Annelies Profile picture
23 Feb, 16 tweets, 5 min read
Nieuwe #persconferentie, nieuwe vragen. Het voorwerk voor alle "kritische" journalisten die vanavond aanwezig zijn. Dit keer kun je al mijn 15 vragen via onderstaande link vinden. Ik zal in dit draadje enkele vragen uitlichten. 🙂1/11
thehangingtree.nl/persconferenti…
1. U geeft vaak aan dat de Britse variant “letterlijk levensgevaarlijk” is. Waar heeft u deze wijsheid vandaan? Waar zijn de bewijzen dat deze variant letterlijk levensgevaarlijk is? De modellen van het RIVM, gebaseerd op schattingen, blijken tot nu toe onjuist.
2. Alle cijfers zitten sinds midden/eind december in een dalende lijn. Er is geen acute noodsituatie zichtbaar en toch besluit u de winkels gesloten te houden. Een strop voor ondernemers. Hoe kunt u dit nog uitleggen?
3. Alle niet essentiële winkels zijn gesloten en dat blijven ze voorlopig. In de supermarkt zijn dagelijks veel klanten aanwezig. Kassamedewerkers en vakkenvullers komen met veel mensen in contact. Waar zijn de massa’s positief geteste, doodzieke, overleden supermarktmedewerkers?
4. Koninklijke Horeca Nederland heeft een bodemprocedure aangespannen tegen de Staat. Zij vragen onder andere waar u de conclusie op baseert dat de horeca niet open kan. Op welke onderzoeken en bevindingen baseert de overheid/het OMT zich? deondernemer.nl/corona/maatreg…
5. (1/2) Op de nieuwe routekaart coronamaatregelen staan 4 risiconiveaus. Het laagste risiconiveau (waakzaam) halen we bij minder dan 34 positieve testen en minder dan 4 ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners. Dit zouden er in alle gevallen dus ook 0 kunnen zijn.
5. (2/2) Bij het laagste risiconiveau horen nog steeds maatregelen als de 1,5 meter, verbod op samenkomsten en de mondkapjesplicht. Gaan we ooit terug naar normaal? En zo ja, waarom staat dit niet op de routekaart vermeld? rijksoverheid.nl/documenten/pub…
6. Op de routekaart #coronamaatregelen is de mondkapjesplicht een standaard regel geworden. Hier wordt per risiconiveau niet van afgeweken. De plicht zou voor 3 maanden gelden, tot 1 maart. Wordt deze plicht stilzwijgend verlengd? Is de effectiviteit in NL meetbaar?
7. U, de heer de Jonge, bent gefotografeerd zonder mondkapje in een winkel. U gaf aan dat u het mondkapje had af gedaan voor de foto. Vindt u een foto maken zonder mondkapje belangrijker dan de veiligheid van de omstanders? Of gelooft u zelf ook niet in de werking van de mondkap?
8.Ivermectine is bewezen werkzaam voor het tegengaan van een ernstig verloop bij infectie met het sars-cov-2 virus. Waarom wordt er gefocust op vrijheidsbeperkende maatregelen en een experimenteel vaccin, terwijl levensreddende medicijnen worden tegengehouden?
9. De laatste weken komen er veel berichten binnen over grote uitbraken in verpleeghuizen vlak na een vaccinatieronde. In Amersfoort zijn er 22 ouderen overleden vlak na de vaccinatie. Is dit reden om onderzoek te laten doen naar enig verband tussen vaccinatie en de ziektegolf?
10. De normale seizoenscurve aan ziekenhuisopnames van voorgaande jaren is nergens terug te vinden. Velen zeggen dat de ZH opnames niet anders zijn dan anders. U zou dit kunnen ontkrachten door de vergelijking tussen 2020 en voorgaande jaren te laten zien. Waarom doet u dit niet?
11. Heeft u, de heer Rutte, al antwoord gegeven op de vragen van de heer Krol en de Forum voor Democratie fractie, over de gebruikte term Build Back Better? Zou u hier ook uit kunnen leggen wat u hiermee bedoelde en waarom meerdere regeringsleiders dezelfde term bezigen?
Hier mijn voorgaande draadjes met vragen:

