Galler Dünya Düzeninin Siyaset Haritası
21. YÜZYIL UYKUSUNA DOĞRU TÜRKİYE
Ahmet YOZGAT

1. Bugün, # 27 Kasım 2020 #Cuma… Yine günahsız ve bereketli bir gün dileğimizle Milletimizi Selamlıyoruz.
#Derindunya
#ahmetyozgat
#MilliHesaplarBurada
#MilliHesaplarYanyana
2. Malum! Yıllardan beri, genel ezberi bozma hususunda, epey çaba sarf ettik. Dolayısıyla bir bakıma, “Derindünya ezberi” diyebileceğimiz bir müktesebat da oluştu böylece.
#MilliHesaplarYanyanaBiz
#MilliHesaplarBuradaDerindunya
#DevletimizinYanındayız
***
3. Lakin bu süreçte; Siyaset köprülerinin altından, çok seller aktı ve bu yüzden, bazı Derindünya Ezberlerini de bozma vaktinin eşiğindeyiz.
Read 150 tweets
17 Nov 20
Amerikan Seçimlerinin Ardından...
BİDEN RÜZGARI
Ahmet Yozgat

1. Bugün, # 17 Kasım 2020 #Salı. Yine günahsız ve bereketli bir gün dileğimizle Milletimizi Selamlıyoruz. Yeniden merhaba… Bir mola için buradayız. Bir buçuk ay kadar yoktuk malum.
***
2. Bu arada yokluğumuzu hisseden ve bize bunu duyuran kardeşlerimiz için verilmiş bir mola… Hepinizin alnından öpüyoruz!
#Derindunya
#ahmetyozgat
#MilliHesaplarBurada
#MilliHesaplarYanyana
#MilliHesaplarYanyanaBiz
#MilliHesaplarBuradaDerindunya
#DevletimizinYanındayız
3. ABD Seçimlerinin ikinci haftasındayız… Amerikan Rejim Sistematiği, 1861-65 yılları aralığındaki iç savaş/Kuzey-Güney Yankee Savaşı'nın akabinde kurulmuştu.
Read 244 tweets
5 Oct 20
101. Ama ondan önce, “Londra Britanik Masası Senaryosu”nda fark etmişti, Kraliçe’nin gözünde, ne anlama geldiğini: O bir Neo Napolyon’du! Zaten, o toplantıdan beri de “Dünyanın Yeni ve Galip Napolyon”u olmaya can atan bir Macron var Paris Tahtında.
102. Hatırlayın lütfen, Londra Masasının resmini: Kadrajın ortasında bizim Boris Johnson vardı ve kendini, “Britanik Dünyasının Merkezi” yapmış, gururla duruyordu. Tabii ki Kraliçe’yi temsilen… Onun sol yanında Erdoğan, sağ yanında Macron dikilmişti.
103. Erdoğan'ın solunda, Merkel ve onun da solunda; galiba Kara Kıtayı temsil eden, Cezayir Cumhurbaşkanı duruyordu, yanlış hatırlamıyorsak. Şövalye Macron’un sağında kimler mi vardı? Valla unutmuş durumdayız. Ama dişe dokunur birileri yoktu galiba, aklımızda yer etmediğine göre.
Read 442 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!