Geçen gün bir şey dikkatimi çekti;

Meryem suresinde 2 tane anormal doğum var:
1) Yaşlı Zekariya'nın Yahya isimli oğlunun olması: 19.7
2) Meryem'in İsa'yı babasız doğurması: 19.19-22
Meryem suresinde 2 tane konuşmama durumu var:
1) Zekeriya'nın 3 gece insanlarla konuşmaması / konuşamaması: 19.10
2) Meryem'in Rahman'a savm(oruç) adayıp hiçbir insanla konuşmaması: 19.26,29

İlginç geldi
Yahya ve İsa arasında başka benzerlikler de var.

* İkisi de atasına karşı birr sahibi: 19.14, 19.32
* İkisine de doğduğu, öldüğü, dirildiği gün selam var: 19.15, 19.33
* İkisinin adını da Allah belirliyor: 19.7, 3.45
Emin olmadığım benzerlik:

* İkisine de çocukken kitap veriliyor: 19.12-13, 19.30
(Yahya'ya çocukken hikmet verildiği literal olarak geçerken "ey Yahya kitabı tut" şeklinde emir de verilmesi, kitabın da çocukken verildiğini düşündürdü bana)
Hatırladığım kadarıyla Kur'an'daki 3. anormal doğum İbrahim'in oğlunun olması. Ama orada konuşmamak, oruç tutmakla alakalı bir durum yoktu galiba.

İbrahim'in oğullarının adı da Allah tarafından veriliyordu diye hatırlıyorum.
Nebilerin hikayeleri arasında benzerlikler olması gayet normal. Dikkatimi özellikle çeken şeyse Zekeriya ve Meryem'in konuşmama durumları.

Zekeriya'nın konuşmaması oruç olarak adlandırılmıyor ama Meryem'in konuşmaması oruç olarak adlandırılıyor
Bu benzerlik ilgi çekici değil mi?
İbrahim nebinin çocuğunun doğumunda konuşmamakla ilgili bir durum yoktu.

Belki de yanlış düşünüyor, bakmamam gereken yere bakıyorum. Şöyle ki, Meryem'e konuşmama emri Allah'ın "Ben senin destekçinim, onlara izahat vermene gerek yok. Ben beyanı üstüme alıyorum" şeklinde bir +
güvence vermesinden; Zekeriya'nın konuşmamasıysa istediği belirteçle, ayetle alakalı bir durumdandır

İnsan gene de merak ediyor.
Belki de o dönemde susma orucu gibi bir şey vardı?
Doğrusunu öğrenmenin şimdilik bir yolunu bilmiyorum. Belki birinizin aklına bi şey gelir diye yazdm

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Muhammed Batuhan Şahin

Muhammed Batuhan Şahin Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @benmbs

19 Feb
#kitapfiyatları
Reyiz bi fikrim var. Malum 5li şirkete ihaleyle kitap bastırın. Ucuza satsınlar. Söz laf etmeyecem
#kitapfiyatları
Sen de kazan biz de kazanalım. Ne dersin. Fifti fifti ;) 😜
#kitapfiyatları

Konu ne ara Diyanet'e geldi gene ya 😅

Tamam Diyanet'i de tartışalım da, bi tek onu mu tartışalım?

Yani mesela devlet bankalarının yandaşlara peşkeş çektiği batık milyardan konuşsak biraz?

Image
Read 25 tweets
17 Feb
Kararsızlık kadar yoran az şey vardır sanıyorum.

Adamın birisi bir şey diyor, bir bağlamda evet dediği şey gayet mantıklı ve makul lâkin başka bir bağlamda o denilen şey çelişki oluşturuyor.

Bu durumda bu uzlaşmazlık nasıl çözülecek?
İhtimaller arasında bocalayıp duruyoruz...
Örnek verelim.

Adam diyor ki, hapse düşen kişi yıllarca eşiyle beraber olamıyor. Oysa cinsellik en temel insan ihtiyacı ve hakkıdır. Bu durumda hem hapsedilen kişinin hem de hapsedilenin eşinin hakkının ihlâli söz konusudur.