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Annelies

Annelies Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @annstrikje

2 Feb
Vanavond weer een nieuwe #persconferentie over de #coronamaatregelen, dus ik heb weer de moeite genomen wat vragen voor te bereiden voor alle "zeer kritische" journalisten die daar aanwezig zijn. Hier komen ze: 👇
1. U, de heer @MinPres, gebruikt samen met andere regeringsleiders regelmatig de term #BuildBackBetter. U heeft tot nu toe geweigerd hier vragen over te beantwoorden van @HenkKrol. Wat bedoelt u precies met deze term?
2. De coronacrisis wordt door u, en andere regeringsleiders, ook als een grote kans gezien om grote veranderingen door te voeren. Bent u van plan deze plannen voor te leggen aan de Tweede Kamer en/of bevolking?
Read 11 tweets
12 Jan
Nieuwe #persconferentie, nieuwe vragen. Mijn ergernis over de aanwezige "journalisten" en de niet kritische vragen is er nog steeds. Ik kan er opnieuw honderden stellen, maar hier 12 vragen om vast mee te beginnen. 👇
1. Bij de “routekaart coronamaatregelen” wordt het risiconiveau alleen ingeschaald op het aantal positieve testen per 100.000 inwoners PER WEEK. Het hoogste risiconiveau bereik je al bij > 250 positieve testen per 100.00 inwoners per week. Waarom is deze grens zo bepaald?
2. Alle veiligheidsregio’s zitten in het hoogste risiconiveau. In meerdere veiligheidsregio's is er niets aan de hand qua ziekenhuisopnames en sterfte. Is het risiconiveau, met strenge maatregelen, hier van kracht voor mensen met een (flinke) verkoudheid en een positieve test?
Read 14 tweets
5 Jan
1. Vanaf 1 december is het mogelijk om ook zonder symptomen een PCR test af te nemen. Gevolg: meer “besmettingen”
2. Reden gevonden om het hele land in risiconiveau 4 te zetten: Lockdown.
3. “Besmettingen” en ZH opnames lopen op (volgens overheid en media) conclusie: “mensen houden zich niet aan de regels. Lockdowns werken gewoon”
4. Verlenging/verstrenging lockdown is nu onvermijdelijk, want mensen willen maar “niet luisteren”.
5. Invoering verplicht testen voor toegang tot openbare voorzieningen (ook kinderen onder de 12) gevolg: meer gevonden “besmettingen”.
6. Personeelstekorten door positieve testen lopen op, grote drukte in de ziekenhuizen, het is onhoudbaar.
Read 5 tweets
2 Jan
Mijn persoonlijke mening over de aankomende prik is denk ik duidelijk (#IkPrikHetNiet) maar ik ben wel voor ieders geïnformeerde vrije keuze hierin. Ik ben als journalist wat dieper in de materie gedoken en heb wat vragen: rivm.nl/documenten/uit…
1. In het onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van het Pfizer/BioNTech vaccin is juist de groep die het meest te vrezen heeft van het virus niet meegenomen. Hoe weten we of het vaccin voor hen effectief en veilig is?
2. Opgeroepen personen moeten in principe een legitimatie en oproepbrief meenemen, maar dit hoeft niet persé als de persoon herkenbaar is voor diegene die het toedient. Is dit niet gevaarlijk?
Read 9 tweets
23 Dec 20
Volgens onze overheid is in elke veiligheidsregio het risiconiveau "zeer ernstig" van kracht. Laat ik eens Friesland nemen dacht ik, ze zullen daar de ziekenhuizen en mortuaria wel vol hebben liggen. #coronamaatregelen
Friesland heeft volgens de laatste cijfers ongeveer 648.000 inwoners. Er zijn 34 positieve testen op de 100.00 inwoners, niet heel schokkend als je je bedenkt dat dit ook mensen kunnen zijn die last hebben van alleen een hoest/snotneus of juist helemaal geen symptomen hebben.
De ziekenhuisopnames? Moet een hoog aantal zijn zou je denken, als het risiconiveau "zeer ernstig" is. Dit zijn er voor heel Friesland zo'n twee/drie per dag. Voor een volledig beeld, het MCL (leeuwarden) neemt zo'n 29.000 patiënten per jaar op. 79 per dag.stz.nl/1096/over-ons/…
Read 4 tweets
8 Dec 20
Ik heb weer de moeite genomen om wat voorwerk te doen voor de journalisten die vanavond aanwezig zijn bij de #persconferentie. Mijn vorige vragen zijn niet gesteld, maar ik geef ze graag een tweede kans. Lezen jullie mee? @NOS @ADnl @volkskrant @RTLnieuws @nrc @Nieuwsuur
1. Volgens de cijfers van 7 december liggen er 470 mensen patiënten met een positieve test op de IC en 1190 patiënten op andere afdelingen. In totaal 1660 mensen. De druk op de zorg is niet anders dan andere jaren. Waarom dan nog vasthouden aan de maatregelen?
2. We moesten er eerst voor zorgen dat de IC niet overbezet raakte, daarna moest de druk op de zorg verminderd worden en als dat allemaal niet aan de hand is wordt er weer gefocust op het aantal "besmettingen", wanneer is het genoeg? Wanneer kunnen we weer terug naar normaal?
Read 13 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!