1/ Ik geef mijn zoon een moraal mee op het gebied van seks en lichamelijke integriteit die gestoeld is op religie en die hem (in mijn optiek) een evenwichtig leven zal bieden en hem tegelijkertijd handvatten zal geven voor de realiteit buiten ons huis, die er “anders” uitziet.
2/ In hoeverre hij dit zal toepassen in zijn leven is aan hem.
Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om hem de openheid te bieden alles aan mij te kunnen vragen en met mij te kunnen bespreken zonder dat hij daarvoor tegenover een (on)bekende naakte volwassene hoeft te zitten.
3/ Dat gezegd hebbende: als ik iets op televisie zie wat mij tegenstaat heb ik de vrijheid om weg te zappen zoals anderen de vrijheid hebben hun kind deel te laten nemen aan een TV programma met naakte volwassenen waar ik mijn kind nooit aan zou laten deelnemen.
4/ Ik ga ervan uit dat die ouders goed hebben nagedacht hierover en hun eigen overwegingen hebben -die ik nooit zal begrijpen maar ook niet hoef te begrijpen-om hun kinderen hiervoor op te geven.
5/ Progressief of conservatief, links of rechts; het lijkt wel alsof we aan alle kanten steeds meer en steeds vaker alles wat niet binnen de kaders van onze eigen normen en waarden valt, opvatten als een aanval op of afwijzing van onze persoonlijke manier van leven.
6/ Ik zie mensen reageren met “Ik zou mijn kind dat nooit laten doen” of “Moeten we dat nu normaal vinden?” Nee je hoeft het niet normaal te vinden, je hoeft alleen te accepteren dat het voor anderen wel normaal is, en dat geldt voor meer dan alleen het TV programma in casu.
7/ We leven in een diverse, democratische samenleving. Er zullen altijd zaken zijn die niet stroken met onze opvattingen. Zolang iedereen zich aan de wet houdt en niemand een ander iets oplegt of opdringt of schade toebrengt, is het echt een kwestie van leven en laten leven.
8/ Mijn bewegingsruimte wordt niet anders of raakt niet vernauwd als ik de ander zijn eigen bewegingsruimte gun. En we hoeven echt niet van alles een ophef(je) te maken of op onze achterste poten te gaan staan.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Emine Uğur

Emine Uğur Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @overlistener

8 Mar
1/ Ik heb een vriendin die tijdens onze studietijd vertelde dat ze twijfelde aan het bestaan van God. Gaandeweg deelde ze steeds meer over haar gevoelens en gedachten met betrekking tot religie en gaf ze uiteindelijk toe dat ze helemaal niet (meer) geloofde.
2/ De coming-out bij haar ouders duurde nog een paar jaar langer. Op een gegeven moment vertelde ze dat er bij haar op het werk niemand dit wist en ze iedereen in de waan liet dat ze moslim is,
3/ “Want”, zei ze, “zodra ik het Nederlandse mensen vertel is het alsof ze zich opeens comfortabel genoeg voelen om hun gal te spuwen en dingen te roepen over hoofddoeken, niet wetende dat ik nog gewoon een zus en een moeder heb van wie ik hou die gesluierd zijn,
Read 44 tweets
26 Feb
1/ Want jij was heel fatsoenlijk en respectvol toen je ten overstaan van een voorzitter en Kamerleden met een islamitische achtergrond, en ten overstaan van duizenden moslims die keken, in de zaal van de *volksvertegenwoordiging*, de Koran een smerig boek noemde @geertwilderspvv?
2/ En heb ik iets gemist? Populistisch en extreem rechts roept toch al 20 jaar dat we
“moeten benoemen”
en “we niet mogen wegkijken”, dat de VVMU “het recht op beledigen behelst”, dat mensen “geen lange tenen” moeten hebben, geen “sneeuwvlokjes” moeten zijn,
3/ want “facts don’t care about your feelings” was toch het adagium? Linksche menschen maakten NL toch kapot omdat ze zonodig willen deugen?
Dit waren toch de nieuwe spelregels waarnaar jullie het debat en de samenleving wilden inrichten? Is dat veranderd? Heb ik een memo gemist?
Read 6 tweets
18 Feb
1/ Het framen van seksueel geweld of seksuele intimidatie als een geïmporteerd migrantenfenomeen raakt twee groepen heel hard; migrantenmannen op wie een stigma komt te rusten, en witte vrouwen.
Dit is een bijzonder schadelijke ontwikkeling.
2/ Het punt is namelijk dat deze vrouwen extra hard hun best moeten doen om geloofd of serieus genomen te worden als de dader een witte man is en dat is echt niet zo zeldzaam als de Ayaans van deze wereld willen doen voorkomen.
Een goed voorbeeld hiervan is de zaak Kinneging.
3/ Een aantal studentes dienen klachten in en de kliek rondom Kinneging zet hen zodanig hard weg als aanstellers en de klachten als onzin, dat één van de studentes zich genoodzaakt voelt om haar privacy overboord te gooien, ImageImageImage
Read 12 tweets
14 Feb
1/ De discriminatie van 50-plussers op de arbeidsmarkt is er een die teveel en te vaak onderbelicht blijft. Zelfs in de pre-coronatijd, toen de economie en de arbeidsmarkt waren aangetrokken,
2/ zag je dat de werkloosheid onder deze groep niet zo snel daalde als bij andere groepen. Deze specifieke discriminatie is ook heel hard, omdat het echt iedereen raakt, van de laagopgeleide allochtone hetero vrouw tot de hoogopgeleide autochtone homo man;
3/ zodra de "magische" grens van 50 jaar is bereikt, lijkt vrijwel geen enkele werkgever meer bereid om ze aan te nemen. Het eigenaardige is dat dit vooral een "Nederlands" fenomeen lijkt te zijn. In de omringende landen speelt dit veel minder.
Read 21 tweets
13 Feb
1/ Ik heb een vriendin die makelaar is en ze zei ooit tegen ons: “Ga nooit huizen bezichtigen in de zomer. Elk huis ziet er leuk uit als de zon door de ramen heen alle kamers verlicht, als vogels fluiten op het balkon en de vlinders vliegen tussen de geurige bloemen in de tuin.
2/ Het huis waarin je zelfs op een dag met grauw en guur weer en donkere wolken kunt zeggen “Hier voel ik me thuis”, dát is het huis dat je moet kopen.” Dit is altijd blijven hangen in mijn hoofd en ik ben het zelfs als een soort filosofie gaan beschouwen.
3/ Hetzelfde geldt namelijk voor mensen. Iedereen is leuk en gezellig om in de buurt te hebben als alles goed gaat in hun leven, als de baan, het geld, de relaties, de gezondheid allemaal naar wens verlopen. Het wordt pas tricky als er donkere wolken verschijnen.
Read 8 tweets
13 Feb
1/ De kern van mijn betoog was dat ze even veel recht heeft op het kiezen en bewandelen van haar eigen pad als ieder ander en dat ik haar daar geluk bij wens.
2/ Dat ze met de grote prijs die ze heeft moeten betalen om te zijn wie ze wil zijn, ze de regie over haar eigen verhaal en leven moet blijven houden en haar verhaal niet moet laten kapen door mensen die erop willen meeliften of ermee aan de haal willen gaan voor hun eigen agenda
3/ want zodra ze die regie overhandigt of laat aantasten, zal ze zich weer in een andere vorm van onvrijheid bevinden en zullen er weer mensen zijn die haar een richting op zullen willen duwen die zij voor haar beogen, omdat ze denken te weten wat goed voor haar is.
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!