İlk okuyuşta, evet mantıklı geliyor.
Ama biraz düşününce başka sorunlar ortaya çıkıyor.

Yazarın gerideki ve ilerideki satırlarında deği gibi, eşler sükûnet bulalım diye var edildi, eyvallah. Ama hocam sükûnetin tek boyutu cinsellik mi Allah aşkına? Eşlerin birbirine karşı tek vazifesi bu mu?
Read 13 tweets
17 Feb
Bizde böyle:

Eski usul gazeteler gibi
Bu yüzden mealcilere şu tavsiyelerde bulunmuş idim:

Görselleştirme önemli.

Pek çok ayette kullanılan dil ve üslup sayesinde sahne kişinin zihninde canlanıyor, görselleşiyor. Elbette yukarıdaki gibi değil ama demek istediğim anlaşıldı sanıyorum
Read 4 tweets
16 Feb
Son zamanlarda fark ettiğim bir şey üzerine konuşmak istiyorum. Bir süredir düşünüyorum bunu, kısa da olsa yazma zamanı geldi diye düşünüyorum.

Ön bilgi: Bu gözlemim yalnızca ilahiyat yayınlarıyla sınırlı –devam eden satırlarda da görüleceği üzere aslında eleştireceğim +++
temel nokta benim de yaptığım bu şeydir- o sebepten vereceğim farazi örnekler sadece bu alandan olacak. Yani maksadım herhangi bir grubu hedef almak yahut göstermek değil.

Fark ettiğim şey şudur ki, araştırmacıların yayınlarında başka yayınlara yaptığı atıflar +++
tek perspektiften yazılmış eserlere. Düzgün ifade edemedim, mecbur örnekleyeceğim,

Olay şu ki, “Kur’an’da X konusu” başlıklı bir araştırma yapan araştırmacı X konusuyla ilgili doğrudan ya da dolaylı olarak yazılmış eserlere de değinmek zorundadır, bu hepimizin malumudur. +++
Read 18 tweets
16 Feb
"İnsan bilmediğine ya hayran ya düşman olur" diye bi söz vardı. Bu sözün pek çok yanlış içerdiği âşikâr lâkin tecrübe ettiğimiz bir şeydir ki müşahede ettiğimiz pek çok hayranlık ve düşmanlığın altında bilgisizlik yatmaktadır.
Elbette tercihimiz bilgi üzerine temellenmiş tavırdır
Ne alaka?
Bir anım aklıma geldi, paylaşmak istedim.

Aylar evvel bir programı izliyorum youtube'dan. Moderatör kişisi dil üzerine bir şeyler söylüyor. Devamında aşağı yukarı şuna benzer bir şeyler demişti: "Onların Wittgenstein'ı varsa bizim de Zemahşerî'miz var. +++
Ama maalesef bize Zemahşerî anlatılmadı, gençlik yıllarımızda kendi kültürümüz ve geleneğimizden habersiz, Wittgenstein gibi batılılara özendik ve onlara hayran olduk. Oysa Keşşaf'ı okuduğumda gördüm ki orada öyle ince izahlar, öyle derin tahliller var ki +++
Read 11 tweets
12 Feb
Bence Kur'an meallerinde;

▪︎fotoğraflar da olmalı. Hilalin anlatıldığı ayetlere ayette de tarif edildiği üzere, hurma dalı fotosu koyulsa güzel olmaz mı?

▪︎diyaloglar, diyalog halinde verilmeli

▪︎ayette sıra halinde verilen şeyler maddelenerek sıralanmalı
▪︎metinde başka bir konuya geçildiğinde meal metninde bu ayrıca belirtilmeli. Eğer konu geçişi tamamen alakasızsa ayraç koyulmalı. Eğer örneklemek için değişim olduysa ve bu konu değişimi sanılıyorsa, bütünlük devam ediyorsa dipnotla durum izah edilmeli.
▪︎surelerin sonunda özet mahiyetinde konuları toparlayıcı bilgiler verilmeli. Bir önceki tweette bahsi geçen "ayraç" olayına atıf yapılmalı.

▪︎okuyucu konuyla doğrudan ilişkili ayetlere dipnotlarla yönlendirilmeli
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!